Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Imreh István: Udvarhelyszék legrégebbi falutörvénye, 1. évf., 1. sz. (1997. október), p. 70-75., Academica Transylvanica. Imreh István műhelyében, Tanulmány

Oláh Sándor: A székelyföldi agrártermelés társadalmi feltételei 1989 után, 1. évf., 1. sz. (1997. október), p. 77-86., Tanulmány

Pozsony Ferenc: A szokáskutatás fogalmi, módszertani és terminológiai kérdései, 1. évf., 1. sz. (1997. október), p. 88-97., Tanulmány

Megjegyzés
1. rész.

K. Jakab Antal: A Száz év magány és a bűvös kocka, 1. évf., 1. sz. (1997. október), p. 116-124., Scripta Mundi, Tanulmány

Recenzált művek
Gabriel García Márquez: Száz év magány (regény)

Dávid Gyula: Író a közéletben. Tamási Áron a Vásárhelyi Találkozó után, 1. évf., 2. sz. (1997. november), p. 19-23., Tamási Áron emlékezete, Tanulmány

Nagy György: A magyar szó méltósága és a közéleti szó hitele 1937-ben, Erdélyben, 1. évf., 2. sz. (1997. november), p. 25-29., Tamási Áron emlékezete, Tanulmány

Fábián Ernő: A templom felépítése, 1. évf., 2. sz. (1997. november), p. 67-74., Academica Transylvanica. Fábián Ernő műhelyében, Tanulmány

Megjegyzés
Ady Endre publicisztikai írásairól. Megjelent A példaadás erkölcse című (Bukarest, Kriterion, 1984) betiltott könyvben.

Pozsony Ferenc: A szokáskutatás fogalmi, módszertani és terminológiai kérdései, 1. évf., 2. sz. (1997. november), p. 99-107., Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Hermann Gusztáv Mihály: Udvarhelyszék anyaszéki státusának XVIII. századi újjáéledése és a kései székely rendi nacionalizmus, 1. évf., 2. sz. (1997. november), p. 109-118., Ködoszlás, Tanulmány

Lőrincz József: Archetípusok Tamási Áron Csipogó madárka című novellájában, 1. évf., 3. sz. (1997. december), p. 22-26., Tamási Áron emlékezete, Tanulmány

Toró Tibor: Megvalósul-e Einstein utolsó álma: Physica more geometrico?, 1. évf., 3. sz. (1997. december), p. 62-81., Academica Transylvanica. Toró Tibor műhelyében, Tanulmány

Megjegyzés
A századvég szellemi körképe című kötetből (Pécs, Jelenkor, 1995)

Pozsony Ferenc: A szokáskutatás fogalmi, módszertani és terminológiai kérdései, 1. évf., 3. sz. (1997. december), p. 83-93., Tanulmány

Megjegyzés
3. rész

Popely Gyula: Keleti Svájc? Csehszlovákia magyarságpolitikája 1918–1938, 1. évf., 3. sz. (1997. december), p. 156-164., Köztes Európa, Tanulmány

Beke György: A csángó kanonok öröksége, 2. évf., 1. sz. (1998. január), p. 77-86., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
Csángók a román irodalomban és szakirodalomban

Cserey Zoltán: Közigazgatási mozgalmak Erdővidéken a XIX. sz. végén és a XX. sz. elején, 2. évf., 1. sz. (1998. január), p. 99-107., Ködoszlás, Tanulmány

Benkő Samu: Murokország, 2. évf., 2. sz. (1998. február), p. 35-58., Academica Transilvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Részletek

Keszeg Vilmos: Két világ határán: a fűzfa, 2. évf., 2. sz. (1998. február), p. 150-159., Aranyág, Tanulmány

Egyed Ákos: Wesselényi Miklós feladatvállalása 1848 tavaszán (1848. március-május), 2. évf., 3. sz. (1998. március), p. 71-82., Academica Transilvanica, Tanulmány

Hermann Gusztáv Mihály: Székelyudvarhely 1848 tavaszán, 2. évf., 3. sz. (1998. március), p. 94-99., Ködoszlás, Tanulmány

Demény Lajos: A moldvai csángók az egyesülés korában, 2. évf., 4. sz. (1998. április), p. 50-58., Academica Transilvanica, Tanulmány

Szőcs János: Románok megtelepedése, román falvak kialakulása Csíkszékben (1614-1850), 2. évf., 4. sz. (1998. április), p. 79-101., Ködoszlás, Tanulmány

Szakács István Péter: "Milyen országba tévedtem, milyen útra tévedtem?" Tájélmény a kanadai magyar irodalomban, 2. évf., 4. sz. (1998. április), p. 102-113., Scripta Mundi, Tanulmány

Dávid László: Harangok, harangöntők, 2. évf., 4. sz. (1998. április), p. 115-119., Aranyág, Tanulmány

Albert Dávid: A jezsuita szerzetesrend az erdélyi oktatásban, 2. évf., 5. sz. (1998. május), p. 96-110., Ködoszlás, Tanulmány

Tánczos Vilmos: Az archetipikus kép mint szakrális üzenet, 2. évf., 5. sz. (1998. május), p. 111-125., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Nagy László: Még egyszer Tamási Áronról és szerepéről a Vásárhelyi Találkozóban, 2. évf., 5. sz. (1998. május), p. 149-154., Margó, Tanulmány

Szabó Árpád - Várhelyi Csaba: Hargita megye ásávnyvizeinek radioaktivitása, kémiai összetétele és élettani hatásai, 2. évf., 6. sz. (1998. június), p. 68-75., Academica Transilvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Részletek

Borcsa János: Bálint Benedek népies iparművészetéről. A művész kézdivásárhelyi pályaszakasza a Székely Újság tükrében, 2. évf., 6. sz. (1998. június), p. 77-92., Ködoszlás, Tanulmány

Vincze Gábor: A magyarság kisajátítása? Az RSZDP Országos Magyar Bizottsága és az MNSZ vezetőségének vitája 1946-ban, 2. évf., 6. sz. (1998. június), p. 124-145., Köztes Európa, Tanulmány

Tánczos Vilmos: Az archetipikus kép mint szakrális üzenet, 2. évf., 6. sz. (1998. június), p. 146-156., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

László Gyula: őstörténetünkről, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 49-55., Academica Transilvanica, Tanulmány

Dávid Gyula: Petőfi Erdélyben, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 86-97., Ködoszlás, Tanulmány

Tankó Gyula: Új hagyományok születése, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 109-133., Aranyág, Tanulmány

Pál Gábor : A Csíki Magánjavakról, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 137-157., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Hidán Csaba László: Íjak, íjászok régen és ma, 2. évf., 8. sz. (1998. augusztus), p. 43-53., Aranyág, Tanulmány

Fábián Ernő: Vasvári Pál, az első magyar történetfilozófus, 2. évf., 8. sz. (1998. augusztus), p. 114-120., Ködoszlás, Tanulmány

Pál Gábor: A Csíki Magánjavakról , 2. évf., 8. sz. (1998. augusztus), p. 134-151., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Ferenczi István: Északkelet-Erdély Árpád-kori védelmi rendszeréről, 2. évf., 9. sz. (1998. szeptember), p. 46-59., Academica Transilvanica, Tanulmány

Joikits Melinda: Találkozások Goethe Wertherében, 2. évf., 9. sz. (1998. szeptember), p. 60-65., Scripta Mundi, Tanulmány

Recenzált művek
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Werther szenvedései

Vallasek Júlia: Werther könyvei, 2. évf., 9. sz. (1998. szeptember), p. 66-69., Scripta Mundi, Tanulmány

Recenzált művek
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Werther szenvedései

Pál Gábor: A Csíki Magánjavakról , 2. évf., 9. sz. (1998. szeptember), p. 112-136., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
3. rész

Balázs Lajos dr.: Vétségek és konfliktusok egy hagyományos közösségben. A népi jog néhány elve és gyakorlata az emberi sors-fordulók szokásvilágában, Csíkszentdomokoson, 2. évf., 10. sz. (1998. október), p. 70-76., Aranyág, Tanulmány

Oláh-Gál Elvira: Adalék a Csíki Magánjavak történetéhez, 2. évf., 10. sz. (1998. október), p. 77-86., Irattár, Tanulmány

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai, 2. évf., 10. sz. (1998. október), p. 104-119., Ujjlenyomat, Tanulmány

Zsigmond Győző: A Föld és teremtése a romániai magyar néphagyományban, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 38-60., Aranyág, Tanulmány

Tamás Sándor: Székelyföldi erdőviszonyok a múlt század végén, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 61-75., Irattár, Tanulmány

Csetri Elek: Wesselényi a jobbágyfelszabadítás európai hátteréről, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 101-112., Academica Transilvanica, Tanulmány

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai (2. rész). A megtorlás halálos áldozatai, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 114-142., Ujjlenyomat, Tanulmány

Szigeti Lajos Sándor: Parabola és/vagy metafora. ("Történelmi regény" a kisebbségi magyar irodalmakban), 2. évf., 12. sz. (1998. december), p. 86-107., Scripta Mundi, Tanulmány

Demény Lajos: A fejedelemkori székely népesség-összeírások számbavétele és kiadása, 3. évf., 1. sz. (1999. január), p. 114-122., Ködoszlás, Tanulmány

Tamás Anna-Mária: A fafaragás a székely nép életében, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 72-106., Aranyág, Tanulmány

Tankó Gyula: Átok, varázslás, fekete mágia Gyimesben, 3. évf., 3. sz. (1999. március), p. 69-102., Aranyág, Tanulmány

Vallasek Júlia: "A falu jelentősége" Balázs Ferenc szemléletében, 3. évf., 3. sz. (1999. március), p. 116-122., Ködoszlás, Tanulmány

Boia, Lucian: Történelem és mítosz a román köztudatban, 3. évf., 4. sz. (1999. április), p. 62-81., Köztes Európa, Tanulmány

Megjegyzés
Részlet a Kriterion (Bukarest–Kolozsvár, 1999) gondozásában megjelent, azonos című kötetből. Fordította András János

Kántor Lajos: Remény és reménytelenség, 1944-1945. (A Szabédi-dossziéból), 3. évf., 4. sz. (1999. április), p. 112-128., Ködoszlás, Tanulmány

Péntek János: A hitélet anyanyelvisége a mai Erdélyben, 3. évf., 5. sz. (1999. május), p. 48-56., Academica Transilvanica, Tanulmány

Albert Dávid: Régi iskoláink korabeli ellenőrzése és kritikája, 3. évf., 5. sz. (1999. május), p. 57-65., Ujjlenyomat, Tanulmány

Kedves Csaba: Actio parascevica. Történeti rétegek a csíksomlyói misztériumdrámákban, 3. évf., 5. sz. (1999. május), p. 66-89., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Részletek a szerző monográfiájából; rövidített szöveg.

Demény Lajos: Az 1437. évi unio trium nationum mítosza, 3. évf., 6. sz. (1999. június), p. 77-85., Ködoszlás, Tanulmány

Kerényi Ferenc: Mítosz és valóság: Petőfi-képünk és a legendák, 3. évf., 7. sz. (1999. július), p. 67-75., Ködoszlás, Tanulmány

Mohay Tamás: A nyelv és a vallás szerepe az identitásban, 3. évf., 8. sz. (1999. augusztus), p. 86-95., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
A X. Néprajzi Szemináriumon Jászberényben 1998. július 27-én elhangzott előadás alapján

Pál-Antal Sándor: Honvédség szervezése Marosszéken 1848 őszén, 3. évf., 9. sz. (1999. szeptember), p. 52-62., Academica Transilvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott 1998. október 24-én az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi Szakosztályának Sepsiszentgyörgyön tartott vándorgyűlésén

Róth András Lajos: Dorner Béla, a székely gazdák nevelője, 3. évf., 10. sz. (1999. október), p. 55-74., Ködoszlás, Tanulmány

Egyed Péter: 1848-as szabadságkoncepciók, 3. évf., 10. sz. (1999. október), p. 75-85., Ködoszlás, Tanulmány

Lükő Gábor: A magyar-hun szarvasmonda ismeretlen emlékei, 3. évf., 11. sz. (1999. november), p. 71-90., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Vincze Gábor: Adalékok a Márton Áron-per történetéhez, 3. évf., 11. sz. (1999. november), p. 91-104., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
Az 1999. júniusi Székelyföldben megjelent jegyzőkönyvhöz fűződő adalékok, kiigazítások, magyarázatok

Hegyeli Attila: Hat nemzetiség egyetlen faluban?! Egy moldvai csángó falu etnikai identitásáról, 3. évf., 12. sz. (1999. december), p. 95-112., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
Egy 1997-ben, Somoska nevű csángó faluban végzett jelenkutatás eredményei

Ferencz S. Alpár: Kaddis helyett a csíkszeredai zsidókról, 4. évf., 1. sz. (2000. január), p. 67-92., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Szávai Géza fotóival illusztrálva

Bak Áron: Mit ábrázol a sajóudvarhelyi dombormű?, 4. évf., 1. sz. (2000. január), p. 133-142., Műteremtés, Tanulmány

Hermann Gusztáv Mihály: Mária Terézia levéltárrendezési reformja és Udvarhelyszék, 4. évf., 2. sz. (2000. február), p. 88-92., Ködoszlás, Tanulmány

Tankó Gyula: Teherbeesett leány, 4. évf., 2. sz. (2000. február), p. 94-119., Aranyág, Tanulmány

Egyed Ákos: A közös teherviselés alkalmazásának kérdései 1848-ban a Székelyföldön, 4. évf., 3. sz. (2000. március), p. 72-82., Ködoszlás, Tanulmány

Benkő András: Az erdélyi magyar zene vázlatos története, 4. évf., 4. sz. (2000. április), p. 57-66., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Kristó Gyula : A székelység eredete, 4. évf., 4. sz. (2000. április), p. 74-88., Ködoszlás, Tanulmány

Fábián Ernő: Nemzet és ideológia, 4. évf., 4. sz. (2000. április), p. 98-113., Köztes Európa, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: Az emberélet fordulói a romániai magyar néprajzkutatás tükrében, 4. évf., 5. sz. (2000. május), p. 46-57., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a Kriza János Néprajzi Társaság jubileumi ülészakán, Csíkszereda, 2000. március 18.

Horváth Lajos: A csodaszarvas monda kései hajtása, avagy Moldva bölényfejes címere, 4. évf., 5. sz. (2000. május), p. 58-75., Ködoszlás, Tanulmány

Nagy Mihály Zoltán – Vincze Gábor: Észak-Erdély másodszori "felszabadulásának" előzményei. A román közigazgatás visszatérése és kiutasítása Észak-Erdélyből (1944. szeptember–november), 4. évf., 5. sz. (2000. május), p. 96-119., Irattár, Tanulmány

Magyar Kálmán: Somogy első honfoglalói. Bodrog-Alsó-Bű X. századi nemzetségi központja. (Az 1979-1999. közötti régészeti kutatások eredményei. Különös tekintettel a rovásírásos fúvókaleletre), 4. évf., 6. sz. (2000. június), p. 60-106., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
A régészeti feltáráshoz kötődő fotókkal és rajzokkal illusztrálva.

Keszeg Vilmos: Aranyosszéki jelenkutatás, 4. évf., 6. sz. (2000. június), p. 107-142., Aranyág, Tanulmány

Darvay Nagy Adrienne: Delírium. Harag György táncai, 4. évf., 7. sz. (2000. július), p. 39-45., Forgószínpad, Tanulmány

Nagy Levente: Zrínyi és az erdélyi literátus körök, 4. évf., 7. sz. (2000. július), p. 81-99., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Kutatócsoportjának 1998. december 16-i ülésén elhangzott előadás szerkesztett változata.

Kotics József: Büntetőszokások a paraszti társadalmakban. (A társadalmi kontroll szimbolikus formáiról), 4. évf., 8. sz. (2000. augusztus), p. 54-66., Aranyág, Tanulmány

Sepsiszéki Nagy Balázs: Háromszék népességének demográfiai helyzete, etnikai és vallásfelekezeti tagolódása a XX. század végén, 4. évf., 8. sz. (2000. augusztus), p. 67-75., Irattár, Tanulmány

A. Sajti Enikő: A délvidéki magyarság politikai helyzete a két világháború között, 4. évf., 8. sz. (2000. augusztus), p. 122-128., Köztes Európa, Tanulmány

Szilágyi Zsolt: A román pártrendszer kialakulása, az elit és törésvonalak a román politikában, 4. évf., 9. sz. (2000. szeptember), p. 48-98., Agora, Tanulmány

Veres Emese-Gyöngyvér: A tavaszi ünnepkör a barcasági csángóknál, 4. évf., 9. sz. (2000. szeptember), p. 99-117., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Faragó József: A mesemondó Benedek Elek emlékezete, 4. évf., 10. sz. (2000. október), p. 49-64., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Rövidítve elhangzott Sopronban, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola ünnepségsorozatán (1999. nov.)

Nagy Csongor István: Siculicidium (Dies irae), 4. évf., 10. sz. (2000. október), p. 78-117., Ködoszlás, Tanulmány

Veres Emese-Gyöngyvér: A tavaszi ünnepkör a barcasági csángóknál, 4. évf., 10. sz. (2000. október), p. 118-130., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2., befejező rész

Rokaly József: Gyergyócsomafalva a polgárosodás útján 1848-at követően, 4. évf., 11. sz. (2000. november), p. 86-105., Ködoszlás, Tanulmány

Tankó Gyula: "Mikor a köd Palánka felé megy, jó idő lesz!" Jóslások és hiedelmek Gyimesben, 4. évf., 11. sz. (2000. november), p. 106-123., Aranyág, Tanulmány

B. Kovács András: XX. századi identitásváltás a háromszéki Lisznyóban, 4. évf., 12. sz. (2000. december), p. 126-133., Aranyág, Tanulmány

Kordé Zoltán: A székely ispáni hivatal és Brassó 1467 előtt, 5. évf., 1. sz. (2001. január), p. 55-63., Ködoszlás, Tanulmány

Vincze Gábor: A magyar egyházakkal szembeni retorziók a második világháború utáni Romániában, 5. évf., 1. sz. (2001. január), p. 64-71., Köztes Európa, Tanulmány

Balázs Lajos: A népmesei gyermekeszmény és a csíkszentdomokosi gyermekszeretet párhuzamai. Nagy Olga néprajzkutató születésnapjára, 5. évf., 2. sz. (2001. február), p. 60-70., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Magyar Kálmán: Szent István király somogyi államszervezéséről. (A legújabb források és a régészeti kutatások alapján), 5. évf., 2. sz. (2001. február), p. 71-96., Ködoszlás, Tanulmány

Hosszú Gábor dr.: A magyar rovásírás titokzatos világa, 5. évf., 3. sz. (2001. március), p. 55-67., Ködoszlás, Tanulmány

Szőcs János: Gergelyffi András hazatér? (Egy méltatlanul elfelejtett csíki orvos-vegyész), 5. évf., 3. sz. (2001. március), p. 109-131., Irattár, Tanulmány

Oláh Sándor: Kormányzati fejlesztések a Székelyföldön, 1940–1944, 5. évf., 4. sz. (2001. április), p. 57-81., Irattár, Tanulmány

Szőcs János: Domokos Pál Péter Csíkszeredában. A Csíki Székely Múzeum és A moldvai magyarság (1926-1931), 5. évf., 6. sz. (2001. június), p. 56-69., 100 éve született Domokos Pál Péter, Tanulmány

Kerényi Ferenc: Petőfi 1848-1849-es forradalomtörténete?, 5. évf., 7. sz. (2001. július), p. 51-59., Ködoszlás, Tanulmány

Ilyés Zoltán: A Csík megyei görög katolikusok identitásváltozásai (1850–1944), 5. évf., 7. sz. (2001. július), p. 88-105., Aranyág, Tanulmány

Csóti Csaba: Az 1916. évi román támadás menekültügyi következményei, 5. évf., 9. sz. (2001. szeptember), p. 35-49., Irattár, Tanulmány

Cseke Péter: Omló partok gátkötői. Németh László, Jancsó Béla, Tamási Áron, 5. évf., 9. sz. (2001. szeptember), p. 66-94., Ködoszlás, Tanulmány

Bartos-Elekes Zsombor: Változatok egy témára. Magyar helységnevek Romániában, 5. évf., 10. sz. (2001. október), p. 106-118., Ködoszlás, Tanulmány

Veress Albert dr. – Vadas Gyula dr.: A Hargita megyei öngyilkosság 6 éves epidemiológiai felmérésének néhány vonatkozása (1991–1996), 5. évf., 11. sz. (2001. november), p. 62-76., Ködoszlás, Tanulmány

Oláh Sándor: Adalékok szociálpolitikai gyakorlatokhoz, 1940–1944, 5. évf., 11. sz. (2001. november), p. 106-118., Ködoszlás, Tanulmány

Botár István: Csík korai templomairól, 5. évf., 11. sz. (2001. november), p. 119-149., Műteremtés, Tanulmány

Dankó Imre: Az Udvarhely megyei vásárok rendje. Székelyudvarhely vásárai, 6. évf., 1. sz. (2002. január), p. 100-131., Aranyág, Tanulmány

Vofkori László: Vidékfejlesztés Székelyföldön, 6. évf., 2. sz. (2002. február), p. 59-70., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Pakot Levente: Szentegyházasfalva népesedéstörténete a XVIII–XIX. században, 6. évf., 3. sz. (2002. március), p. 81-109., Múltunk, Tanulmány

Hunyadi Attila: Nemzetépítés és szövetkezeti politika, 6. évf., 5. sz. (2002. május), p. 81-129., Múltunk, Tanulmány

Balaton Petra: A székely akció előzménye és története, 6. évf., 6. sz. (2002. június), p. 62-91., Ködoszlás, Tanulmány

Mózes Huba: Intertextualitás és térszerkezet, szubtextus és mise en abyme egy Wass Albert-regényben, 6. évf., 6. sz. (2002. június), p. 145-153., Szemle, Tanulmány

Rákóczy Rozália: Volt-e a Hadi Lapnak tüzérségi melléklapja 1849-ben?, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 72-87., Irattár, Tanulmány

Egyed Péter: Román-magyar irodalmi kapcsolatok, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 88-97., Scripta Mundi, Tanulmány

Balázs Lajos: A paraszti "népességpolitika" és napjaink demográfiai gondjai, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 100-120., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Vincze Gábor: A moldvai csángó-magyarok modernkori történetének áttekintése, 6. évf., 8. sz. (2002. augusztus), p. 45-82., Kelet Népe, Tanulmány

Gidó Attila: Az erdélyi magyar zsidóság önszerveződése és önazonosságtudata az első világháborút követően, 6. évf., 8. sz. (2002. augusztus), p. 83-109., Múltunk, Tanulmány

Balázs Lajos: A paraszti "népességpolitika" és napjaink demográfiai gondjai, 6. évf., 8. sz. (2002. augusztus), p. 110-127., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai, 6. évf., 10. sz. (2002. október), p. 80-122., Irattár, Tanulmány

Györbiró László: A Csobot személynév és helynév nyelvészeti és néprajzi eredete, 6. évf., 11. sz. (2002. november), p. 64-83., Irattár, Tanulmány

Cseke Péter: A csíksomlyói katolikus népfőiskolák működése a Csíki Lapok 1940–1944 közötti évfolyamainak tükrében, 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 69-96., Irattár, Tanulmány

Szakolczay Lajos: Az 1956-os forradalom a magyar irodalomban, 7. évf., 1. sz. (2003. január), p. 30-47., Scripta Mundi, Tanulmány

Mirk Szidónia-Kata: Magyar–román vegyes házasságok egy háromszéki faluban, 7. évf., 1. sz. (2003. január), p. 123-130., Aranyág, Tanulmány

Láng Gusztáv: A Jónás könyve értelmezéstörténete, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 33-43., Scripta Mundi, Tanulmány

Egyed Péter: Az ellenreformáció eszmeisége – két hullámban, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 45-54., Köztes Európa, Tanulmány

Oláh Sándor: Két székely falu vendégmunkás potenciálja, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 73-99., Irattár, Tanulmány

Tófalvi Zoltán: A kolozsvári képzőművészeti főiskola megálmodója: Szolnay Sándor, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 133-148., Műteremtés, Tanulmány

Szabó József János : Az erődítések evolúciója, 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 55-74., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Vofkori László: Székelyföld népessége a történeti-demográfiai adatok tükrében (1333–2002), 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 75-96., Irattár, Tanulmány

Lajos Veronika: Március 15. a Székelyföldön. Sepsiszentgyörgy, március 15., a rendszerváltás után tíz évvel, 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 97-110., Aranyág, Tanulmány

Láng Gusztáv: Ady és Freud, 7. évf., 4. sz. (2003. április), p. 52-66., Scripta Mundi, Tanulmány

Antal Imre: Dr. Pál Gábor, nemzeti-kisebbségi jogaink következetes védelmezője a két világháború között (1918–1940), 7. évf., 4. sz. (2003. április), p. 82-94., Ködoszlás, Tanulmány

Benkő Samu: A szépíró II. Rákóczi Ferenc, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 45-57., Ködoszlás, Tanulmány

Olti Ágoston: A legfontosabb termelőeszközök államosítása Csík megyében, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 58-82., Múltunk, Tanulmány

Gagyi József: Hazafiság 1949-ben. Az osztályharc kibontakozásának éve a Székelyföldön, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 83-108., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
Részlet A krízis éve a Székelyföldön 1949 című könyvből (Csíkszereda, Pro-Print, 2004)

Ilyés Zoltán: A szakrális táj történeti szerveződése Gyimesben, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 109-122., Kelet Népe, Tanulmány

László Attila: Egy székelyföldi archeológus és az európai őskortudomány. László Ferenc (1873–1925) régészeti kutatásairól, 7. évf., 6. sz. (2003. június), p. 87-100., Ködoszlás, Tanulmány

Bakk Pál: Fejezetek Szentkatolna művelődési életéből és Kézdivásárhelyhez fűződő kapcsolatainak történetéből, 7. évf., 6. sz. (2003. június), p. 101-116., Irattár, Tanulmány

Kerényi Ferenc: Tanuljunk köztársaságot! A republikánus Petőfi Sándor hagyatékából, 7. évf., 7. sz. (2003. július), p. 59-66., Ködoszlás, Tanulmány

Péterfy László: Az 1562-es székely felkelés hatása Nyárád mente életére, 7. évf., 7. sz. (2003. július), p. 67-94., Ködoszlás, Tanulmány

Oláh Sándor: Vidékfejlesztés Csík és Udvarhely megyékben 1940–1944 között, 7. évf., 7. sz. (2003. július), p. 95-111., Irattár, Tanulmány

Már István: A Romániai Magyar Népközösség. A romániai magyarság a királyi diktatúra időszakában (1938–1940), 7. évf., 8. sz. (2003. augusztus), p. 91-113., Ködoszlás, Tanulmány

Kerényi Ferenc: "Kuruc" drámák a régi magyar színpadon, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 61-71., Irattár, Tanulmány

Ambrus Judit: Öregek a paraszti társadalomban, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 72-88., Aranyág, Tanulmány

Illésfalvi Péter: Harctéri levelezőlapok, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 89-108., Ujjlenyomat, Tanulmány

Megjegyzés
Fotókkal illusztrálva (Nagy Ottília; Siklósi János Gyula tartalékos zászlós; A m. kir. IX. híradó zászlóalj harctérre induló menetszázada 1943. szept. 12-én)

Róth András Lajos: Századfordulós hangulat egy erdélyi kisvárosban és meglepő aktualitásai, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 73-102., Irattár, Tanulmány

Gagyi József: Birtokmegosztás, földhasználat, gazdálkodó társadalom Kisbaconban, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 105-119., Ujjlenyomat, Tanulmány

Ferencz Angéla: Földtulajdon, gazdálkodás Csíkkozmáson, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 120-130., Ujjlenyomat, Tanulmány

Oláh Sándor: A fiatfalvi földhasználat 2003-ban, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 131-145., Ujjlenyomat, Tanulmány

Olti Ágoston: Adalékok a Csíki Magánjavak második világháború utáni történetéhez, 7. évf., 11. sz. (2003. november), p. 77-102., Irattár, Tanulmány

Gyarmati Zsolt: Polgári otthon a Márki-napló tükrében (1892-1902). 150 éve született Márki Sándor, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 62-83., Irattár, Tanulmány

Demeter M. Attila: Az írástudók végzetes politikai alkalmatlansága, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 84-97., Vox Populi, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: Keresztszülő, keresztszülőség, komaság Csíkszentdomokoson, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 98-119., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Szőcs János: Beke István az idő sűrűjében, 8. évf., 1. sz. (2004. január), p. 81-100., Madéfalva, 1764, Tanulmány

Albert Ernő: Az 1764-es madéfalvi veszedelem előzményei és lefolyása, 8. évf., 1. sz. (2004. január), p. 101-147., Madéfalva, 1764, Tanulmány

Cseke Péter: Legkeletibb Nyugat – legnyugatibb Kelet. Venczel József pályakezdéséről, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 49-70., Ködoszlás, Tanulmány

Sylvester Lajos: Joannes Sylvester Pannonius de Zynervaralya mai maradékai, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 71-85., Irattár, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: Keresztszülő, keresztszülőség, komaság Csíkszentdomokoson, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 87-108., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Pomogáts Béla: Dsida Jenő és a katolikus költészet, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 133-147., Szemle, Tanulmány

Tóth Szabolcs: A Szentkeresztyek Háromszéken, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 41-61., Ködoszlás, Tanulmány

Mihály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyházközség történetéből, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 63-88., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Balázs Lajos dr.: Keresztszülő, keresztszülőség, komaság Csíkszentdomokoson, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 90-100., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
3., befejező rész

Sas Péter: A Székelyföld Köpeczi Sebestyén József munkásságában, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 101-116., Ujjlenyomat, Tanulmány

Füzi László: "(Győzelem ha van)". Gondolkodástörténeti párhuzamok József Attila és Németh László világában, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 140-150., Vendégház, Tanulmány

Mihály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyházközség történetéből, 8. évf., 4. sz. (2004. április), p. 71-90., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Fejes Ildikó – Jakab Judit: Korlátozások a fogyasztásban. A böjt, 8. évf., 4. sz. (2004. április), p. 91-112., Aranyág, Tanulmány

Mihály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyházközség történetéből, 8. évf., 5. sz. (2004. május), p. 89-102., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
3. rész

Gagyi József: Föld és gazdálkodás: régi és új modellek egy székelyföldi faluban, 8. évf., 5. sz. (2004. május), p. 111-145., Ujjlenyomat, Tanulmány

Seres Attila: A magyarországi segélyezés szerepe a moldvai csángók egyházi oktatásában a XIX. század végén, 8. évf., 6. sz. (2004. június), p. 85-118., Kelet Népe, Tanulmány

Szőcs Miriam: Késő gótikus tradíció vagy kora barokk rekonstrukció? A csíkdelnei szárnyasoltár, 8. évf., 6. sz. (2004. június), p. 145-157., Műteremtés, Tanulmány

Tapodi Zsuzsa: Tükrök a tükörben. Az intertextualitásról Nabokov Lolitája kapcsán, 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 57-68., Scripta Mundi, Tanulmány

Recenzált művek
Vladimir Nabokov: Lolita. Budapest, Európa, 2003. (cop. 1987)

Nagy Botond: Mozgalom Erdővidék közigazgatási egyesítéséért (1876–1914), 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 77-111., Ködoszlás, Tanulmány

Tankó Gyula: Öngyilkosság a Gyimesekben, 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 119-138., Kelet Népe, Tanulmány

Sófalvi András: A Sóvidék változásai, 8. évf., 8. sz. (2004. augusztus), p. 107-116., Sóvidék 2004, Tanulmány

Illésfalvi Péter: Atrocitások az 1940-es erdélyi bevonulás során, 8. évf., 9. sz. (2004. szeptember), p. 77-101., Ködoszlás, Tanulmány

Oláh Sándor: Íráshasználat a XVIII. században Homoródalmáson, 8. évf., 9. sz. (2004. szeptember), p. 102-121., Irattár, Tanulmány

Szabó Á. Töhötöm: Kizárás vagy befogadás? Cigányok és magyarok az informális gazdaságban, 8. évf., 9. sz. (2004. szeptember), p. 122-143., Aranyág, Tanulmány

Málnási Levente: Folklór és írásbeliség találkozása. Önkifejezés egy katonakönyvben, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 99-105., Aranyág, Tanulmány

Kerényi Ferenc: Egy "furcsa vitézi versezet" szellemi hátországáról. A Dorottyáról, Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. évfordulójára, 9. évf., 1. sz. (2005. január), p. 53-64., Literata Hungarica, Tanulmány

Kinda István – Peti Lehel: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán, 9. évf., 1. sz. (2005. január), p. 88-117., Aranyág, Tanulmány

Papp Z. Attila: A romániai magyar sajtó a posztszocializmus korszakában, 9. évf., 2. sz. (2005. február), p. 82-110., Ködoszlás, Tanulmány

Már G. István: Impériumváltás Háromszéken (1918–1920), 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 101-110., Ködoszlás, Tanulmány

Szavári Attila: Az észak-erdélyi magyar reintegráció kezdete (1940. szeptember–október), 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 111-131., Ködoszlás, Tanulmány

Kinda István : A papi státus deszakralizációja a moldvai csángó falvakban, 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 133-144., Kelet Népe, Tanulmány

László Márton: Kollektívgazdaság-ellenes akciók Maros tartományban 1950–1951 között, 9. évf., 5. sz. (2005. május), p. 91-125., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Bíró Béla: Néhány gondolat Madách és Dante "dualista" világképéről, 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 63-71., Scripta Mundi, Tanulmány

László Márton: Kollektívgazdaság-ellenes akciók Maros tartományban 1950-1951 között, 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 81-114., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Sárándi Tamás: Észak-Erdély közigazgatási-politikai helyzete 1944. augusztus 23. után, 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 73-90., Ködoszlás, Tanulmány

Gagyi József: Székely proletárok és burzsoá terminológia. "Székely" pártelit az ötvenes években, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 50-69., Ködoszlás, Tanulmány

Peti Lehel: Csángómentő magyarok – identitásmodelláló tényezők Moldvában, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 70-88., Kelet Népe, Tanulmány

Demeter M. Attila: Kisebbségi jogok és/vagy autonómia, 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 67-93., Vox Populi, Tanulmány

Oláh Sándor: Szabó Gyula zárszámadása. Közelítések az életműhöz, 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 94-112., Ködoszlás, Tanulmány

Recenzált művek
Szabó Gyula: Képek a Kutyaszorítóból. Műhelytitkok szabadon. Csíkszerda, Pallas-Akadémia, 2001–2002.

Kinda István: "Vannak cigányok, akik finomak…" Református egyház és Jehova Tanúi – kizáró és befogadó közösségek, 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 113-131., Aranyág, Tanulmány

Széles Klára: Nemzeti gyermekszobától Csíksomlyóig és tovább. Lászlóffy Aladár költészete az ezredfordulón, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 51-76., Literata Hungarica, Tanulmány

Recenzált művek
A repülés a zuhanásban. Bp, Littera Nova, 1997.; Felhősödik a mondatokban. Bp, Kortárs K., 1998.; Bársonyok és Borgiák. Bp, Kortárs K., 2000.; (Lászlóffy Aladár versei. Bp, Unikornis, 1999.; Átkopogások. Válogatott versek. Marosvásárhely, Mentor, 2002.)

Egyed Ákos: A Mikó nemzetség felemelkedése. Mikó Imre családi öröksége, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 97-106., Ködoszlás, Tanulmány

Illésfalvi Péter: Barát vagy ellenség? A román–magyar viszony 1940–1944 között a katonai vonatkozások tükrében, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 107-127., Irattár, Tanulmány

Bartha Katalin Ágnes: A színházról folyó beszéd "képes" nyelve. E. Kovács Gyula alakításainak korabeli leírásai, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 65-76., Forgószínpad, Tanulmány

Berekméri Róbert: A marosvásárhelyi 27. székely könnyű hadosztály története megalakulásától 1944 szeptemberéig, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 77-96., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Demény Lajos: A katonanépesség adottságai Kászonban és részvétele az erdélyi hadjáratokban Buda 1686. évi felszabadítása előtt, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 97-117., Irattár, Tanulmány

Berekméri Róbert: A marosvásárhelyi 27. székely könnyű hadosztály története megalakulásától 1944 szeptemberéig, 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 60-86., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel: A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói a nyilvánosságban, 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 107-124., Ködoszlás (December 5. - egy év után), Tanulmány

Gagyi József: "A szocializmus győzelme falun…" A kollektivizálás vége a Székelyföldön – meg ami közvetlenül azután következett, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 175-194., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Részlet egy hosszabb kéziratból.

Benkő Levente: És mit mondanak a levéltári források? Adalékok az 1944. szeptember 26-i szárazajtai magyarellenes mészárláshoz, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 213-252., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
A melléklet dokumentumai kihallgatási jegyzőkönyveket tartalmaznak.

Demeter M. Attila: Mi a republikanizmus?, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 355-365., Vox Populi, Tanulmány

Szőcs János: A gyimesközéploki iskola alapítása és története 1825–1948 között, 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 84-108., Ködoszlás, Tanulmány

Kőrössy Erika: Sinistra szaga - alvilági szag, 10. évf., 3. sz. (2006. március), p. 39-58., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Bodor Ádám Sinistra körzet című regényéről

Végh Balázs Béla: Benedek Elek gyermekirodalmi kánonja, 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 68-83., Literata Hungarica, Tanulmány

Mihály János: Ideológiák harca egy székely nagyközségben 1944–1952 között, 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 97-123., Ködoszlás, Tanulmány

Szekeres Lukács Sándor: A székely jogról, 10. évf., 5. sz. (2006. május), p. 102-125., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Megemlékezés a székely főtörvényszék felállításának 500. és a székely perrendtartási kódex elfogadásának 450. évfordulójáról

Gáll Ervin: A X-XI. századi kulturális realitások az Erdélyi-medencében és a régészet, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 97-109., Ködoszlás, Tanulmány

Nagy Pál: Wass Albert a Helikonban, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 57-65., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Az első marosvécsi írótalálkozó 80. évfordulója alkalmából.

Elekes András: Az angyalok és mi. Teológiai/gyakorlati szempontok az angyalok és angyaltanok értelmezéséhez, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 94-104., Summa Theologiae, Tanulmány

Tófalvi Zoltán: A Szoboszlai-per, 10. évf., 8. sz. (2006. augusztus), p. 59-96., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Tófalvi Zoltán: A Szoboszlai-per, 10. évf., 9. sz. (2006. szeptember), p. 106-126., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész, folytatás az előző lapszámból

Pomogáts Béla: Ötvenhatos újjászületés. Két hét a magyar irodalomban, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 49-69., Literata Hungarica, Tanulmány

Tófalvi Zoltán: A Szoboszlai-per, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 70-119., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
3., befejező rész. Folytatás az előző lapszámból.

Fülöp Mihály – Vincze Gábor: Bizalmatlanság, vádaskodás, vasfüggöny. Két "népi demokratikus" állam (Románia és Magyarország) a negyvenes–ötvenes években, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 150-193., Ködoszlás, Tanulmány

Oláh Sándor: Hétköznapi társadalmi viszonyok 1956-ban a Székelyföldön, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 194-208., Ködoszlás, Tanulmány

Ferenczi Géza: Délkelet-Erdély kora középkori határvédelmi rendszeréről, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 53-64., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Király István: Mesterségek, ipar és kereskedelem Csíkszékben a XIX. század első felében, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 65-113., Ködoszlás, Tanulmány

Kisné Portik Irén: A fenyő hasznosítása a Székelyföldön, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 101-116., Aranyág, Tanulmány

Bertha Zoltán: Csángó versek – csángó költők, 11. évf., 1. sz. (2007. január), p. 39-55., Literata Hungarica, Tanulmány

Tánczos Vilmos: Moldvabánya magyar emlékei, 11. évf., 1. sz. (2007. január), p. 77-112., Kelet Népe, Tanulmány

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor ballada-korszaka, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 62-71., Literata Hungarica, Tanulmány

Gottfried Barna: A Székely Hadosztály, 1918–1919, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 73-103., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
A 2006. máj. 30. és jún. 2. között elhangzott előadások szerkesztett változata.

Balázs Lajos dr.: "Az öngyilkos az ördög cimborája". Az öngyilkosság mint feltételezett archetipikus cselekvés., 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 104-114., Aranyág, Tanulmány

Győrffy Gábor: Irodalomirányítás a második világháború utáni Romániában (1944–1949), 11. évf., 3. sz. (2007. március), p. 63-85., Literata Hungarica, Tanulmány

Gagyi József: A Sztálin tartományi példa. Centrum–periféria viszonyszerkezet konstruálása Romániában a kommunista korszak első éveiben., 11. évf., 3. sz. (2007. március), p. 103-128., Ködoszlás, Tanulmány

Cseke Péter: Románok és magyarok - kisebbségben és többségben. A száz éve született Bíró Sándor emlékére, 11. évf., 4. sz. (2007. április), p. 97-116., Ködoszlás, Tanulmány

Tóth Norbert: Nemzeti vagy (magyar) állami érdek-e a területi autonómia? Gondolatok a székelyföldi autonómia-törekvések kapcsán, 11. évf., 4. sz. (2007. április), p. 117-125., Agora, Tanulmány

Zsidó Ferenc: Elhervadt a túróvirág… A "kicsi magyar világ" lokális történelme egy határszelte kisrégióban, 11. évf., 4. sz. (2007. április), p. 126-145., Ujjlenyomat, Tanulmány

Megjegyzés
Az 1940–44-es évekre vonatkozó történeti néphagyomány vizsgálata egy Nagy-Küküllő menti kisrégióban.

Peti Lehel: Ritualizált közösségi látomás: a moldvai csángók napbanézése, 11. évf., 5. sz. (2007. május), p. 99-116., Kelet Népe, Tanulmány

Egyed Péter: Poézis és létköltészet, 11. évf., 6. sz. (2007. június), p. 9-20., Szépirodalom, Tanulmány

Tapodi Zsuzsa: Az identitás a hollók és kígyók labirintusában, 11. évf., 7. sz. (2007. július), p. 40-52., Literata Hungarica, Tanulmány

Recenzált művek
Szilágyi István: Hollóidő. Budapest, Magvető, cop. 2001.

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Budapest, Magvető, 2002.

Ráduly János: Még egyszer a moldvabányai rovásemlékről, 11. évf., 7. sz. (2007. július), p. 101-110., Kelet Népe, Tanulmány

Bertha Zoltán: "…Ámulni ezen a játékon, melyet ember és természet egyaránt játszik". Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 45-56., Literata Hungarica, Tanulmány

Balázs Imre József: Bajor Andor és a fél pohár, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 57-62., Literata Hungarica, Tanulmány

Zólya Andrea Csilla: A parodisztikus beszédmódok kultúraelméleti megközelítései, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 63-72., Ködoszlás, Tanulmány

Bota Szidónia: A székely humor új változatai a csíkszeredai rádióreklámokban, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 73-83., Ködoszlás, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: A lakodalom humora, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 133-157., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencián (Szekszárd, 2007. szept.). Fényképekkel illusztrálva.

Egyed Ákos: Gróf Batthyány Lajos és Erdély, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 77-102., Irattár, Tanulmány

Lakatos Mihály: Jézusfaragó székelyek. A halál-motívum Nyírő József Jézusfaragó ember című művében, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 142-153., Szemle, Tanulmány

Bertha Zoltán: "A szép mindig korszerű". Dsida Jenő kritikai nézeteiről., 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 57-77., Literata Hungarica, Tanulmány

Kinda István: Modernizációs változatok. Cófalva a szocializmusban és 1989 után, 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 92-116., Irattár, Tanulmány

Csergő Bálint: Sírkeresztek, keresztszegvirágok az udvarhelyszéki katolikus temetőkben, 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 117-130., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Fényképekkel és a keresztszegvirágok ábráival illusztrálva.

Győrffy Gábor: Irodalomirányítás Romániában a magyarországi forradalom előtt és után (1953–1959), 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 47-68., Literata Hungarica, Tanulmány

Tánczos Vilmos: Etnográfusi történetek a csángó nyelv identitásáról, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 111-121., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
"Péntek János tiszteletére"

Lajos Katalin: Nemzetkép és frazeológia, 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 38-44., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a Románok a magyar – magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián (Csíkszereda, 2007. ápr. 28., Sapientia - EMTE)

Andriescu, Anca: Egy magyar nő Liviu Rebreanu Akasztottak erdeje című regényében, 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 45-48., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a Románok a magyar – magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián (Csíkszereda, 2007. ápr. 28., Sapientia - EMTE). Balázs Lajos fordítása.

Bíró Béla: Az irónia Liviu rebreanu Ion című regényében, 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 49-66., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a Románok a magyar – magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián (Csíkszereda, 2007. ápr. 28., Sapientia - EMTE).

Szonda Szabolcs: "… Csak dísz ez, életjog és remény". Vázlat Ady Endre románságképéről, 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 67-75., Scripta Mundi, Tanulmány

Gottfried Barna: Kurucok és internáltak. Székelyek a vörös és a nemzeti hadseregben, illetve román fogságban, 1919–1920., 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 98-128., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Jelen írás a szerző A Székely Hadosztály című tanulmányának (Székelyföld, 2007/2.) folytatása.

Kerényi Ferenc: A nemzeti drámákról. A Bánk bán ősbemutatójának 175. és Az ember tragédiája színrevitelének 125. évfordulójára, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 55-62., Literata Hungarica, Tanulmány

Gerendás Lajos: Homoródszentmárton szenvedései. Egy székelyföldi falu élete az 1916. évi román megszállás alatt, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 77-92., Irattár, Tanulmány

Seres Attila: Adalékok a moldvai csángók lélekszámának vizsgálatához az 1930-as és 1940-es évek fordulóján, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 93-113., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
Baumgartner Sándor feljegyzéseiről.

Ferencz Klára: A szárhegyi pásztorjátékok szimbolikus rétegei, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 129-154., Aranyág, Tanulmány

Kőrössy Erika: Hagyományos és modern különös randevúja Kovács András Ferenc gyermeklírájában, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 167-182., Szemle, Tanulmány

Kolumbán-Antal József: "Bíborbanszületett" Konstantin és a székelyek, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 86-90., Ködoszlás, Tanulmány

Deák Ferenc: "Lehullott fejünknek koronája…" A csernátoni gyászjelentőkről, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 91-100., Aranyág, Tanulmány

Zsidó Ferenc: Együttélő naiv történelmek, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 101-136., Ujjlenyomat, Tanulmány

Olosz Katalin: Arany János Koszorújának három erdélyi munkatársa, 12. évf., 6. sz. (2008. június), p. 41-56., Literata Hungarica, Tanulmány

Takács Péter: Vásárok és vásározók Székelyudvarhelyen a 18–19. század fordulóján, 12. évf., 6. sz. (2008. június), p. 69-93., Ködoszlás, Tanulmány

Katona Lajos: A Vakvágányok, az Álom-kép és a Világtalanok tiflopedagógiai olvasatban, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 40-52., Varázsszem, Tanulmány

Demeter M. Attila – Tonk Márton: Az európai szervezetek és a nemzeti kisebbségek kérdése, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 53-66., Vox Populi, Tanulmány

Boros Ernő: Gyanútlan diszkrimináltak, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 67-84., Vox Populi, Tanulmány

Novák Csaba Zoltán – Olti Ágoston: Udvarhely vagy Csíkszereda? Harc a megyeszékhelyért. Egy csíkszeredai küldöttség Nicolae Ceauşescunál 1968-ban, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 85-109., Irattár, Tanulmány

Sebestyén Elemér – Szabó Péter: Észak-Erdély és Székelyföld magyar katonai közigazgatás alatt (1940. szeptember–november), 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 110-157., Ködoszlás, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: Egy fogolytörténet néprajzi vonatkozásokkal, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 158-168., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott az Eltűnt katona című konferencián (Kolozsvár, 2007. dec. 14–15.)

Gagyi Katinka: A romániai kommunista időszak egyházellenes megnyilvánulásai, 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 99-119., Ködoszlás, Tanulmány

Tánczos Vilmos: A magyar szentek templomai Moldvában, 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 120-132., Kelet Népe, Tanulmány

Tampu, Sztelián: Czelder Márton, a bátor vállalkozó, 12. évf., 9. sz. (2008. szeptember), p. 68-100., Ködoszlás, Tanulmány

Cseke Péter: Magyar diákegyesület Bukarestben. A Koós Ferenc Kör Diákosztályáról (1925–1940), 12. évf., 9. sz. (2008. szeptember), p. 101-114., Ködoszlás, Tanulmány

Sófalvi András: Darius kincse, 12. évf., 9. sz. (2008. szeptember), p. 115-127., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Márkus Béla: Korváltás vagy értékmegáradás?, 12. évf., 10. sz. (2008. október), p. 46-71., Szilágyi István 70 éves, Tanulmány

Karádi Zsolt: A Jámbor vadak világa. Szilágyi István novellái, 12. évf., 10. sz. (2008. október), p. 73-82., Szilágyi István 70 éves, Tanulmány

Recenzált művek
Szilágyi István: Jámbor vadak. Bukarest, Kriterion, 1971.

Mester Béla: Bolygó tüzek, gyújtogató mesteremberek Szilágyi István műveiben, 12. évf., 10. sz. (2008. október), p. 83-93., Szilágyi István 70 éves, Tanulmány

Halász Péter: Mátyás király Moldovában, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 47-62., Ködoszlás, Tanulmány

Szekeres Lukács Sándor: Hunyadi Mátyás és a székelyek, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 63-78., Ködoszlás, Tanulmány

Sófalvi András: Darius kincse , 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 79-97., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész, folytatás a szeptemberi lapszámból.

Orbán Kinga: A Jelszó és mítosz irodalmi vita lehetséges előzményei, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 33-52., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Szemlér Ferencnek a transzszilvanizmust bíráló, 1937-ben megjelent tanulmányáról és az előzményekről

Gidó Csaba: A MÁV építkezései Székelyföldön a Monarchia korában, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 63-101., Ködoszlás, Tanulmány

Seres Attila: Visszaélések az 1930. évi romániai népszámlálás végrehajtása során, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 102-137., Aranyág, Tanulmány

Pomogáts Béla: Megőrzendő hagyományok, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 51-72., Literata Hungarica, Tanulmány

Szentpály-Juhász Miklós: Két malomkő között, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 73-85., Ködoszlás, Tanulmány

Gottfried Barna: A látogatók, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 86-100., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Károlyi Mihály látogatása Szatmárnémetiben, a Székely Hadosztálynál, 1919 márciusában

Nagy Pál: Bözödi és a Termés, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 36-44., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Vallasek Júlia: Bözödi "pásztor-regénye" és előzményei, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 45-50., Literata Hungarica, Tanulmány

Recenzált művek
Bözödi György: Nyugtalan pásztorok. Regény. Bp., M. Téka, 1945.

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Cseke Péter: Bözödi György és a kentaur. A Székely bánja megjelenésének hetvenedik évfordulóján, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 51-64., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Vincze Gábor: Kilencven éve történt. Erdély megszállása és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem felszámolása, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 65-103., Ködoszlás, Tanulmány

Barabás László: Marosszék mint történeti és néprajzi táj, kulturális régió, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 104-156., Aranyág, Tanulmány

Peti Lehel: Vallási interferenciák és látomások: csángók a szőkefalvi Mária-jelenésben, 13. évf., 3. sz. (2009. március), p. 118-136., Kelet Népe, Tanulmány

Bertha Zoltán: "Dala ma is friss élettel tele". Erdélyi költők Ady-élménye, 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 40-60., Literata Hungarica, Tanulmány

Bernád Ilona: Értékünk: a magyar népi gyógyászat. Tudás, hit, ima, szeretet, természet., 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 89-113., Aranyág, Tanulmány

Balázs Imre József: Egy bezúzott kötet: a Kányádi-költészet alakulástörténete a Sirálytánc idején, 13. évf., 5. sz. (2009. május), p. 10-18., Kányádi Sándor 80 éves, Tanulmány

Füzi László: A képzelet valósága – mint a valóság illúziója. Gion Nándor kései elbeszéléseiről, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 41-48., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott A rendszerváltozások megjelenítése a magyar irodalomban című konferencián, 2009. május 9-én.

Cs. Nagy Ibolya: Változás és változatlanság Sütő András és Csoóri Sándor esszéiben, naplóiban, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 55-85., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott A rendszerváltozások megjelenítése a magyar irodalomban című konferencián, 2009. május 9-én.

Bertha Zoltán: Erdélyi sorsképek a fordulatról, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 47-74., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott A rendszerváltozások megjelenítése a magyar irodalomban című konferencián, 2009. május 9-én.

Sümegi György: Egy meghiúsult együttműködés: Kós Károly és Kecskemét, 1909, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 121-134., Ködoszlás, Tanulmány

Ráduly János: Rovásírásos csodatemplom, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 135-139., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
A Maros megyei Berekeresztúr református templomában előbukkant rovásfeliratokról.

Gazda József: Gondolatok Ignácz Rózsáról és írásművészetéről, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 41-68., Literata Hungarica, Tanulmány

Miszlay Zsolt: Az észak-erdélyi vasúthálózat rekonstrukciója (1940), 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 112-120., Ködoszlás, Tanulmány

Murádin Jenő: Márton Ferenc Gátkötőkjének szecessziós víziója, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 149-152., Műteremtés, Tanulmány

Merényi Hajnalka: Benedek Elek és a Cimbora, 13. évf., 9. sz. (2009. szeptember), p. 33-49., 150 éve született Benedek Elek, Tanulmány

Marton József: A gyulafehérvári főegyházmegye ezer éve, 13. évf., 9. sz. (2009. szeptember), p. 67-88., 1000 éves a gyulafehérvári főegyházmegye, Tanulmány

Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi katolikusság "kiáltó szava" a pápához (1921). A román konkordátum-javaslat és az erdélyi hívek reagálása, 13. évf., 9. sz. (2009. szeptember), p. 89-99., 1000 éves a gyulafehérvári főegyházmegye, Tanulmány

Szekeres Lukács Sándor: A sóvidéki lázadás 1919 tavaszán (1919. március 29. – április 6.), 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 87-109., Ködoszlás, Tanulmány

Kolumbán-Antal József: A kitaposott ösvény veszélyei, avagy határőrök voltak-e a székelyek a középkorban?, 13. évf., 11. sz. (2009. november), p. 68-78., Ködoszlás, Tanulmány

Balázs Lajos: Kísérlet mitikus rítusok azonosítására a székely-magyar sorsfordító szokásokban , 13. évf., 11. sz. (2009. november), p. 79-93., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a III. Magyar – magyar konferencián, Jászberény, 2009. aug. 8. 1. rész.

Tapodi Zsuzsa: A románságkép változatai XIX. századi magyar regényekben, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 43-52., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. ápr. 24-én, a Sapientia EMTE által szervezett Románok a magyar irodalomban, magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián.

Ciocian, Maria-Nicoleta: A szeretet mint román–magyar közeledési szertartás Liviu Rebreanu Akasztottak erdeje című regényében, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 53-58., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. ápr. 24-én, a Sapientia EMTE által szervezett Románok a magyar irodalomban, magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián. Czégényi Krisztina Julianna fordítása.

Papp Kincses Emese: Illúzió és időszerűség. Kánon és kanonizáció Kós Károly transzszilvanizmusában, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 59-68., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. ápr. 24-én, a Sapientia EMTE által szervezett Románok a magyar irodalomban, magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián.

Sántha Attila: A moldvai Hârlau (Horló) város nevének eredetéről, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 104-116., Ködoszlás, Tanulmány

Balázs Lajos: Kísérlet mitikus rítusok azonosítására a székely-magyar sorsfordító szokásokban , 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 117-140., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a III. Magyar – magyar konferencián, Jászberény, 2009. aug. 8. 2. rész.

Cseke Péter: "Inkább a székely hódítson meg bennünket". Móricz Zsigmond és a székelyek, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 62-80., Scripta Mundi, Tanulmány

Gáll Erwin – Gergely Balázs – Gáll Szilárd – Vremir Mátyás: Kolozsvár és a magyar honfoglalás. Régészeti adatok a "Kincses Város" kora középkori történetének előzményeihez, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 81-113., Ködoszlás, Tanulmány

Puskás-Kolozsvári Frederic: A székelyek eredete és ősi hite, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 95-118., Ködoszlás, Tanulmány

Halász Péter: Kivándorlás, bevándorlás? Székelyek migrációja Moldvába/n, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 119-137., Kelet Népe, Tanulmány

Nagy Pál: Művek, tervek, viták. Bepillantás Tamási Áron leveleinek világába, 14. évf., 3. sz. (2010. március), p. 62-75., Literata Hungarica, Tanulmány

Czakó Gábor: A Czuczor–Fogarasi-szótárról, 14. évf., 3. sz. (2010. március), p. 88-98., Vox Populi, Tanulmány

Recenzált művek
Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára (1862–1874)

Nagy Imola: Magyar transzszilvanizmus, román transzszilvanizmus, 14. évf., 4. sz. (2010. április), p. 91-121., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. ápr. 24-én, a Sapientia-EMTE által szervezett Románok a magyar irodalomban, magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián.

Kelemen Endre: És én melyik pályán játsszam? Az értelmiség útja a "szkizofréniához", avagy a totalitarizmus politikai reflexeinek hatása a "nyolcvanas" nemzedék írásművészetére, 14. évf., 4. sz. (2010. április), p. 133-145., Ködoszlás, Tanulmány

Czeglédi Katalin: A szkíta-hun-avar-magyar folytonosság nyelvi háttere, 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 65-88., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. okt. 24-én, a Magyar őstörténet és kereszténység című konferencián.

Ferenczi Enikő: A "szkíta" népnév és a "jótörvényű" jelző lényegi összefüggése, 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 89-100., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. okt. 24-én, a Magyar őstörténet és kereszténység című konferencián.

Zomoráné Cseh Márta: A rovásírás és a képírás kapcsolata, 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 101-118., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. okt. 24-én, a Magyar őstörténet és kereszténység című konferencián.

Bakó Zsuzsanna: A magyar nemzeti művészet megteremtése, 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 151-162., Műteremtés, Tanulmány

Miskolczy Ambrus: A romlottság mitológiája és poézise. Caragiale vígjátékainak szomorú antropológiája, 14. évf., 6. sz. (2010. június), p. 63-85., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Pomogáts Béla: A Trianon okozta sebek, 14. évf., 6. sz. (2010. június), p. 97-109., Ködoszlás, Tanulmány

Miskolczy Ambrus: A romlottság mitológiája és poézise. Caragiale vígjátékainak szomorú antropológiája, 14. évf., 7. sz. (2010. július), p. 41-78., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Gottfried Barna: Thuróczy István és a román király elleni merényletterv, 14. évf., 7. sz. (2010. július), p. 79-101., Ködoszlás, Tanulmány

Bartha Katalin Ágnes: Színházi szerepvállalás és önazonosság. (Ifj. gr. Bethlen Miklós), 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 58-70., Forgószínpad, Tanulmány

Novák Csaba Zoltán: A Székelyföld és az 1968-as közigazgatási reform, 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 91-109., Ködoszlás, Tanulmány

Seres Attila: A Szent László Társulat szerepe a bukovinai székelyek és a moldvai csángók egyházi patronálásában a két világháború között, 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 111-137., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Cseke Péter: Szabó Gyula tényszemlélete, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 96-107., Literata Hungarica, Tanulmány

Péterffy György: A reformáció Háromszéken, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 108-115., Ködoszlás, Tanulmány

Seres Attila: A Szent László Társulat szerepe a bukovinai székelyek és a moldvai csángók egyházi patronálásában a két világháború között, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 116-141., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész.

Láng Gusztáv: Szerep és identitás Radnóti Miklós költészetében, avagy útban az Eclogákhoz, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 45-53., Literata Hungarica, Tanulmány

Pomogáts Béla: Kuncz Aladár emlékezete, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 77-85., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott 2010. aug. 28-án, Marosvécsen.

Szalay Zoltán: Magyar lélek a nyelv és népzene tükrében, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 105-124., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Egy Csíkszeredában, 2010. jan. 8-án elhangzott előadás szerkesztett változata.

Sántha Attila: A valamivel való ellátottságot kifejező, magyar -gy, -d vagy -sd képzős helynevek Moldvában. Corod (Kóród), Corogea (Kórógy), Cuejdiu (Kövesd), Helegiu (Halogy)., 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 125-138., Ködoszlás, Tanulmány

Bartusz-Dobosi László: "Légy, akit várunk!" Kazinczy Ferenc és Eötvös József kapcsolata, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 41-50., Literata Hungarica, Tanulmány

Cseke Péter: A műveltségteremtés bartóki-kodályi útján. Az Erdélyi Fiatalok falukutatásainak néprajzi és népművészeti szempontjai., 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 60-80., Aranyág, Tanulmány

Oláh-Gál Elvira: Pál Gábor élete és munkássága , 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 89-104., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Czövek Judit: Angyalok az archaikus imákban, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 130-141., Aranyág, Tanulmány

Oláh-Gál Elvira: Pál Gábor élete és munkássága , 15. évf., 2. sz. (2011. február), p. 94-130., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Váradi-Kusztos Györgyi: "…Hazudjék bátran, hiszen ön: költő…" Szabadságtudat, igazságérzet mint Ignácz Rózsa jellemének és művészetének formálója, 15. évf., 3. sz. (2011. március), p. 41-47., Literata Hungarica, Tanulmány

György Béla: Harmadnap. Adalékok Bernády György 1922–1938-as pályaképéhez, 15. évf., 3. sz. (2011. március), p. 48-77., Ködoszlás, Tanulmány

Miskolczy Ambrus: Ki menti meg A báránykát? Avagy 150 esztendő román eszmetörténete, 15. évf., 4. sz. (2011. április), p. 109-125., Vox Populi, Tanulmány

Megjegyzés
A Mioriţa című román balladáról.

Preda, Cristian: Az én népem. Idegen utazók és román nacionalizmus, 15. évf., 4. sz. (2011. április), p. 126-147., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
Simó Márton fordítása

ţiplic, Ioan Marian: A Szászváros–Csehek dombja X2 kora középkori temető. A temetkezési szertartás kérdései, 15. évf., 4. sz. (2011. április), p. 155-164., Ködoszlás, Tanulmány

Megjegyzés
János András fordítása

Puskás-Kolozsvári Frederic: Türkök a 10. századi Kárpát-medencében, 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 61-75., Ködoszlás, Tanulmány

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008–2010-ben , 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 90-117., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Borsodi L. László: A szerepjáték mint (vers)létmód Baka István költészetében, 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 51-81., Literata Hungarica, Tanulmány

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008–2010-ben , 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 104-138., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
3., befejező rész

Carlile-Kovács Flóra: A széki népi írásbeliség, 15. évf., 8. sz. (2011. augusztus), p. 124-132., Szék - tegnap és ma, Tanulmány

Székely Csilla-Katalin: Van-e jövője a nagy múltú Székvárosnak?, 15. évf., 8. sz. (2011. augusztus), p. 133-145., Szék - tegnap és ma, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: A kibékülés lelki ingája a parasztember haláltusájában, 15. évf., 9. sz. (2011. szeptember), p. 113-125., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott A halál kultúrája című Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferencián (Gyulafehérvár, 2011. márc. 25–26.) (fotó: A haldokló megkerítése)

Gombkötő Erzsébet: Adalákok az Erdélyi Szépmíves Céh históriájához. Az Erdélyi Szépmíves Céh működésének alapvető jellegzetességei és a kiadó legjelentősebb sikerei, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 55-72., Literata Hungarica, Tanulmány

Nagy Szabolcs: "Vasszékelyek". A székelyudvarhelyi 82. gyalogezred az összeomlás alatt, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 83-100., Ködoszlás, Tanulmány

Vorzsák Orsolya: Iskolák a határon, 15. évf., 12. sz. (2011. december), p. 130-154., Irattár, Tanulmány

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék