Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Dr. Pál Gábor (1883–1968), 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 134-136., Irattár, Életrajz

Megjegyzés
Közzéteszi Nagy Benedek

Pál Gábor : A Csíki Magánjavakról, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 137-157., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Pál Gábor: A Csíki Magánjavakról , 2. évf., 8. sz. (1998. augusztus), p. 134-151., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Pál Gábor: A Csíki Magánjavakról , 2. évf., 9. sz. (1998. szeptember), p. 112-136., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
3. rész

Oláh-Gál Elvira: Adalék a Csíki Magánjavak történetéhez, 2. évf., 10. sz. (1998. október), p. 77-86., Irattár, Tanulmány

Tamás Sándor: Székelyföldi erdőviszonyok a múlt század végén, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 61-75., Irattár, Tanulmány

Lőrincz György: "A népi hatalommal szembeni ellenállásra biztat", 3. évf., 5. sz. (1999. május), p. 90., Irattár

Megjegyzés
Bevezető a Magyar Autonóm Tartomány pártbizottságának körlevele elé, melyet Márton Áron püspök ellen adtak ki

Levél a Magyar Autonóm Tartomány összes pártszervezeteihez Márton Áron római katolikus püspök népellenes tevékenységével kapcsolatban, 3. évf., 5. sz. (1999. május), p. 91-103., Irattár

Megjegyzés
Közzéteszi Lőrincz György

50 éve tartóztatták le Márton Áront, 3. évf., 6. sz. (1999. június), p. 41., Irattár

Megjegyzés
Bevezető Márton Áron püspök perének jegyzőkönyve elé

1165. számú ítélet, 3. évf., 6. sz. (1999. június), p. 42-76., Irattár

Megjegyzés
Jegyzőkönyv Márton Áron püspök és társai peréről

Hadak után. Demeter Bélának, a kolozsvári EMGE-központ kiküldöttjének jelentése az 1944. december 1. és 1945. január 2. között tett észak-erdélyi körútjáról, 3. évf., 8. sz. (1999. augusztus), p. 50-64., Irattár

Megjegyzés
Részletek

György Attila: Elöljáróban, 3. évf., 9. sz. (1999. szeptember), p. 95., Irattár

Megjegyzés
Bevezető sorok a Csíki Székely Krónika elé

Csíki Székely Krónika, 3. évf., 9. sz. (1999. szeptember), p. 96-124., Irattár

Megjegyzés
Aranka György jegyzeteivel

Vincze Gábor: Adalékok a Márton Áron-per történetéhez, 3. évf., 11. sz. (1999. november), p. 91-104., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
Az 1999. júniusi Székelyföldben megjelent jegyzőkönyvhöz fűződő adalékok, kiigazítások, magyarázatok

Nagy Mihály Zoltán – Vincze Gábor: Észak-Erdély másodszori "felszabadulásának" előzményei. A román közigazgatás visszatérése és kiutasítása Észak-Erdélyből (1944. szeptember–november), 4. évf., 5. sz. (2000. május), p. 96-119., Irattár, Tanulmány

Vincze Gábor: Az első romániai magyar "szamizdat", 4. évf., 7. sz. (2000. július), p. 72., Irattár

Megjegyzés
Bevezető a magyar külügyminisztériumhoz kijuttatott, 1946-ból származó "szamizdat" versek elé, melyek az MNSz vezetőit ostorozzák

A bukaresti magyar diplomáciai képviselet jelentése Erdély első "szamizdatjáról", 4. évf., 7. sz. (2000. július), p. 73-79., Irattár

Megjegyzés
Tartalmazza: Gyergyói Rab István verseiből (1946) (Népdal; Balogh Edgár második éneke; A csákány és a furkó beszélgetése; Ének a lágerből). A kigúnyolt vezetők: Csákány Béla, Kurkó Gyárfás, Balogh Edgár

Sepsiszéki Nagy Balázs: Háromszék népességének demográfiai helyzete, etnikai és vallásfelekezeti tagolódása a XX. század végén, 4. évf., 8. sz. (2000. augusztus), p. 67-75., Irattár, Tanulmány

Al Torjai Lászlo Máttyásnak Krimből rabságábol küldött levele Szigethi Istvánhoz Máramarosba, 4. évf., 12. sz. (2000. december), p. 110-114., Irattár, Dokumentum

Szőcs János: Gergelyffi András hazatér? (Egy méltatlanul elfelejtett csíki orvos-vegyész), 5. évf., 3. sz. (2001. március), p. 109-131., Irattár, Tanulmány

Oláh Sándor: Kormányzati fejlesztések a Székelyföldön, 1940–1944, 5. évf., 4. sz. (2001. április), p. 57-81., Irattár, Tanulmány

Kökény Ágoston: Polgárháborúk Magyarországon. Erdély 1848–1849, 5. évf., 7. sz. (2001. július), p. 60-87., Irattár

Megjegyzés
Az azonos című dokumentumfilm forgatókönyve. A film dr. Egyed Ákos és dr. Hermann Róbert szakértői együttműködésével készült.

Sylvester Lajos: Naplók a csángókról, 5. évf., 8. sz. (2001. augusztus), p. 85-115., Irattár

Megjegyzés
Tartalmazza: Puskás Lajos: A csángó kérdés. (Részletek a szerző önéletírásából); A mamaiai cserkésztábor (Részletek a Puskás Lajos cserkészparancsnok vezette Mozgótábor 1924. (1934!) VII. 27. – VIII. 8. közötti moldvai és bukovinai kirándulásáról. A tábori naplót a résztvevők felváltva vezették)

Csóti Csaba: Az 1916. évi román támadás menekültügyi következményei, 5. évf., 9. sz. (2001. szeptember), p. 35-49., Irattár, Tanulmány

Tófalvi Zoltán: "Elégedetlenek voltak Erdély helyzetével…", 5. évf., 10. sz. (2001. október), p. 74-98., Irattár, Dokumentumok

Megjegyzés
Tartalmazza: Fodor Pál és köre.

Sas Péter: Az erdélyi ferences rendtartomány tagjainak számkivetése (1951–1967), 5. évf., 10. sz. (2001. október), p. 100-105., Irattár, Cikk

Megjegyzés
"In memoriam A. R. P. Benedek Fidél"

Csóti Csaba: Erdélyi menekültek levelei 1916-ból, 6. évf., 1. sz. (2002. január), p. 49-70., Irattár

Tófalvi Zoltán: Székely mártírok, 6. évf., 3. sz. (2002. március), p. 71-80., Irattár

Megjegyzés
Tanulmány Moyses Mártonról és Bíró Károlyról, a kommunista rendszer áldozatairól

Rákóczy Rozália: Volt-e a Hadi Lapnak tüzérségi melléklapja 1849-ben?, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 72-87., Irattár, Tanulmány

Gagyi József: Egy munkaterv 1952-ből. A Magyar Autonóm Tartomány születéséről, 6. évf., 9. sz. (2002. szeptember), p. 116-123., Irattár

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai, 6. évf., 10. sz. (2002. október), p. 80-122., Irattár, Tanulmány

Benkő Levente: Moyses Márton verseiből, 6. évf., 10. sz. (2002. október), p. 123-126., Irattár

Megjegyzés
A közreadott versek: Holnap forradalom; Szomorú beszéd magamról; Igaz emberséggel ölni; Beszéd meg-meggyilkoltakhoz

Györbiró László: A Csobot személynév és helynév nyelvészeti és néprajzi eredete, 6. évf., 11. sz. (2002. november), p. 64-83., Irattár, Tanulmány

Cseke Péter: A csíksomlyói katolikus népfőiskolák működése a Csíki Lapok 1940–1944 közötti évfolyamainak tükrében, 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 69-96., Irattár, Tanulmány

Az Antonescu-per, 7. évf., 1. sz. (2003. január), p. 61-116., Irattár

Megjegyzés
A per anyagát fordította és bevezetővel ellátta Balogh László

Oláh Sándor: Két székely falu vendégmunkás potenciálja, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 73-99., Irattár, Tanulmány

Vofkori László: Székelyföld népessége a történeti-demográfiai adatok tükrében (1333–2002), 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 75-96., Irattár, Tanulmány

Gagyi József: Hazafiság 1949-ben. Az osztályharc kibontakozásának éve a Székelyföldön, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 83-108., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
Részlet A krízis éve a Székelyföldön 1949 című könyvből (Csíkszereda, Pro-Print, 2004)

Bakk Pál: Fejezetek Szentkatolna művelődési életéből és Kézdivásárhelyhez fűződő kapcsolatainak történetéből, 7. évf., 6. sz. (2003. június), p. 101-116., Irattár, Tanulmány

Oláh Sándor: Vidékfejlesztés Csík és Udvarhely megyékben 1940–1944 között, 7. évf., 7. sz. (2003. július), p. 95-111., Irattár, Tanulmány

Cseke Péter: Eljön a mi időnk is Erdélyben. Tamási Áron amerikai levelei Jancsó Bélának, 7. évf., 8. sz. (2003. augusztus), p. 63-89., Irattár

Kerényi Ferenc: "Kuruc" drámák a régi magyar színpadon, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 61-71., Irattár, Tanulmány

Róth András Lajos: Századfordulós hangulat egy erdélyi kisvárosban és meglepő aktualitásai, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 73-102., Irattár, Tanulmány

Olti Ágoston: Adalékok a Csíki Magánjavak második világháború utáni történetéhez, 7. évf., 11. sz. (2003. november), p. 77-102., Irattár, Tanulmány

Gyarmati Zsolt: Polgári otthon a Márki-napló tükrében (1892-1902). 150 éve született Márki Sándor, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 62-83., Irattár, Tanulmány

Sylvester Lajos: Joannes Sylvester Pannonius de Zynervaralya mai maradékai, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 71-85., Irattár, Tanulmány

Mihály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyházközség történetéből, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 63-88., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Mihály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyházközség történetéből, 8. évf., 4. sz. (2004. április), p. 71-90., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Mihály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyházközség történetéből, 8. évf., 5. sz. (2004. május), p. 89-102., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
3. rész

Olti Ágoston: A Csík megyei iskolarendszer a második világháború után, 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 113-118., Irattár, Forrásközlés

Oláh Sándor: Íráshasználat a XVIII. században Homoródalmáson, 8. évf., 9. sz. (2004. szeptember), p. 102-121., Irattár, Tanulmány

Antal Imre: Hans Carossa német katonaorvos naplójegyzetei Gyimesről 1916-ban, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 78-98., Irattár

Illésfalvi Péter: Barát vagy ellenség? A román–magyar viszony 1940–1944 között a katonai vonatkozások tükrében, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 107-127., Irattár, Tanulmány

Demény Lajos: A katonanépesség adottságai Kászonban és részvétele az erdélyi hadjáratokban Buda 1686. évi felszabadítása előtt, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 97-117., Irattár, Tanulmány

Berekméri Róbert: A marosvásárhelyi 27. székely könnyű hadosztály története megalakulásától 1944 szeptemberéig, 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 60-86., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
2. rész

Benkő Levente: És mit mondanak a levéltári források? Adalékok az 1944. szeptember 26-i szárazajtai magyarellenes mészárláshoz, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 213-252., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
A melléklet dokumentumai kihallgatási jegyzőkönyveket tartalmaznak.

Tófalvi Zoltán: Zúzmara-koszorút a sírra. Visky Árpád színművész halálának 20. évfordulójára, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 253-290., Irattár

Megjegyzés
Levéltári dokumentumok, visszaemlékezések Visky Árpád perbefogásáról, elítéléséről és haláláról.

Tófalvi Zoltán: A Szoboszlai-per, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 70-119., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
3., befejező rész. Folytatás az előző lapszámból.

Szoboszlai Aladár: A Keresztény Demokrata Párt (Laborista Párt) (legépelt szöveg), 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 120-138., Irattár

Szoboszlai Aladár: Confederatio, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 139-149., Irattár, Dolgozat

Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere, 11. évf., 6. sz. (2007. június), p. 90-136., Irattár

Megjegyzés
1. rész. Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkészről és letartóztatásáról.

Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere, 11. évf., 7. sz. (2007. július), p. 63-100., Irattár

Megjegyzés
2. rész. Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkészről és pere előzményeiről.

Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere, 11. évf., 8. sz. (2007. augusztus), p. 51-104., Irattár

Megjegyzés
3. rész. Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkészről és sorstársairól.

Boros Ernő: Tromfondírozás, avagy "FőSZERKESZTő: A NÉP", de a felelős szerkesztőt verik, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 93-120., Irattár

Megjegyzés
A Csíkszeredában 1990–93 között Tromf címen megjelent szatirikus lap sorsa fölött való morfondírozás.

Ferencz Imre: Az elveszett Tromf nyomában, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 121-124., Irattár

Forrai Tibor: Humoros lapok Erdélyben, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 125-131., Irattár

Egyed Ákos: Gróf Batthyány Lajos és Erdély, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 77-102., Irattár, Tanulmány

Kinda István: Modernizációs változatok. Cófalva a szocializmusban és 1989 után, 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 92-116., Irattár, Tanulmány

Gáll Erwin: Történetírás a XXI. század elején. Megjegyzések A románok története III. kötetéhez, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 78-110., Irattár, Recenzió

Recenzált művek
Istoria Românilor. Buc., Ed. Enciclopedica, 2001. Vol. III.

Gerendás Lajos: Homoródszentmárton szenvedései. Egy székelyföldi falu élete az 1916. évi román megszállás alatt, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 77-92., Irattár, Tanulmány

Novák Csaba Zoltán – Olti Ágoston: Udvarhely vagy Csíkszereda? Harc a megyeszékhelyért. Egy csíkszeredai küldöttség Nicolae Ceauşescunál 1968-ban, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 85-109., Irattár, Tanulmány

Tófalvi Zoltán: Sabin Manuila lakosságcsere terve, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 130-154., Irattár

Tófalvi Zoltán: Az "ENSz-memorandum", avagy az erdélyi kérdés megoldásának alternatívái, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 100-144., Irattár

Megjegyzés
Az erdélyi kérdés megoldása tárgyában tett javaslat (az ún. ENSz-memorandum – Dr. Dobai István kolozsvári jogász munkája,1957) és néhány kapcsolódó dokumentum közreadása.

Vincze Gábor: Lefelé a lejtőn. Magyar-román kapcsolatok 1989 első felében, a magyar diplomáciai iratok tükrében, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 75-120., Irattár

Megjegyzés
Tanulmány, forrásközlés

Vincze Gábor: Tovább a lejtőn – a gödör aljáig. Magyar–román kapcsolatok 1989 második felében, a magyar diplomáciai iratok tükrében, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 69-103., Irattár

Megjegyzés
Tanulmány, forrásközlés

Preda, Cristian: Az én népem. Idegen utazók és román nacionalizmus, 15. évf., 4. sz. (2011. április), p. 126-147., Irattár, Tanulmány

Megjegyzés
Simó Márton fordítása

Koszta István: Impérium születik Keleten, 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 73-90., Irattár

Megjegyzés
Részlet a Mária királynő követjárása című könyv V. fejezetéből.

Papp Kincses Emese: Fekete – fehér? Román – magyar tükör, 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 82-103., Irattár

Cseke Péter: Történelmi névvel – kisebbségi létben. A száz éve született Mikó Imréről, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 101-121., Irattár

Vorzsák Orsolya: Iskolák a határon, 15. évf., 12. sz. (2011. december), p. 130-154., Irattár, Tanulmány

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék