Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Kerényi Ferenc: Egy "furcsa vitézi versezet" szellemi hátországáról. A Dorottyáról, Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. évfordulójára, 9. évf., 1. sz. (2005. január), p. 53-64., Literata Hungarica, Tanulmány

Máriás József: Németh László prózai műveinek fogadtatása Erdélyben, 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 64-79., Literata Hungarica

Megjegyzés
Elhangzott 2004. nov. 5-én Debrecenben, A prózaíró Németh László – recepciótörténet és új értelmezés című tudományos konferencián.

Kántor Lajos: A mítoszon kívüli, az emberi Reményik, 9. évf., 5. sz. (2005. május), p. 63-70., Literata Hungarica, Cikk

Cseke Péter: József Attila, a "félig székely", 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 54-72., Literata Hungarica

Megjegyzés
A Szabédi Napokon (József Attila erdélyi kortársai és az utókor. Kolozsvár, 2005. május 13–14.) elhangzott előadás szerkesztett változata

Láng Gusztáv: Expanzív erdélyiség, 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 51-66., Literata Hungarica

Megjegyzés
Elhangzott a 2003-as zetelaki írótáborban

Széles Klára: Nemzeti gyermekszobától Csíksomlyóig és tovább. Lászlóffy Aladár költészete az ezredfordulón, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 51-76., Literata Hungarica, Tanulmány

Recenzált művek
A repülés a zuhanásban. Bp, Littera Nova, 1997.; Felhősödik a mondatokban. Bp, Kortárs K., 1998.; Bársonyok és Borgiák. Bp, Kortárs K., 2000.; (Lászlóffy Aladár versei. Bp, Unikornis, 1999.; Átkopogások. Válogatott versek. Marosvásárhely, Mentor, 2002.)

Kerényi Ferenc: Valami a magyar romantikáról. Kisfaludy Károly 175. és Vörösmarty Mihály 150. halálozási évfordulójára, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 57-63., Literata Hungarica, Cikk

Láng Gusztáv: Tamási Áron novellái és a népköltészet, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 99-109., Literata Hungarica

Megjegyzés
Olvasónapló / tanulmány

Kántor Lajos: A mennyei kapu. Apokrif kerekasztal, 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 49-74., Literata Hungarica

Megjegyzés
Részletek a Korona Kiadónál (Budapest) 2006-ban megjelent kötetből.

Kőrössy Erika: Sinistra szaga - alvilági szag, 10. évf., 3. sz. (2006. március), p. 39-58., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Bodor Ádám Sinistra körzet című regényéről

Végh Balázs Béla: Benedek Elek gyermekirodalmi kánonja, 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 68-83., Literata Hungarica, Tanulmány

Kántor Lajos: Előtte és utána. Visszaemlékezés egy irodalomtörténeti könyvre, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 56-59., Literata Hungarica

Megjegyzés
Vitaindító előadás az Erdélyi Magyar Írók Ligája 2005-ös zetelaki rendezvényén

Láng Gusztáv: Kántor – Láng. Vallomás és meditáció, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 61-66., Literata Hungarica

Megjegyzés
Vitaindító előadás az Erdélyi Magyar Írók Ligája 2005-ös zetelaki rendezvényén

Nagy Pál: Wass Albert a Helikonban, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 57-65., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Az első marosvécsi írótalálkozó 80. évfordulója alkalmából.

Borsodi L. László: "Nem kértelek s nem kérnélek ma sem". Széljegyzetek Baka István Zsoltár című verséhez, 10. évf., 8. sz. (2006. augusztus), p. 35-44., Literata Hungarica

Pomogáts Béla: Ötvenhatos újjászületés. Két hét a magyar irodalomban, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 49-69., Literata Hungarica, Tanulmány

Kenéz Ferenc: Versek emlékezete, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 59-83., Literata Hungarica

Megjegyzés
A szerző saját verseiről és a hozzájuk kapcsolódó emlékekről ír.

Bertha Zoltán: Csángó versek – csángó költők, 11. évf., 1. sz. (2007. január), p. 39-55., Literata Hungarica, Tanulmány

Madách és Petőfi irodalmi hagyatéka. Bartha Katalin Ágnes beszélgetése Kerényi Ferenc irodalomtörténésszel, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 41-61., Literata Hungarica

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor ballada-korszaka, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 62-71., Literata Hungarica, Tanulmány

Győrffy Gábor: Irodalomirányítás a második világháború utáni Romániában (1944–1949), 11. évf., 3. sz. (2007. március), p. 63-85., Literata Hungarica, Tanulmány

Demény Péter: Egy tekintet kialakulása. Vázlat, 11. évf., 6. sz. (2007. június), p. 49-52., Literata Hungarica

Megjegyzés
A gyergyószárhegyi írótáborban 2006. szept. 21-én elhangzott előadás írott változata.

Elek Tibor: Darabokra szaggattatott magyar irodalom (?), 11. évf., 6. sz. (2007. június), p. 53-76., Literata Hungarica

Megjegyzés
A gyergyószárhegyi írótáborban 2006. szept. 21-én elhangzott előadás írott változata.

Tapodi Zsuzsa: Az identitás a hollók és kígyók labirintusában, 11. évf., 7. sz. (2007. július), p. 40-52., Literata Hungarica, Tanulmány

Recenzált művek
Szilágyi István: Hollóidő. Budapest, Magvető, cop. 2001.

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Budapest, Magvető, 2002.

Kozma Dezső: Regionalizmus és egyetemesség változó világban. Irodalmi és művelődési törekvések Erdélyben a 19. század végén, 11. évf., 8. sz. (2007. augusztus), p. 41-50., Literata Hungarica

Megjegyzés
Az írás a 2006. aug. 23–26. között Debrecenben megtartott VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadás szerkesztett változata.

Bertha Zoltán: "…Ámulni ezen a játékon, melyet ember és természet egyaránt játszik". Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 45-56., Literata Hungarica, Tanulmány

Balázs Imre József: Bajor Andor és a fél pohár, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 57-62., Literata Hungarica, Tanulmány

György Ágnes: Erdélyi körúton Áprily Lajossal, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 45-58., Literata Hungarica

Megjegyzés
"György Ágnes naplójegyzetét dokumentum-értéke miatt közöljük Áprily Lajos születésének 120. évfordulója alkalmából. A napló filológiai feldolgozása a közeljövőben fog megtörténni". A bevezetőt Hantz Lám Irén írta.

Petrik Béla: "…Napról napra fiatalodom". Laudáció Dsida Jenő Magyar Örökség Díja alkalmából., 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 53-56., Literata Hungarica

Bertha Zoltán: "A szép mindig korszerű". Dsida Jenő kritikai nézeteiről., 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 57-77., Literata Hungarica, Tanulmány

Győrffy Gábor: Irodalomirányítás Romániában a magyarországi forradalom előtt és után (1953–1959), 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 47-68., Literata Hungarica, Tanulmány

Kerényi Ferenc: A nemzeti drámákról. A Bánk bán ősbemutatójának 175. és Az ember tragédiája színrevitelének 125. évfordulójára, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 55-62., Literata Hungarica, Tanulmány

Makkai Ádám: Ignácz Rózsa emlékezete. Egy bevallottan "elfogult" személyes és irodalmi leszármazott tollából, 12. évf., 5. sz. (2008. május), p. 38-66., Literata Hungarica

Olosz Katalin: Arany János Koszorújának három erdélyi munkatársa, 12. évf., 6. sz. (2008. június), p. 41-56., Literata Hungarica, Tanulmány

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Benedek Marcell ismeretlen színműve, 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 65-67., Literata Hungarica, Bevezető cikk

Benedek Marcell: A zongora. Kis színdarab, 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 68-85. , Literata Hungarica, Színmű

Orbán Kinga: A Jelszó és mítosz irodalmi vita lehetséges előzményei, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 33-52., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Szemlér Ferencnek a transzszilvanizmust bíráló, 1937-ben megjelent tanulmányáról és az előzményekről

Pomogáts Béla: Megőrzendő hagyományok, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 51-72., Literata Hungarica, Tanulmány

Nagy Pál: Bözödi és a Termés, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 36-44., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Vallasek Júlia: Bözödi "pásztor-regénye" és előzményei, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 45-50., Literata Hungarica, Tanulmány

Recenzált művek
Bözödi György: Nyugtalan pásztorok. Regény. Bp., M. Téka, 1945.

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Cseke Péter: Bözödi György és a kentaur. A Székely bánja megjelenésének hetvenedik évfordulóján, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 51-64., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Bertha Zoltán: "Dala ma is friss élettel tele". Erdélyi költők Ady-élménye, 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 40-60., Literata Hungarica, Tanulmány

Füzi László: A képzelet valósága – mint a valóság illúziója. Gion Nándor kései elbeszéléseiről, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 41-48., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott A rendszerváltozások megjelenítése a magyar irodalomban című konferencián, 2009. május 9-én.

Olasz Sándor: Hosszú történetek. Závada Pál és Csiki László regényei, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 49-53., Literata Hungarica

Megjegyzés
Elhangzott A rendszerváltozások megjelenítése a magyar irodalomban című konferencián, 2009. május 9-én.

Cs. Nagy Ibolya: Változás és változatlanság Sütő András és Csoóri Sándor esszéiben, naplóiban, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 55-85., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott A rendszerváltozások megjelenítése a magyar irodalomban című konferencián, 2009. május 9-én.

Bertha Zoltán: Erdélyi sorsképek a fordulatról, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 47-74., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott A rendszerváltozások megjelenítése a magyar irodalomban című konferencián, 2009. május 9-én.

Gazda József: Gondolatok Ignácz Rózsáról és írásművészetéről, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 41-68., Literata Hungarica, Tanulmány

Fekete Vince: Tajtékos még, 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 47., Literata Hungarica, Vers

Megjegyzés
"Radnóti Miklós emlékére"

Gömöri György: Nemzetközi Radnóti-konferencia Cambridge-ben, 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 48-52., Literata Hungarica, Cikk

Pomogáts Béla: Psalmus hungaricus. Trianon és az erdélyi magyarság, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 48-67., Literata Hungarica, Cikk

Nagy Pál: Művek, tervek, viták. Bepillantás Tamási Áron leveleinek világába, 14. évf., 3. sz. (2010. március), p. 62-75., Literata Hungarica, Tanulmány

Hermann Gusztáv – P. Buzogány Árpád: Székelyudvarhely magyar irodalmi és művelődési élete, 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 51-64., Literata Hungarica

Megjegyzés
Szócikk a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 5. kötetéből.

Szabó Gyula: Kettős szívügy, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 63-82., Literata Hungarica

Megjegyzés
Részlet a 80 éve született író kiadatlan esszéregényéből (1975).

"Felelősség a múltért". Oláh Sándor posztumusz (ál)beszélgetése Szabó Gyulával., 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 83-94., Literata Hungarica

Cseke Péter: Szabó Gyula tényszemlélete, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 96-107., Literata Hungarica, Tanulmány

Láng Gusztáv: Szerep és identitás Radnóti Miklós költészetében, avagy útban az Eclogákhoz, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 45-53., Literata Hungarica, Tanulmány

Pomogáts Béla: Kuncz Aladár emlékezete, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 77-85., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott 2010. aug. 28-án, Marosvécsen.

Bartusz-Dobosi László: "Légy, akit várunk!" Kazinczy Ferenc és Eötvös József kapcsolata, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 41-50., Literata Hungarica, Tanulmány

Bogdán László: "A Hold egy nagy véres gömböc…" Első találkozásom Bajor Andorral, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 57-62., Literata Hungarica, Visszaemlékezés

Bajor Andor kiadatlan levelei Gindert Károlyhoz, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 63-73., Literata Hungarica

Megjegyzés
A 20 éve elhunyt Bajor Andor emlékére

Podmaniczky Szilárd: Konfessziók a könyvkiadás körül, 15. évf., 2. sz. (2011. február), p. 55-63., Literata Hungarica

Megjegyzés
Elhangzott 2010. szept. 3-án a VI. Gyergyószárhegyi Írótáborban

Selyem Zsuzsa: A kortárs erdélyi irodalom újabb kontextusai, 15. évf., 2. sz. (2011. február), p. 65-69., Literata Hungarica

Megjegyzés
Elhangzott 2010. szept. 3-án a VI. Gyergyószárhegyi Írótáborban

Váradi-Kusztos Györgyi: "…Hazudjék bátran, hiszen ön: költő…" Szabadságtudat, igazságérzet mint Ignácz Rózsa jellemének és művészetének formálója, 15. évf., 3. sz. (2011. március), p. 41-47., Literata Hungarica, Tanulmány

Kántor Lajos: Üdvözlégy, 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 49-60., Literata Hungarica, Cikk

Megjegyzés
Szabédi Lászlóról

Boka László: Irodalmiság és kulturalitás. Kísértés, akadály, keret?, 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 53-66., Literata Hungarica

Megjegyzés
Az előadás az E-MIL Írótáborban hangzott el Árkoson, 2010. szept. 10-én.

Borsodi L. László: A szerepjáték mint (vers)létmód Baka István költészetében, 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 51-81., Literata Hungarica, Tanulmány

Kántor Lajos: Székelyekkel a képtárban. Áron, Imre, László(k), Pista és…, 15. évf., 9. sz. (2011. szeptember), p. 61-78., Literata Hungarica

Megjegyzés
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban tartott irodalmi szemináriumról – Szabédi Lászlóról, Tamási Áronról, erdélyi irodalomról.

Gombkötő Erzsébet: Adalákok az Erdélyi Szépmíves Céh históriájához. Az Erdélyi Szépmíves Céh működésének alapvető jellegzetességei és a kiadó legjelentősebb sikerei, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 55-72., Literata Hungarica, Tanulmány

Egyed Péter: Művelődéspolitikus, országos politikus – Domokos Géza szellemi portréjához, 15. évf., 12. sz. (2011. december), p. 73-87., Literata Hungarica, Cikk

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék