Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Beke György: A csángó kanonok öröksége, 2. évf., 1. sz. (1998. január), p. 77-86., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
Csángók a román irodalomban és szakirodalomban

Sylvester Lajos: Volt egy képző Csángliában, 2. évf., 2. sz. (1998. február), p. 139-149., Kelet Népe

Megjegyzés
Beszélgetés Albu Zsigmond volt bákói matematikatanárral

Sylvester Lajos: "Hogy vagytok tü, leszünk mük es…" Bakk Pál moldvai emlékei, 2. évf., 5. sz. (1998. május), p. 58-70., Kelet Népe, Visszaemlékezés

Oláh-Gál Elvira: A moldvai csángómagyarok vándorapostola. Beszélgetés Domokos Pál Péterrel 1990 május havában, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 98-108., Kelet Népe

Sylvester Lajos: Csángósorsok a hegyen innen, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 76-84., Kelet Népe, Riport

Megjegyzés
Beszélgetés Kaszap István pusztinai csángóval

Tari István: El voltunk csapva, 2. évf., 12. sz. (1998. december), p. 78-85., Kelet Népe

Ferenczes István: Az utolsó nem, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 43-44., Kelet Népe

Megjegyzés
Bevezető Duma-István András versei elé

Duma-István András: Ajánlás, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 45., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Én országom Moldova, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 45-46., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Árváknak, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 46-47., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Panaszkodás verseimnek, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 47., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Tanoltaknak, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 47-48., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Kapálni, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 48-49., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Lecke, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 49-50., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Jó és rossz, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 50., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Münk, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 50-51., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Csángó részegség, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 51., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: A székelyekhez, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 51-52., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Késértés, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 52-53., Kelet Népe, Vers

Duma-István András: Kik vagytok magyarok, 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 53-54., Kelet Népe, Vers

(A szerkesztőség): A bukovinai székelyek Mózese, 3. évf., 10. sz. (1999. október), p. 47., Kelet Népe

Megjegyzés
Bevezető dr. Németh Kálmán emlékirata elé

Nekem a csángómentés nem könyvtéma. Dr. Németh Kálmán józseffalvi pap emlékirata 1937-ből, 3. évf., 10. sz. (1999. október), p. 48-54., Kelet Népe

Hegyeli Attila: Hat nemzetiség egyetlen faluban?! Egy moldvai csángó falu etnikai identitásáról, 3. évf., 12. sz. (1999. december), p. 95-112., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
Egy 1997-ben, Somoska nevű csángó faluban végzett jelenkutatás eredményei

Beke György: A székely tanítónő, 4. évf., 3. sz. (2000. március), p. 27-41., Kelet Népe, Elbeszélés

Megjegyzés
1. rész

Beke György: A székely tanítónő, 4. évf., 4. sz. (2000. április), p. 35-48., Kelet Népe, Elbeszélés

Megjegyzés
2. rész

Magyarok Besszarábiában és Bukovinában, 4. évf., 7. sz. (2000. július), p. 48-70., Kelet Népe

Megjegyzés
Ismeretlen szerzőjű tanulmány 1934-ből

Sylvester Lajos: Itt is magyarul, ott is magyarul, 4. évf., 9. sz. (2000. szeptember), p. 119-128., Kelet Népe

Megjegyzés
Beszélgetés Zsombori Dénes volt moldvai tanárral

Domonkos László : A Kárpátok menyasszonya, 4. évf., 11. sz. (2000. november), p. 63-85., Kelet Népe

Megjegyzés
Részlet az azonos című esszéregényből (Budapest, Közdok, 2000)

László János: A Bukovinában élő (élt) magyarság és kirajzásának története az első világháború kitöréséig, 5. évf., 1. sz. (2001. január), p. 72-103., Kelet Népe

Megjegyzés
A szerző dévai telepes gazda, akinek a bukovinai magyarság történetéről és kirajzásáról 1935-ben írt munkája most jelenik meg először nyomtatásban. 1. rész

László János: A Bukovinában élő (élt) magyarság és kirajzásának története az első világháború kitöréséig , 5. évf., 2. sz. (2001. február), p. 97-122., Kelet Népe

Megjegyzés
A szerző dévai telepes gazda, akinek a bukovinai magyarság történetéről és kirajzásáról 1935-ben írt munkája most jelenik meg először nyomtatásban. 2. rész

László János: A Bukovinában élő (élt) magyarság és kirajzásának története az első világháború kitöréséig , 5. évf., 3. sz. (2001. március), p. 69-107., Kelet Népe

Megjegyzés
A szerző dévai telepes gazda, akinek a bukovinai magyarság történetéről és kirajzásáról 1935-ben írt munkája most jelenik meg először nyomtatásban. 3. rész

László János: A Bukovinában élő (élt) magyarság és kirajzásának története az első világháború kitöréséig, 5. évf., 4. sz. (2001. április), p. 82-116., Kelet Népe

Megjegyzés
A szerző dévai telepes gazda, akinek a bukovinai magyarság történetéről és kirajzásáról 1935-ben írt munkája most jelenik meg először nyomtatásban. 4., befejező rész

Vincze Gábor: A bukovinai székelyek hazatelepedése 1940–41-ben, 5. évf., 9. sz. (2001. szeptember), p. 50-65., Kelet Népe

Megjegyzés
Részlet a szerző Több mint negyvenezer ember él ottan a pokol tornácán, ahonnan bármelyik pillanatban szívesen eljönne, ha eljöhetne. (Moldvai csángó-magyar migráció a második világháború alatt – és áttelepedési kísérletek 1946–48-ban) című tanulmányából.

Antal Árpád: Csendes főhajtás Jénáki Ferenc emléke előtt, 6. évf., 5. sz. (2002. május), p. 131-137., Kelet Népe, Cikk

Vincze Gábor: A moldvai csángó-magyarok modernkori történetének áttekintése, 6. évf., 8. sz. (2002. augusztus), p. 45-82., Kelet Népe, Tanulmány

Antal Árpád: Kései számvetés csángóügyben. Tények és vallomások, 6. évf., 11. sz. (2002. november), p. 93-121., Kelet Népe

Ilyés Zoltán: A szakrális táj történeti szerveződése Gyimesben, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 109-122., Kelet Népe, Tanulmány

A csángók világában benne van a magyar sorskérdések mindegyike… Mirk László beszélgetése Halász Péter néprajzkutatóval, 7. évf., 11. sz. (2003. november), p. 103-122., Kelet Népe

Seres Attila: A magyarországi segélyezés szerepe a moldvai csángók egyházi oktatásában a XIX. század végén, 8. évf., 6. sz. (2004. június), p. 85-118., Kelet Népe, Tanulmány

Tankó Gyula: Öngyilkosság a Gyimesekben, 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 119-138., Kelet Népe, Tanulmány

Tánczos Vilmos: Erdély János (1891–1983) bogdánfalvi szentember és népénekei. A 75 éves Jáki Sándor Teodóz OSB tiszteletére, 8. évf., 10. sz. (2004. október), p. 126-144., Kelet Népe

Kinda István : A papi státus deszakralizációja a moldvai csángó falvakban, 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 133-144., Kelet Népe, Tanulmány

Sántha Attila: Könyv a fény jegyében, 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 91-94., Kelet Népe

Recenzált művek
Duma-István András: Csángó mitológia. Kézdivásárhely, Zelegor, cop. 2007.

Duma-István András: Csángó mitológia , 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 95-106., Kelet Népe

Megjegyzés
Részletek az azonos című könyvből.

Peti Lehel: Csángómentő magyarok – identitásmodelláló tényezők Moldvában, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 70-88., Kelet Népe, Tanulmány

Domokos Gergely: "Román-csángó kontinuitás"? Harminc éve jelent meg D. Martinaş hírhedett könyve, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 291-306., Kelet Népe

Megjegyzés
A szerzői álnév mögött Vincze Gábor közli e tanulmányt.

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában. Szempontok, források, kutatási feladatok, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 114-136., Kelet Népe

Tánczos Vilmos: Moldvabánya magyar emlékei, 11. évf., 1. sz. (2007. január), p. 77-112., Kelet Népe, Tanulmány

Peti Lehel: Ritualizált közösségi látomás: a moldvai csángók napbanézése, 11. évf., 5. sz. (2007. május), p. 99-116., Kelet Népe, Tanulmány

Ráduly János: Még egyszer a moldvabányai rovásemlékről, 11. évf., 7. sz. (2007. július), p. 101-110., Kelet Népe, Tanulmány

Bretonok, csángók, székelyek. Iancu Laura beszélgetése Bernard Le Calloc'h történésszel, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 103-110., Kelet Népe

Tánczos Vilmos: Etnográfusi történetek a csángó nyelv identitásáról, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 111-121., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
"Péntek János tiszteletére"

Seres Attila: Adalékok a moldvai csángók lélekszámának vizsgálatához az 1930-as és 1940-es évek fordulóján, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 93-113., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
Baumgartner Sándor feljegyzéseiről.

Bartha György: A csángóból lett Lúdas Matyi, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 155-166., Kelet Népe

Tánczos Vilmos: A magyar szentek templomai Moldvában, 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 120-132., Kelet Népe, Tanulmány

Peti Lehel: Vallási interferenciák és látomások: csángók a szőkefalvi Mária-jelenésben, 13. évf., 3. sz. (2009. március), p. 118-136., Kelet Népe, Tanulmány

Halász Péter: Kivándorlás, bevándorlás? Székelyek migrációja Moldvába/n, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 119-137., Kelet Népe, Tanulmány

Hints Miklós – Somfai Kara Dávid: Tádzsik népdalok, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 103-114., Kelet Népe

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008–2010-ben , 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 90-117., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
1. rész

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008–2010-ben , 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 102-131., Kelet Népe

Megjegyzés
2. rész

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008–2010-ben , 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 104-138., Kelet Népe, Tanulmány

Megjegyzés
3., befejező rész

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék