Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Keszeg Vilmos: Két világ határán: a fűzfa, 2. évf., 2. sz. (1998. február), p. 150-159., Aranyág, Tanulmány

Dávid László: Harangok, harangöntők, 2. évf., 4. sz. (1998. április), p. 115-119., Aranyág, Tanulmány

Tánczos Vilmos: Az archetipikus kép mint szakrális üzenet, 2. évf., 5. sz. (1998. május), p. 111-125., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Tánczos Vilmos: Az archetipikus kép mint szakrális üzenet, 2. évf., 6. sz. (1998. június), p. 146-156., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Tankó Gyula: Új hagyományok születése, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 109-133., Aranyág, Tanulmány

Hidán Csaba László: Íjak, íjászok régen és ma, 2. évf., 8. sz. (1998. augusztus), p. 43-53., Aranyág, Tanulmány

Keszeg Vilmos: Ne képzeld egyiket se úriembernek, 2. évf., 9. sz. (1998. szeptember), p. 97-111., Aranyág, Riport

Balázs Lajos dr.: Vétségek és konfliktusok egy hagyományos közösségben. A népi jog néhány elve és gyakorlata az emberi sors-fordulók szokásvilágában, Csíkszentdomokoson, 2. évf., 10. sz. (1998. október), p. 70-76., Aranyág, Tanulmány

Zsigmond Győző: A Föld és teremtése a romániai magyar néphagyományban, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 38-60., Aranyág, Tanulmány

Forgács Tamás: Csehül van, tótágast áll, cigánykodik… Nyelvi formában megjelenő nemzeti előítéletek a magyarban, 3. évf., 1. sz. (1999. január), p. 74-95., Aranyág

Megjegyzés
A tanulmány a 10. Élőnyelvi konferencián Bécsben 1998. szept. 4-én elhangzott előadás bővített változata

Tamás Anna-Mária: A fafaragás a székely nép életében, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 72-106., Aranyág, Tanulmány

Tankó Gyula: Átok, varázslás, fekete mágia Gyimesben, 3. évf., 3. sz. (1999. március), p. 69-102., Aranyág, Tanulmány

Bak Áron: Kishámfától a Pányaprósáig, 3. évf., 6. sz. (1999. június), p. 86-89., Aranyág, Cikk

Keszeg Vilmos: Petőfi a falon. Az oralitás esztétikájától az írott költészetig, 3. évf., 7. sz. (1999. július), p. 61-66., Aranyág

Megjegyzés
"Rögtönzés" Petőfiről

Mohay Tamás: A nyelv és a vallás szerepe az identitásban, 3. évf., 8. sz. (1999. augusztus), p. 86-95., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
A X. Néprajzi Szemináriumon Jászberényben 1998. július 27-én elhangzott előadás alapján

Tankó Gyula: Teherbeesett leány, 4. évf., 2. sz. (2000. február), p. 94-119., Aranyág, Tanulmány

Zsigmond Győző: Két kártyajáték és játszásuk ünnepi alkalmai, 4. évf., 3. sz. (2000. március), p. 107-114., Aranyág

Megjegyzés
A tanulmány az aranyospolyáni (ma Torda városrésze) filkózáshoz és huszonegyezéshez kötődő szokásokat rögzíti

Keszeg Vilmos: Aranyosszéki jelenkutatás, 4. évf., 6. sz. (2000. június), p. 107-142., Aranyág, Tanulmány

Kotics József: Büntetőszokások a paraszti társadalmakban. (A társadalmi kontroll szimbolikus formáiról), 4. évf., 8. sz. (2000. augusztus), p. 54-66., Aranyág, Tanulmány

Veres Emese-Gyöngyvér: A tavaszi ünnepkör a barcasági csángóknál, 4. évf., 9. sz. (2000. szeptember), p. 99-117., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Veres Emese-Gyöngyvér: A tavaszi ünnepkör a barcasági csángóknál, 4. évf., 10. sz. (2000. október), p. 118-130., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2., befejező rész

Tankó Gyula: "Mikor a köd Palánka felé megy, jó idő lesz!" Jóslások és hiedelmek Gyimesben, 4. évf., 11. sz. (2000. november), p. 106-123., Aranyág, Tanulmány

B. Kovács András: XX. századi identitásváltás a háromszéki Lisznyóban, 4. évf., 12. sz. (2000. december), p. 126-133., Aranyág, Tanulmány

Ilyés Zoltán: A Csík megyei görög katolikusok identitásváltozásai (1850–1944), 5. évf., 7. sz. (2001. július), p. 88-105., Aranyág, Tanulmány

Szabó Judit: Harmincéves a Zsuzsi- és Andrisbaba-gyűjtemény, 5. évf., 12. sz. (2001. december), p. 103-111., Aranyág, Cikk

Dankó Imre: Az Udvarhely megyei vásárok rendje. Székelyudvarhely vásárai, 6. évf., 1. sz. (2002. január), p. 100-131., Aranyág, Tanulmány

Mirk László: A dúsgazdag históriája a székelyföldi néphagyományban, 6. évf., 2. sz. (2002. február), p. 87-124., Aranyág

Megjegyzés
A tanulmány tárgya az első énekelhető, verses magyar barokk dráma, az ismeretlen szerzőtől származó Névtelen Comico-tragoedia (Várad, 1646) második felvonása, mely népszerűségéből adódóan folklorizálódott és napjainkig fennmaradt.

Forró Albert: A bögözi református egyházközség klenódiumainak és textíliáinak XVIII. századi jegyzéke, 6. évf., 3. sz. (2002. március), p. 111-114., Aranyág

Balázs Lajos: A paraszti "népességpolitika" és napjaink demográfiai gondjai, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 100-120., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Balázs Lajos: A paraszti "népességpolitika" és napjaink demográfiai gondjai, 6. évf., 8. sz. (2002. augusztus), p. 110-127., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Bak Áron: Szallai kasza, 6. évf., 10. sz. (2002. október), p. 127-131., Aranyág

Megjegyzés
A Heltai Gáspár Háló… című művében, annak különböző kiadásaiban előforduló "szallai kasza" szóösszetételről.

A Hargita együttes missziója. Abkarovits Endre beszélgetése András Mihállyal, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes igazgatójával, 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 97-116., Aranyág

Mirk Szidónia-Kata: Magyar–román vegyes házasságok egy háromszéki faluban, 7. évf., 1. sz. (2003. január), p. 123-130., Aranyág, Tanulmány

Szőcs Károly dr.: őzeresztő dicsérete avagy gondolatok erdélyi határ- és helységneveinkről, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 101-108., Aranyág, Cikk

Lajos Veronika: Március 15. a Székelyföldön. Sepsiszentgyörgy, március 15., a rendszerváltás után tíz évvel, 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 97-110., Aranyág, Tanulmány

Veres Emese-Gyöngyvér: Szösszenetek egy falutalálkozóról, 7. évf., 4. sz. (2003. április), p. 95-108., Aranyág, Riport

Megjegyzés
Beszélgetések Dávid Gyula irodalomtörténésszel, Egyed László lelkésszel és árapataki lakosokkal

Ambrus Judit: Öregek a paraszti társadalomban, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 72-88., Aranyág, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: Keresztszülő, keresztszülőség, komaság Csíkszentdomokoson, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 98-119., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Balázs Lajos dr.: Keresztszülő, keresztszülőség, komaság Csíkszentdomokoson, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 87-108., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Balázs Lajos dr.: Keresztszülő, keresztszülőség, komaság Csíkszentdomokoson, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 90-100., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
3., befejező rész

Fejes Ildikó – Jakab Judit: Korlátozások a fogyasztásban. A böjt, 8. évf., 4. sz. (2004. április), p. 91-112., Aranyág, Tanulmány

Szabó Á. Töhötöm: Kizárás vagy befogadás? Cigányok és magyarok az informális gazdaságban, 8. évf., 9. sz. (2004. szeptember), p. 122-143., Aranyág, Tanulmány

Málnási Levente: Folklór és írásbeliség találkozása. Önkifejezés egy katonakönyvben, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 99-105., Aranyág, Tanulmány

Nagy Elek: A fogságom 1915 július hó 26 Ólószország Maddaloni, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 106-109., Aranyág, Forrásközlés

Kinda István – Peti Lehel: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán, 9. évf., 1. sz. (2005. január), p. 88-117., Aranyág, Tanulmány

Balázs Lajos : Rítussorvasztás és ellenlépések. Rosszallások a katolikus keresztelői szertartások módosításaival szemben, 9. évf., 2. sz. (2005. február), p. 111-122., Aranyág

Megjegyzés
Elhangzott a Maszk – Átváltozás – Beavatás című tudományos konferencián, Pécs, 2004. nov. 12–14.

Bakk Pál: Temetési szokások a háromszéki Szentkatolnán, 9. évf., 3. sz. (2005. március), p. 126-131., Aranyág

Megjegyzés
Egy 1797-ből származó halotti búcsúztató közreadása

Szőcsné Gazda Enikő: Háromszéki árvizek és hatásuk az itt lakók életmódjára, 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 107-120., Aranyág

Kinda István: "Vannak cigányok, akik finomak…" Református egyház és Jehova Tanúi – kizáró és befogadó közösségek, 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 113-131., Aranyág, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: A gyermekágyas szabadulásának és az újszülött beavatásának szentdomokosi rítusa, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 119-129., Aranyág

Megjegyzés
Elhangzott a Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. konferenciáján. Sepsiszentgyörgy, 2005. szept.

Tánczos Vilmos: Csíki parainézis – metaforákkal, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 307-323., Aranyág

Megjegyzés
Egy idős, csíkszentkirályi ember meglátásai a világról, emberekről, munkáról.

"Bujdosik a kicsi madár…" Abkarovits Endre beszélgetése Kóka Rozália bukovinai székely népművésszel, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 111-126., Aranyág

Keszeg Vilmos: Nekrológok, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 105-113., Aranyág

Kisné Portik Irén: A fenyő hasznosítása a Székelyföldön, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 101-116., Aranyág, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: "Az öngyilkos az ördög cimborája". Az öngyilkosság mint feltételezett archetipikus cselekvés., 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 104-114., Aranyág, Tanulmány

Balázs Lajos dr.: A lakodalom humora, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 133-157., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencián (Szekszárd, 2007. szept.). Fényképekkel illusztrálva.

Csergő Bálint: Sírkeresztek, keresztszegvirágok az udvarhelyszéki katolikus temetőkben, 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 117-130., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Fényképekkel és a keresztszegvirágok ábráival illusztrálva.

Ferencz Klára: A szárhegyi pásztorjátékok szimbolikus rétegei, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 129-154., Aranyág, Tanulmány

Deák Ferenc: "Lehullott fejünknek koronája…" A csernátoni gyászjelentőkről, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 91-100., Aranyág, Tanulmány

A rockzenétől a számítógépes népzenekutatásig. Abkarovits Endre beszélgetése Pávai István népzenekutatóval, 12. évf., 6. sz. (2008. június), p. 94-121., Aranyág

Balázs Lajos dr.: Egy fogolytörténet néprajzi vonatkozásokkal, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 158-168., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott az Eltűnt katona című konferencián (Kolozsvár, 2007. dec. 14–15.)

Sófalvi András: Darius kincse, 12. évf., 9. sz. (2008. szeptember), p. 115-127., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Sófalvi András: Darius kincse , 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 79-97., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész, folytatás a szeptemberi lapszámból.

Seres Attila: Visszaélések az 1930. évi romániai népszámlálás végrehajtása során, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 102-137., Aranyág, Tanulmány

Barabás László: Marosszék mint történeti és néprajzi táj, kulturális régió, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 104-156., Aranyág, Tanulmány

Bernád Ilona: Értékünk: a magyar népi gyógyászat. Tudás, hit, ima, szeretet, természet., 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 89-113., Aranyág, Tanulmány

Ráduly János: Rovásírásos csodatemplom, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 135-139., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
A Maros megyei Berekeresztúr református templomában előbukkant rovásfeliratokról.

"Fül faragja az ember száját a leghamarabb!" Mirk Szidónia-Kata beszélgetése Berecz András ének- és mesemondóval, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 121-129., Aranyág

Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm: Tánczos Vilmos köszöntése, 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 110-114., Aranyág

Ferenczes István: Hangtalan magyar Miatyánk, 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 115., Aranyág

Megjegyzés
Tánczos Vilmos néprajzkutató tiszteletére

Oláh Sándor: "Én nem akarhatok más lenni, mint aki vagyok". Gondolatok Tánczos Vilmos Elejtett szavak című könyvéről, 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 116-124., Aranyág

Recenzált művek
Tánczos Vilmos: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008.

"Be kell vallanom, hogy annak idején az időutazás vágya vitt engem Moldvába". Mirk Szidónia-Kata beszélgetsése Tánczos Vilmos néprajzkutatóval, 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 125-161., Aranyág

Balázs Lajos: Kísérlet mitikus rítusok azonosítására a székely-magyar sorsfordító szokásokban , 13. évf., 11. sz. (2009. november), p. 79-93., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a III. Magyar – magyar konferencián, Jászberény, 2009. aug. 8. 1. rész.

Balázs Lajos: Kísérlet mitikus rítusok azonosítására a székely-magyar sorsfordító szokásokban , 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 117-140., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott a III. Magyar – magyar konferencián, Jászberény, 2009. aug. 8. 2. rész.

Nem cím teszi az embert, nem székely himnusz a székelyt. Daczó Katalin beszélgetése Sárosi Bálint népzenekutatóval, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 114-133., Aranyág

Szolgabarát. Tánczos Vilmos beszélgetése P. Ferencz Ervin gyergyószárhegyi ferences szerzetessel, 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 119-147., Aranyág

Megjegyzés
1. rész

Szolgabarát. Tánczos Vilmos beszélgetése P. Ferencz Ervin gyergyószárhegyi ferences szerzetessel, 14. évf., 6. sz. (2010. június), p. 123-160., Aranyág

Megjegyzés
2. rész

Székely kapuk varázsában. Abkarovits Endre beszélgetése Kovács Piroskával, 14. évf., 7. sz. (2010. július), p. 103-121., Aranyág

Seres Attila: A Szent László Társulat szerepe a bukovinai székelyek és a moldvai csángók egyházi patronálásában a két világháború között, 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 111-137., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Seres Attila: A Szent László Társulat szerepe a bukovinai székelyek és a moldvai csángók egyházi patronálásában a két világháború között, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 116-141., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész.

Cseke Péter: A műveltségteremtés bartóki-kodályi útján. Az Erdélyi Fiatalok falukutatásainak néprajzi és népművészeti szempontjai., 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 60-80., Aranyág, Tanulmány

Tánczos Vilmos: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 112-116., Aranyág

Megjegyzés
Elhangzott 2010. febr. 6-án a Petőfi Csarnokban, ahol Erdélyi Zsuzsanna a XIV. Csángó Bál díszvendége volt

"Hosszú úton, széles úton…" Tánczos Vimos beszélgetése Erdélyi Zsuzsannával, az európai népek körében végzett összehasonlító kutatásairól, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 117-129., Aranyág

Czövek Judit: Angyalok az archaikus imákban, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 130-141., Aranyág, Tanulmány

Péter László: A legkiválóbb székely mesemondó. A csíkszentdomokosi Albert András idézése, 15. évf., 2. sz. (2011. február), p. 131-141., Aranyág

Balázs Lajos dr.: A kibékülés lelki ingája a parasztember haláltusájában, 15. évf., 9. sz. (2011. szeptember), p. 113-125., Aranyág, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott A halál kultúrája című Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferencián (Gyulafehérvár, 2011. márc. 25–26.) (fotó: A haldokló megkerítése)

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék