Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

A politika nem rám tartozik. Jámbor Gyula beszélgetése dr. Kovách Géza aradi történésszel, 3. évf., 10. sz. (1999. október), p. 37-42., Academica Transsylvanica

Kovách Géza: Haynau első aradi áldozatai, 3. évf., 10. sz. (1999. október), p. 43-46., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
Részlet a szerző megjelenés előtt álló dokumentumkötetéből

"Feltett szándékom volt, hogy Romániába megyek, s ott is maradok…" Mirk Szidónia-Kata beszélgetése Lükő Gáborral, 3. évf., 11. sz. (1999. november), p. 48-70., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
Lükő Gábor rajzaival illusztrálva

Lükő Gábor: A magyar-hun szarvasmonda ismeretlen emlékei, 3. évf., 11. sz. (1999. november), p. 71-90., Academica Transsylvanica, Tanulmány

"A talaj rejteni, őrizni képes a jövő életet". Máthé Éva beszélgetése Jakab Sámuellel, 4. évf., 1. sz. (2000. január), p. 32-40., Academica Transsylvanica

Az igazi csapatmunka külső-belső hasznáról. Szonda Szabolcs beszélgetése dr. Takács Zoltán műépítésszel, egyetemi tanárral, 4. évf., 2. sz. (2000. február), p. 41-57., Academica Transsylvanica

Takács Zoltán dr.: A modern technológiák hatása az építészetre, 4. évf., 2. sz. (2000. február), p. 59-63., Academica Transsylvanica, Cikk

Takács Zoltán (1934. Kolozsvár), 4. évf., 2. sz. (2000. február), p. 64., Academica Transsylvanica, Életrajzi adatok

Zene és irodalom határterületén. László Ferenc beszélgetése Dr. Benkő András muzikológussal, 4. évf., 4. sz. (2000. április), p. 49-56., Academica Transsylvanica

Benkő András: Az erdélyi magyar zene vázlatos története, 4. évf., 4. sz. (2000. április), p. 57-66., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Benkő András, 4. évf., 4. sz. (2000. április), p. 67-68., Academica Transsylvanica, Életrajzi adatok

A kutatási témához fel kell nőni. Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. Balázs Lajos néprajzkutatóval, 4. évf., 5. sz. (2000. május), p. 31-45., Academica Transsylvanica

Balázs Lajos dr.: Az emberélet fordulói a romániai magyar néprajzkutatás tükrében, 4. évf., 5. sz. (2000. május), p. 46-57., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a Kriza János Néprajzi Társaság jubileumi ülészakán, Csíkszereda, 2000. március 18.

Jánosi Csaba: Kristó András emlékezete, 4. évf., 6. sz. (2000. június), p. 30-33., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
Bevezető a Kristó András hagyatékából származó írások elé

Kristó András: 150 éves a Gyilkos-tó!, 4. évf., 6. sz. (2000. június), p. 34-37., Academica Transsylvanica, Cikk

Kristó András: A Szent Anna-tó és környéke, 4. évf., 6. sz. (2000. június), p. 37-39., Academica Transsylvanica, Cikk

Kristó András: A homoródalmási barlangvidék, 4. évf., 6. sz. (2000. június), p. 40-43., Academica Transsylvanica, Cikk

Kristó András: A csíkszentkirályi Borsáros-láp, 4. évf., 6. sz. (2000. június), p. 43-45., Academica Transsylvanica, Cikk

Nem elég csak tanárnak lenni. M. Szabó István beszélgetése Albert Ernő néprajzkutatóval, 4. évf., 8. sz. (2000. augusztus), p. 34-43., Academica Transsylvanica

Albert Ernő: A háromszéki cigányság népköltészetéről, 4. évf., 8. sz. (2000. augusztus), p. 45-53., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
A Sok szép cigányleány című kötet (Sepsiszentgyörgy, 1998) előszava

Csodálattal közeledtem az élővilág törvényeihez. Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. Péter Mihály mikrobiológussal, 4. évf., 9. sz. (2000. szeptember), p. 34-42., Academica Transsylvanica

Péter Mihály: Az emberi szervezet normál mikroflórája, 4. évf., 9. sz. (2000. szeptember), p. 43-46., Academica Transsylvanica, Cikk

"Hivatásom ezerszer több egyetlen ember boldogságánál". Mirk Szidónia-Kata beszélgetése Faragó József néprajzkutatóval, 4. évf., 10. sz. (2000. október), p. 38-48., Academica Transsylvanica

Faragó József: A mesemondó Benedek Elek emlékezete, 4. évf., 10. sz. (2000. október), p. 49-64., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Rövidítve elhangzott Sopronban, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola ünnepségsorozatán (1999. nov.)

"A jövőt illetően nem lehetünk teljesen nyugodtak". Dr. Nagy László beszélgetése Gábos Zoltán elméleti fizikus professzorral, 4. évf., 12. sz. (2000. december), p. 40-62., Academica Transsylvanica

"Kötelességemnek éreztem, hogy jó fogorvosokat képezzek…" Máthé Éva beszélgetése dr. Bocskay István professzorral, 5. évf., 1. sz. (2001. január), p. 40-49., Academica Transsylvanica

Bocskay István – Matekovits György: A caries keletkezését befolyásoló egyes tényezők, 5. évf., 1. sz. (2001. január), p. 50-54., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
Részlet a Fog- és szájbetegségek megelőzése (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1999) című kötetből

Engem mindig az élő falu érdekelt. Tánczos Vilmos beszélgetése Nagy Olga néprajzkutatóval, 5. évf., 2. sz. (2001. február), p. 43-59., Academica Transsylvanica

Balázs Lajos: A népmesei gyermekeszmény és a csíkszentdomokosi gyermekszeretet párhuzamai. Nagy Olga néprajzkutató születésnapjára, 5. évf., 2. sz. (2001. február), p. 60-70., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Elszántam magam egy pályára, és mindvégig kitartottam mellette. Tánczos Vilmos beszélgetése Szabó György klasszika-filológussal., 5. évf., 3. sz. (2001. március), p. 31-50., Academica Transsylvanica

Római szállóigék és aforizmák, 5. évf., 3. sz. (2001. március), p. 51-54., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
Válogatás a Sötétben tündöklőbb a fény (Kolozsvár, 1975) című kötetből. Szabó György fordításai

Az "egyenesen járás" művészete. Gregus Zoltán beszélgetése dr. Angi István zeneesztétával, 5. évf., 4. sz. (2001. április), p. 40-51., Academica Transsylvanica

Angi István dr.: Zenei anyanyelvünk erős vára: énekkari műveltségünk, 5. évf., 4. sz. (2001. április), p. 52-56., Academica Transsylvanica, Cikk

Székely a forgóajtóban? Tófalvi Zoltán beszélgetése Imreh Sz. István biológussal, 5. évf., 7. sz. (2001. július), p. 35-50., Academica Transsylvanica

"Életemben minden munkának és eredménynek örültem…" Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. Tövissi József földrajztudóssal, 5. évf., 8. sz. (2001. augusztus), p. 54-62., Academica Transsylvanica

Tövissi József: A honismeretről, 5. évf., 8. sz. (2001. augusztus), p. 64-69., Academica Transsylvanica, Cikk

Az "egyetemcsináló" ember. Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. György Antal gazdamérnökkel, 5. évf., 9. sz. (2001. szeptember), p. 26-34., Academica Transsylvanica

Kényszerpályás nemzedék. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Kiss András levéltárossal, 5. évf., 10. sz. (2001. október), p. 54-68., Academica Transsylvanica

Kiss András: A "füst alól szalatt" háromszéki boszorkány, 5. évf., 10. sz. (2001. október), p. 69-73., Academica Transsylvanica, Cikk

A matematika és Bolyai János bűvöletében. Máthé Éva beszélgetése dr. Kiss Elemér marosvásárhelyi matematikus-professzorral, Bolyai-kutatóval, 5. évf., 11. sz. (2001. november), p. 36-48., Academica Transsylvanica

Színház, zene, tánc, film. Abkarovits Endre beszélgetése Kallós Zoltán néprajzkutatóval, 6. évf., 1. sz. (2002. január), p. 35-43., Academica Transsylvanica

Kisvárosban és lehet élni és dolgozni… Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. Vofkori László egyetemi docenssel, 6. évf., 2. sz. (2002. február), p. 47-57., Academica Transsylvanica

Vofkori László: Vidékfejlesztés Székelyföldön, 6. évf., 2. sz. (2002. február), p. 59-70., Academica Transsylvanica, Tanulmány

"Szervezési munkára születtem…" Máthé Éva beszélgetése dr. Hollanda Dénes mérnök-professzorral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi részlegének dékánjával, 6. évf., 3. sz. (2002. március), p. 53-70., Academica Transsylvanica

Egy mai táltos varázseszközei. Sylvester Lajos beszélgetése Kónya Ádám szellemi ezermesterrel, 6. évf., 5. sz. (2002. május), p. 39-67., Academica Transsylvanica

A pedagógus büszkesége. Sarány István beszélgetése Lászlófy Pállal a negyven éves tanári munkáról, 6. évf., 6. sz. (2002. június), p. 35-48., Academica Transsylvanica

Amit a magam erejéből elértem, az életem tartalma. Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. Györfi Jenő egyetemi tanárral, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 40-48., Academica Transsylvanica

Györfi Jenő dr.: A tudomány jelenvalósága, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 50-58., Academica Transsylvanica, Cikk

Az űrszondák útjai messzire vezetnek. Bozsik József beszélgetése dr. Ferencz Csaba űrkutatóval, 6. évf., 8. sz. (2002. augusztus), p. 37-44., Academica Transsylvanica

Kettős gyökerek és kagylósrákok. Sarány István beszélgetése Wanek Ferenc geológussal, 6. évf., 9. sz. (2002. szeptember), p. 45-57., Academica Transsylvanica

"A világegyetem nem euklideszi szerkezet". Máthé Éva beszélgetése dr. Weszely Tibor matematikussal, jeles Bolyai-kutatóval, 6. évf., 10. sz. (2002. október), p. 55-70., Academica Transsylvanica

Sorsom a régi könyvekhez kötött. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Muckenhaupt Erzsébet muzeológussal, 6. évf., 11. sz. (2002. november), p. 51-63., Academica Transsylvanica

A céhes szellemiség mindenese. Sylvester Lajos beszélgetése Incze László helytörténésszel, 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 38-57., Academica Transsylvanica

Incze László: Kossuth Lajos tisztelete Kézdivásárhelyen, 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 59-68., Academica Transsylvanica, Cikk

Árpád-vonal – sorsvonal. Sylvester Lajos beszélgetése Szabó József János hadtörténésszel, 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 33-54., Academica Transsylvanica

Szabó József János : Az erődítések evolúciója, 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 55-74., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Nem sikerült minden úgy, ahogy elképzeltük. Daczó Katalin beszélgetése dr. László Attila régésszel, 7. évf., 4. sz. (2003. április), p. 42-51., Academica Transsylvanica

"Ma minden tüdőgyulladás atípusos…". Máthé Éva beszélgetése dr. Nagy Attila marosvásárhelyi tüdőgyógyásszal, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 31-44., Academica Transsylvanica

A történések színe és visszája. Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral, 7. évf., 6. sz. (2003. június), p. 43-74., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
1. rész

A történések színe és visszája. Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral, 7. évf., 7. sz. (2003. július), p. 27-58., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
2. rész

A történések színe és visszája. Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral, 7. évf., 8. sz. (2003. augusztus), p. 29-61., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
3. rész

A történések színe és visszája. Az egyetem megszüntetésének drámájáról. Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 31-60., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
4., befejező rész

"A magyar integrációnak kellene megtörténnie". Gál Éva Emese beszélgetése dr. Tonk Sándor történészprofesszorral, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt rektorával, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 43-46., Academica Transsylvanica

Tonk Sándor: Könyvgyűjtő erdélyi diákok a középkorban, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 47-52., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
Részlet a szerző Erdélyiek egyetemjárása a középkorban című könyvéből. (Bukarest, Kriterion, 1979. p. 161–167.)

A sors jelölte ki számomra a feladatokat. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Lányi Szabolcs professzorral, 7. évf., 11. sz. (2003. november), p. 47-57., Academica Transsylvanica

"Itt lettünk emberré, ott matematikussá". Bálint Ferenc beszélgetése dr. Zsidó László matematikussal, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 39-49., Academica Transsylvanica

Lassan, szépen megöregedni… Máthé Éva beszélgetése dr. Ferencz László orvosprofesszorral, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 33-48., Academica Transsylvanica

"Beleálmodta magát az ember az eljövendő nemzedékek életébe…" Simó Márton beszélgetése Gálfy Zoltán professzorral, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 33-39., Academica Transsylvanica

"Ha meghígul az oldat, nehezen lesz abból koncentrátum…" Daczó Katalin beszélgetése dr. Szép Sándor professzorral, 8. évf., 4. sz. (2004. április), p. 47-62., Academica Transsylvanica

"Életem összefonódott a marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzéssel". Máthé Éva beszélgetése dr. Feszt György professzorral, 8. évf., 5. sz. (2004. május), p. 53-88., Academica Transsylvanica

A panaszos mártírkodás ideje lejárt. Sarány István beszélgetése dr. Hermann Gusztáv Mihály történésszel, 8. évf., 6. sz. (2004. június), p. 53-62., Academica Transsylvanica

A modern kutatás a csapatmunkán alapul. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Fábián Csaba professzorral, 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 69-76., Academica Transsylvanica

"Mivel nagyon szeretem a jó könyveket, nagyon tisztelem a jó írókat". Máthé Éva beszélgetése Marosi Ildikó marosvásárhelyi irodalomtörténésszel, 8. évf., 10. sz. (2004. október), p. 95-114., Academica Transsylvanica

Munkám és szenvedélyem - a gyümölcsészet. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Veress István professzorral, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 65-73., Academica Transsylvanica

Veress István: Karácsonyi mosolygó alma, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 74-77., Academica Transsylvanica, Visszaemlékezés

"Az embert a kíváncsiság úgysem hagyja…" Máthé Zsolt beszélgetése Szilágyi N. Sándor nyelvésszel, 9. évf., 2. sz. (2005. február), p. 65-81., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
1. rész

"Az embert a kíváncsiság úgysem hagyja…" Máthé Zsolt beszélgetése Szilágyi N. Sándor nyelvésszel, 9. évf., 3. sz. (2005. március), p. 61-73., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
2. rész, folytatás az előző lapszámból

Egy historikus pályamódosítása. Sylvester Lajos beszélgetése Vincze Gábor történésszel, 9. évf., 5. sz. (2005. május), p. 71-82., Academica Transsylvanica

"Szigorúan titkos!" jelentés a csángó kérdésről. Közzéteszi: Vincze Gábor, 9. évf., 5. sz. (2005. május), p. 83-90., Academica Transsylvanica, Forrásközlés

Történelemről, levéltárakról, az egyházak "gettósításáról". Sipos Zoltán beszélgetése Sipos Gábor levéltárossal, 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 72-80., Academica Transsylvanica

"A megváltozott néprajz ma is fontos társadalom- és embertudomány". Szabó Árpád Töhötöm beszélgetése Gazda Klára néprajzkutatóval, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 77-88., Academica Transsylvanica

Gazda Klára: A moldvai csángó textil- és viseletkultúra jelentései, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 89-96., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
Egy Szamosújváron, 1999 novemberében, az északi csángó kultúráról szóló rendezvényen elhangzott előadás szerkesztett változata.

Életem célja: segíteni a kisebbségi fiatalokat a továbbtanulásban. Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. Prágay Dezső biokémikussal, 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 50-59., Academica Transsylvanica

Bonyolult irodalmi képletek. Máthé Éva beszélgetése Elek Tibor irodalomtörténésszel, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 129-154., Academica Transsylvanica

A világ megérthető, és arra kell törekedni, hogy minél többet megértsünk belőle. Oláh-Gál Elvira interjúja Barabási Albert-László fizikussal, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 155-174., Academica Transsylvanica

"A Haáz család nevét az Aranykönyv őrzi". Oláh-Gál Elvira beszélgetése id. Haáz Sándor néprajzkutatóval, 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 75-83., Academica Transsylvanica

"A pipám sokszor megmentett". Bányai Éva beszélgetése Molnár Szabolcs irodalomtörténésszel, 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 84-96., Academica Transsylvanica

Megjegyzés
Részletek Bányai Éva Sikertörténet kudarcokkal. Bukaresti életutak. Beszélgetések bukaresti magyar értelmiségiekkel című kötetéből (megjelent: Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 2006)

"A visszatekintő emlékezetben minden átrendeződik, leegyszerűsödik". Bányai Éva beszélgetése Horváth Andor irodalomtörténésszel, 10. évf., 5. sz. (2006. május), p. 82-101., Academica Transsylvanica

"Bartók zenéjének tüzes szekere végigszaladt az életemen…" Máthé Éva beszélgetése Csíky Boldizsár marosvásárhelyi zeneszerzővel, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 67-95., Academica Transsylvanica

"Bartók egyidejűleg lelkesít és nyomaszt". Sipos Zoltán beszélgetése Selmeczi György zeneszerzővel, 10. évf., 8. sz. (2006. augusztus), p. 45-58., Academica Transsylvanica

A régészet – családi hagyaték. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Ferenczi Géza muzeológussal, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 42-52., Academica Transsylvanica

Ferenczi Géza: Délkelet-Erdély kora középkori határvédelmi rendszeréről, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 53-64., Academica Transsylvanica, Tanulmány

"A módszerek néha fontosabbak, mint az eredmények". Szőcs Attila beszélgetése Sándor József matematikussal, 11. évf., 4. sz. (2007. április), p. 88-96., Academica Transsylvanica

A szakma szabályai szerint kell dolgozni… Dr. Balla Árpád gyermekgyógyász főorvossal Oláh-Gál Elvira beszélget, 11. évf., 7. sz. (2007. július), p. 53-62., Academica Transsylvanica

"A matematika faragott belőlem embert". Szőcs Attila beszélgetése Kristály Sándor matematikussal, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 59-64., Academica Transsylvanica

Nem én választottam a matematikát, a matematika választott engem. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Németh Sándor matematikussal, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 63-76., Academica Transsylvanica

Az acél és a növények bűvöletében. Máthé Éva beszélgetése Kolozsváry Zoltán mérnökkel, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 67-85., Academica Transsylvanica

Útközben: név és csillag, monda és vicc, játék és gomba. Sylvester Lajos beszélgetése dr. Zsigmond Győző etnomikológussal, 12. évf., 5. sz. (2008. május), p. 67-96., Academica Transsylvanica

Zsigmond Győző: A kucsmagombák a székely néphagyományban, 12. évf., 5. sz. (2008. május), p. 97-105., Academica Transsylvanica, Cikk

Megjegyzés
Rajzokkal, fotókkal illusztrálva

Matematika nélkül elképzelhetetlen a tudomány. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Kolumbán József matematikussal, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 29-46., Academica Transsylvanica

Nem szakbarbárokat, agrárértelmiséget szeretnénk. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Tiboldi István állatorvossal, 13. évf., 3. sz. (2009. március), p. 83-92., Academica Transsylvanica

"Lövéte ma is az életem része…" Oláh-Gál Elvira beszélgetése Balázs Márton matematikussal, 13. évf., 11. sz. (2009. november), p. 56-67., Academica Transsylvanica

A fekete ribiszke szerelmese. Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. Zágoni Elemér gyógyszerésszel, 14. évf., 3. sz. (2010. március), p. 77-87., Academica Transsylvanica

Hatvan év a gyógynövények bűvkörében. Máthé Éva beszélgetése a 80 éves dr. Csedő Károly marosvásárhelyi egyetemi tanárral, gyógynövénykutatóval, 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 71-89., Academica Transsylvanica

Akinek életét hagyományaink szeretete alakítja. Antal Ildikó beszélgetése Szalay Zoltán zeneszerzővel, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 87-104., Academica Transsylvanica

Szalay Zoltán: Magyar lélek a nyelv és népzene tükrében, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 105-124., Academica Transsylvanica, Tanulmány

Megjegyzés
Egy Csíkszeredában, 2010. jan. 8-án elhangzott előadás szerkesztett változata.

A tanár nem hal meg, tanítványaiban tovább él. Oláh-Gál Elvira beszélgetése Orbán Béla matematikussal, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 51-59., Academica Transsylvanica

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék