Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Gidó Csaba: A Székely Kongresszus száz év távlatából, 5. évf., 10. sz. (2001. október), p. 139-155., Szemle

Megjegyzés
Az 1902-es tusnádi Székely Kongresszus, a korabeli székely társadalom és gazdaság bemutatása. A tanulmány apropóját a kongresszus teljes anyagának újrakiadása szolgáltatta: A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak névsora, tárgyalásai és határozatai. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2001.

Nagy Pál: Tanúskodó levelek, 5. évf., 11. sz. (2001. november), p. 150-157., Szemle

Megjegyzés
A szerzőnek 1984-ben Domokos Gézához írt levele és a válaszlevél, illetve az azok tárgyát képező cikk, mely akkoriban nem jelenhetett meg. Nagy Pál levele többedmagával megjelent Domokos Géza: Igevár. Kriterion-történet tizenhat helyzetképben elmondva (Csíkszereda, Pallas-Akadémia – Kolozsvár, Polis, 2000) című kötetében.

György Attila: "Kicsit napszámos, kicsit krónikás", 5. évf., 12. sz. (2001. december), p. 151-152., Szemle

Megjegyzés
Máthé Éva újságíró méltatása a 2001-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Fekete Vince: "A szavak belülről fénylenek", 5. évf., 12. sz. (2001. december), p. 153-155., Szemle

Megjegyzés
Király László költő méltatása a 2001-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Molnár Vilmos: "Egy békétlen ember", 5. évf., 12. sz. (2001. december), p. 156-157., Szemle

Megjegyzés
Lőrincz György író méltatása a 2001-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Kántor Lajos: Forrongó Forrás és a határok (1962–2001), 6. évf., 1. sz. (2002. január), p. 147-154., Szemle, Cikk

Láng Gusztáv: Szólások és szólásformájú fordulatok Nyírő József Kopjafák című rövidpróza-kötetében, 6. évf., 2. sz. (2002. február), p. 149-154., Szemle

Megjegyzés
Elhangzott 2001. okt. 8-án, Miskolcon, az Intertextualitás a két világháború közötti romániai magyar prózában című tudományos tanácskozáson.

Gidó Attila: Az elképzelt zsidó, avagy mit gondol Petru Jichákról?, 6. évf., 4. sz. (2002. április), p. 147-153., Szemle

Recenzált művek
Andrei Oişteanu: Imaginea evreului în cultura româna. [A zsidóság képe a román kultúrában]. Bucureşti, Humanitas, 2001.

Szőcs Károly dr.: Szellemidézés Noirmoutier ódon falai alatt, 6. évf., 5. sz. (2002. május), p. 149-154., Szemle

Megjegyzés
Kuncz Aladárról és Fekete kolostor című regényéről.

Mózes Huba: Intertextualitás és térszerkezet, szubtextus és mise en abyme egy Wass Albert-regényben, 6. évf., 6. sz. (2002. június), p. 145-153., Szemle, Tanulmány

Mester Béla: Történelembölcselet két részben, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 139-154., Szemle

Recenzált művek
Szilágyi István: Hollóidő. Budapest, Magvető, cop. 2001.

Cseke Péter: Enciklopédikus erdélyi hungarológia. A hetvenöt éves Beke György öt életideje, 6. évf., 8. sz. (2002. augusztus), p. 142-153., Szemle

Sylvester Lajos: Páskándi Géza: Száműzött szavak temploma, 6. évf., 9. sz. (2002. szeptember), p. 146-152., Szemle

Recenzált művek
Páskándi Géza: Száműzött szavak temploma. Budapest, Codex Print Kiadó, 1998.

Tapodi Zsuzsa: Budapest-Európa, via Auschwitz, 6. évf., 11. sz. (2002. november), p. 148-154., Szemle

Recenzált művek
Kertész Imre: Sorstalanság. Budapest, Magvető, 2002.

Fekete Vince: "Lászlóffy Aladár utca", 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 143-145., Szemle

Megjegyzés
Lászlóffy Aladár költő méltatása a 2002-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Lövétei Lázár László: Trafik, könyvtár, vonat…, 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 146-147., Szemle

Megjegyzés
Egyed Péter író, költő méltatása a 2002-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Molnár Vilmos: Ébren tartani az emlékezetet, 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 148-149., Szemle

Megjegyzés
Tófalvi Zoltán méltatása a 2002-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Máriás József: "Vagyok, aki voltam, s leszek, aki vagyok", 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 150-154., Szemle

Recenzált művek
Sütő András: Erdélyi változatlanságok. Esszék, cikkek, beszélgetések. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.

Kántor Lajos: Reményik Sándor és az ifjúság, 7. évf., 1. sz. (2003. január), p. 131-137., Szemle

Megjegyzés
Elhangzott Szovátán, 2002 szeptemberében

Parászka Boróka: Autonómia – az eszményektől a realitásig, 7. évf., 1. sz. (2003. január), p. 139-146., Szemle

Recenzált művek
Joseph Raz: Freedom and Autonomy. In: The Morality of Freedom. Oxford, 1986. Lásd Babarczy Eszter fordítását. In: Modern Politikai Filozófia. Budapest, Osiris, 1998.

Bíró Béla: "Német vagy lengyel, nem ez itt a kérdés", 7. évf., 1. sz. (2003. január), p. 147-153., Szemle

Recenzált művek
Siegfried Lenz: Honismereti gyűjtemény. Budapest, 1978.

Keszeg Anna: Az emberek, a szövegek, a hiedelmek mint határok, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 149-151., Szemle

Recenzált művek
Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. Szerk.: Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2001.

Kántor Lajos: "… Nevekhez hurkolt haditettek". Páskándi Géza és Szilágyi Domokos történelmi metaforái, 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 145-152., Szemle

Fodor Sándor: Levél Zöld Lajosnak, 7. évf., 4. sz. (2003. április), p. 136-139., Szemle

Megjegyzés
Megjegyzések a 2003. februári lapszámban megjelent Vidám forradalom című írásról.

Gajdos Balogh Attila: Élő Világegyetem, 7. évf., 4. sz. (2003. április), p. 140-152., Szemle

Recenzált művek
Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve. Budapest, Válasz Kiadó, 2002.

"Egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok". Fosztó Áron Zoltán beszélgetése Szakács István Péterrel a Wass Albert-perről, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 135-140., Szemle

Recenzált művek
Szakács István Péter: A vádlott neve Wass Albert. Székelyudvarhely, Litera, 2002.

Máriás József: "Magatartásra tanított". Szabó Dezső: Az elsodort író. , 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 141-152., Szemle

Recenzált művek
Az elsodort író. In memoriam Szabó Dezső. [vál., szerk., összeáll. Gróh Gáspár]. [Budapest], Nap Kiadó, 2002.

Borsodi L. László: A megoldott rejtély, 7. évf., 6. sz. (2003. június), p. 143-145., Szemle

Recenzált művek
Makkai Ádám: Úristen! Engedj meghalni! Petőfi Sándor pokoljárása és megidvezülése. Val(lát)omások. Székesfehérvár, Árgus – Budapest, CET Belvárosi Kiadó, 2003.

Murányi Sándor: Fényes nappal álmodó. Adalékok egy Márai-novellához, 7. évf., 6. sz. (2003. június), p. 147-152., Szemle

Megjegyzés
Márai Sándor Egy író portréja című novellájának elemzése freudi és jungi elméletek alapján.

Olti Ágoston: Egyén és közösség harca a túlélésért. Kollektivizálás a Homoród mentén, 7. évf., 7. sz. (2003. július), p. 147-152., Szemle

Recenzált művek
Oláh Sándor: Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén, 1949–1962. Csíkszereda, Pro-Print, 2001.

Máriás József: "És meddig kell még várnunk?..." , 7. évf., 8. sz. (2003. augusztus), p. 139-147., Szemle

Recenzált művek
P. Jáki Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások. Budapest, ValóVilág Alapítvány, cop. 2002.

Széki Darócz Rezső: Szakolczay Lajos és a nyugati magyar líra 1956-ról, 7. évf., 8. sz. (2003. augusztus), p. 148-152., Szemle

Megjegyzés
Szakolczay Lajos Az 1956-os forradalom a magyar irodalomban című cikke kapcsán, mely a 2003. januári számban jelent meg. Tartalmazza: Makkai Ádám Hajh, bősz Attila! című versét

Bertha Zoltán: Magyar sors- és hitköltészet, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 131-138., Szemle

Recenzált művek
A magyarokhoz. Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig. [Szerk. Medvigy Endre]. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2002.

Demény Lajos: Történelmi távlatokban az asszimilálódás és hasonulás fogas kérdései, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 139-145., Szemle

Recenzált művek
Borsi-Kálmán Béla: Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár. Írások a "nemesi polgárisodás" témaköréből. Pécs, Jelenkor Kiadó, 2002.

Makkai Ádám: Az állatok, az ember és az "ember fia": meditáció a kozmoszért, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 146-150., Szemle, Kritika

Megjegyzés
"Jókai Annának"

Keszeg Anna: Egy 2001-es napló és használata, 7. évf., 11. sz. (2003. november), p. 137-144., Szemle

Megjegyzés
Mircea Cartarescu Jurnal (Bucureşti, Humanitas, 2001.) című kötetéről, a napló irodalomtörténeti forrásként való értelmezéseként.

Fekete Vince: Egyed Emese laudációja, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 145., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2003

György Attila: Cseke Péter laudációja, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 146-147., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2003

Mirk Szidónia-Kata: Oláh Sándor laudációja, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 148-149., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2003

Pomogáts Béla: Dsida Jenő és a katolikus költészet, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 133-147., Szemle, Tanulmány

László Ferenc: Érdemdús múlt, ígéretes jelen, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 117-121., Szemle

Megjegyzés
Elhangzott Sepsiszentgyörgyön, 2004. január 15-én, Szilágyi Zsolt Kriterion Koszorúval való kitüntetése alkalmából

Bertha Zoltán: Erdélyiség és modernség. (Páskándi Géza esszéi példateremtő elődökről), 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 123-139., Szemle

Blos-Jáni Melinda: Elszakasztottad a testemtől én lelkemet, 8. évf., 5. sz. (2004. május), p. 157-160., Szemle

Recenzált művek
Virt István: Elszakasztottad a testemtől én lelkemet. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2001.

Máriás József: Beke György "barangolásai", 8. évf., 6. sz. (2004. június), p. 159-166., Szemle

Recenzált művek
Beke György: Barangolások Erdélyben. Budapest, Mundus, 1996– (a 2004-ig megjelent első öt kötetről)

Fodor Sándor: Rendkívüli olvasmány, 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 157-159., Szemle

Recenzált művek
Kicsid József: Börtön-röntgen. Szamosújvártól a Duna-deltáig. Veszprém, Új Horizont, 2003.

Petres László: Látható emlék, mondható látvány, 8. évf., 8. sz. (2004. augusztus), p. 153-160., Szemle

Recenzált művek
Simó István: Visszasütő napsugár. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2002.

Máriás József: "És visszatérőben a mű…", 8. évf., 10. sz. (2004. október), p. 152-159., Szemle

Recenzált művek
Bánffy Miklós összes novellái. Kolozsvár, Polis, 2004.

Mirk Szidónia-Kata: Gagyi József laudációja, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 145-146., Szemle

Megjegyzés
Méltatás a 2004-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Fekete Vince: Szerénység, fegyelem, alázat. Nagy Koppány Zsoltról, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 147., Szemle

Megjegyzés
Méltatás a 2004-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Fekete Vince: Képek, fotók, feljegyzések. Vida Gáborról és magunkról, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 148-151., Szemle

Megjegyzés
Méltatás a 2004-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Lövétei Lázár László: Miért nem lehet Londonban Bella István versére fogadni?, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 152., Szemle

Megjegyzés
Méltatás a 2004-es Székelyföld-díj átadása alkalmából

Forró Albert: Hadviselő székelyek végrendeletei. Háromszék, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 153-158., Szemle

Recenzált művek
Hadviselő székelyek végrendeletei. Háromszék. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Tüdős S. Kinga. Marosvásárhely, Mentor, 2003.

Román Károly: Bajor Andor regényei, 9. évf., 1. sz. (2005. január), p. 139-147., Szemle

Recenzált művek
Bajor Andor: Az ezermester. A Valdemár-kódex. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2004.

Gál Andrea: Mi a bajorandor? (a Mi a manó margójára), 9. évf., 1. sz. (2005. január), p. 148-156., Szemle

Recenzált művek
Bajor Andor: Mi a manó. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2003.

Kőrössy Erika : A kisfiú és a sötétben parázsló szemek, 9. évf., 1. sz. (2005. január), p. 157-163., Szemle

Recenzált művek
Bajor Andor: Mióta nem tudnak számolni a varjak? Kolozsvár, Koinónia, 2004.

Demeter M. Attila: Értelmiségiek a politikában, 9. évf., 2. sz. (2005. február), p. 149-158., Szemle

Recenzált művek
Szilágyi N. Sándor: Mi egy más. Kolozsvár, Kalota Kiadó, 2003.

Forró Albert: A székely határőrség szervezése Háromszéken, 9. évf., 2. sz. (2005. február), p. 159-162., Szemle

Recenzált művek
Albert Ernő : A halál völgye. A határőrség szervezése 1762–1764-ben. Sepsiszentgyörgy, Albert, 2004.

Péter Árpád: "Azért a víz az úr", avagy miért készülnek a gátak?, 9. évf., 3. sz. (2005. március), p. 152-158., Szemle

Recenzált művek
Szávai Géza: Székely Jeruzsálem. Budapest, Pont Kiadó, cop. 2000. [későbbi kiadásokon az alcím: Esszéregény az identitásról]

Péter Árpád: Quatorz. (Szávai Géza Torzmagyar című kötetéről. És még sok egyébről), 9. évf., 3. sz. (2005. március), p. 159-165., Szemle

Recenzált művek
Szávai Géza: Torzmagyar. Helyzettudatok és irodalmunk egyetemessége. Budapest, Pont Kiadó, cop. 2004.

Schmidt Dániel: A jó állam nosztalgiája, 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 145-149., Szemle

Recenzált művek
Demeter M. Attila: A jó államtól a demokratikus államig. Politikafilozófiai esszék. Kolozsvár, Komp-Press, 2001.

Szabó László: Egy írástudó vizsgálódásairól, 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 150-152., Szemle

Recenzált művek
Demeter M. Attila: Írástudók forradalma. Csíkszereda, Pro-Print, 2004.

Borcsa János: Európát járva, 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 153-157., Szemle

Recenzált művek
Szilágyi Domokos: Útinapló. A Volga Nyugaton. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta H. Nagy Mária. Kolozsvár, Kalota Könyvkiadó, 2004.

Lövétei Lázár László: Kortársunk, Szilágyi Domokos, 9. évf., 4. sz. (2005. április), p. 158-162., Szemle

Recenzált művek
Szilágyi Domokos: Kortársunk, Arany János. Kolozsvár, Polis, 2004.

Orbók Ilona: A szomszéd nő birtokbavétele, 9. évf., 5. sz. (2005. május), p. 137-141., Szemle

Recenzált művek
Láng Zsolt: A szomszéd nő. Kolozsvár, Koinónia, 2003.

Ármeán Otília: A képek ideje / a szövegek tere / a könyv ergonómiája, 9. évf., 5. sz. (2005. május), p. 142-148., Szemle

Recenzált művek
Láng Zsolt: Berlinév. Felméri Judit fényképeivel. Kolozsvár, Koinónia, 2004.

Demény Lajos: Egy példamutató alkotás margójára, 9. évf., 5. sz. (2005. május), p. 149-153., Szemle

Recenzált művek
Száva Tibor-Sándor: Szépvízi magyarörmények nyomában. Bécs, [Száva T.-S.], 2003.

Szőts Zoltán: Földi István két szociográfiája, 9. évf., 5. sz. (2005. május), p. 154-164., Szemle

Recenzált művek
Földi István: Századelő az udvartereken. Rendhagyó szociográfia. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2004.

Földi István: Madéfalvától a Dunántúlig. Szekszárd, Tolna M. Kvt., 1987.

Tamás Dénes: 1+1=1, 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 133-138., Szemle

Recenzált művek
Selyem Zsuzsa: Szembe szét. Humor és szentség összefüggése Esterházy Péter prózájában. Kolozsvár, Koinónia, 2004.

Pieldner Judit: Selyem Zsuzsa Szembe szét című könyvének olvashatóságáról, 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 139-146., Szemle

Recenzált művek
Selyem Zsuzsa: Szembe szét. Humor és szentség összefüggése Esterházy Péter prózájában. Kolozsvár, Koinónia, 2004.

Pap Levente: Egy elfelejtett történetíró újrafelfedezése (Nadányi János), 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 147-150., Szemle

Recenzált művek
Magyar utazási irodalom, 15–18. század. A vál. és az utószó Kovács Sándor Iván, a szöveggond. és a jegyzetek Monok István munkája. Budapest, Szépirodalmi Kvk., 1990.

Oláh Sándor: Félelmetes idők könyve, 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 151-160., Szemle

Recenzált művek
Gagyi József: A krízis éve a Székelyföldön 1949. Csíkszereda, Pro-Print, 2004.

Bota Szilamér: Egyed Ákos: Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században, 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 161-164., Szemle

Recenzált művek
Egyed Ákos: Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században. I–II. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2004.

Boka László: Kritikusi dilemma, olvasói bizonyosság (fortepiano etűd), 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 134-138., Szemle

Recenzált művek
Szilágyi Júlia: Versenymű égő zongorára. Esszék, tanulmányok. Marosvásárhely, Mentor, 2002.

Péter Árpád: Erdélyi értelmezés, 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 139-142., Szemle

Recenzált művek
Demény Péter: A menyét lábnyoma. Tanulmányok, esszék, kritikák. Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 2003.

Gál Andrea: Miért hódol be?, 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 43-146., Szemle

Recenzált művek
Páll Zita: Milyen fej varródhat az ex-macska nyakához? Válogatott irodalomkritikák, tanulmányok. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2003.

Demény Péter: Félszemmel a kutyán, 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 147-149., Szemle

Recenzált művek
Boka László: A befogadás rétegei. Tanulmányok és kritikák. Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 2004.

Orbók Ilona: Az olvasó ír, 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 150-153., Szemle

Recenzált művek
Demeter Szilárd: Mondolat. Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 2004.

Fekete J. József: "Fiúk, csak félgőzzel, zsenik, csak takaréklángon!" , 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 154-164., Szemle

Recenzált művek
Mózes Attila: Céda korok történelme. Tanulmányok, kritikák 1974–1990. Válogatta Markó Enikő. Marosvásárhely, Mentor, 2004.

Daczó Dénes: Évtükör, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 139-142., Szemle

Recenzált művek
Domokos Géza: Apályban. Napló – ezerkilencszáznyolcvannyolc. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2004.

Gazda József: A néma esküje, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 143-149., Szemle

Recenzált művek
Hegedűs Imre János: A néma esküje. Önéletrajzi regény. Budapest, Széphalom Könyvműhely, cop. 2004.

Gál Andrea: Vigyázat! Meggondolatlan jövőregény!, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 150-155., Szemle

Recenzált művek
Kalmár János: A Myorin Génbank. Csíkszereda, Státus Kvk., 2004.

Schmidt Dániel: A tudományosan megépített zsákutca, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 156-159., Szemle

Recenzált művek
Lucian Boia: Mitologia ştiinţifica a comunismului. Bucureşti, Humanitas, 1999, 2005.

Virginás Andrea: A dolgok állása, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 160-164., Szemle

Recenzált művek
Lucian Boia: Mitul democraţiei. Bucureşti, Humanitas, 2003.

Fekete J. József: "Háborúval mérhető nagy hiányok", 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 153-156., Szemle

Recenzált művek
Király László: Madarak árnyéka. Összegyűjtött prózai írások. Kolozsvár, Kriterion, 2003.

Pieldner Judit: A történet esélyei, 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 157-160., Szemle

Recenzált művek
Szántai János: Sziszüphosz továbblép. Novellák. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2005.

Fekete J. József: "Hát, így kezdődött.", 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 161-164., Szemle

Recenzált művek
Egyed Péter: Madonnák, porban. Regény. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2004.

Gidó Csaba: Polgárosodás és mentalitás a dualizmus kori román publicisztika tükrében, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 156-160., Szemle

Recenzált művek
Ábrahám Barna: Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében. Csíkszereda, Pro-Print, 2004.

Gergely Orsolya: Hagyomány és modernitás, 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 161-164., Szemle

Recenzált művek
Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Szerk. Kinda István, Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005.

Pieldner Judit: Leány-levelek Istenhez, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 135-142., Szemle

Recenzált művek
Iancu Laura: Pár csángó szó. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2004.

Boda Edit: Kamuflázs. Kolozsvár, Polis, 2004.

Demény Péter: A vágytól a valóságig, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 143-146., Szemle

Recenzált művek
Kinde Annamária: Szandra May a sivatagban. Marosvásárhely, Mentor, 2004.

Székely Éva: A vz nedves, az ég kék… a nők titkolóznak, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 147-150., Szemle

Recenzált művek
László Noémi: Százegy. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2004.

Pécsi Györgyi: "…Mint az őzek", 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 151-153., Szemle

Recenzált művek
Gábor Felicia: Csángó vagyok. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2005.

Székely Éva: Minek nézel, minek kérdezel? , 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 154-159., Szemle

Recenzált művek
Németh Gábor: Zsidó vagy? Pozsony, Kalligram, 2004.

Tamás Dénes: Bűnhődés bűn nélkül, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 160-164., Szemle

Recenzált művek
Németh Gábor: Zsidó vagy? Pozsony, Kalligram, 2004.

Lövétei Lázár László: Egyet mondott, kettő lesz belőle, 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 148-149., Szemle

Megjegyzés
Demeter M. Attila méltatása a 2005-ös Székelyföld-díj átadása alkalmából

Lövétei Lázár László: Az esztéta, mint horgász, 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 149-150., Szemle

Megjegyzés
Láng Gusztáv méltatása a 2005-ös Székelyföld-díj átadása alkalmából

György Attila: Köszönet és szándéknyilatkozat, 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 151-152., Szemle

Megjegyzés
László Noémi méltatása a 2005-ös Székelyföld-díj átadása alkalmából

Fekete Vince: "Késem van, kutyám s kenyerem…", 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 153-154., Szemle

Megjegyzés
Buda Ferenc méltatása a 2005-ös Székelyföld-díj átadása alkalmából

Máriás József: Szellemi önépítés, otthonteremtés Erdélyben, 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 155-162., Szemle

Recenzált művek
Cseke Péter: Jöjjön el a mi időnk. Esszék, tanulmányok, dokumentumok. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2005.

Pieldner Judit: "Jövőtleneknek himnuszuk", 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 146-149., Szemle

Recenzált művek
Vári Attila: Históriás ének a rendszerváltásra. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2005.

Péter Árpád: A holtág élővilága, 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 150-153., Szemle

Recenzált művek
Vári Attila: Sztálinvárosi idill. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2004.

Balázs Lajos dr.: Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete, 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 154-159., Szemle

Recenzált művek
Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok. Monográfia. I–II. köt. Marosvásárhely, Mentor, 2004.

Vetési Júlia: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai népéletben, 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 160-164., Szemle

Recenzált művek
Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005.

Benedek Anna: "Majd mindenkinek mást mondok". Esszékötet Bodor Ádám írásairól, 10. évf., 3. sz. (2006. március), p. 137-142., Szemle

Recenzált művek
Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. Szerk. Scheibner Tamás és Vaderna Gábor. Budapest, L'Harmattan, 2005.

Bota Szidónia: Az önmagával dialógust létesítő film. Pethő Ágnes: Múzsák tükre, 10. évf., 3. sz. (2006. március), p. 143-147., Szemle

Recenzált művek
Pethő Ágnes: Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben. Csíkszereda, Pro-Print, 2003.

Pieldner Judit: A kortárs filmelmélet útjai, 10. évf., 3. sz. (2006. március), p. 148-155., Szemle

Recenzált művek
A kortárs filmelmélet útjai. Szöveggyűjtemény. Szerk. Kovács András Bálint. Budapest, Palatinus, 2004.

Gagyi Ágnes: Beszélni arról, ami ismerős. Dragomán György könyve, 10. évf., 3. sz. (2006. március), p. 156-162., Szemle

Recenzált művek
Dragomán György: A fehér király. Budapest, Magvető, 2005.

Fekete J. József: "Nem lehet újrakezdeni semmit", 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 150-153., Szemle

Recenzált művek
Lőrincz György: Pusztulás. Csíkszereda, Pro-Print, 2005.

Péter Árpád: "Harcztéri emlék", 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 154-157., Szemle

Recenzált művek
Simó Márton: Bozgor, avagy kísérlet egy szó értelmezésére. Első próbálkozás. Budapest, [A M. Nyelvért Alapítvány], 2004.

Bán Attila: Majdnem felcsigázva, 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 158-161., Szemle

Recenzált művek
Zsidó Ferenc: Csigaterpesz. Kolozsvár, Erdélyi Híradó Kiadó – Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2005.

Sánduly Lajos: Az író ars poeticája, 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 162-165., Szemle

Recenzált művek
Szakács István Péter: Jerikói lonc. Új elbeszélések. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2003.

Demény Péter: A költői korda mágiája, 10. évf., 5. sz. (2006. május), p. 141-143., Szemle

Recenzált művek
Bogdán László: P. a ketrecben. Marosvásárhely, Mentor, 2004.

Fekete J. József: "Nem sok ez egy kicsit egy érző kebelnek?", 10. évf., 5. sz. (2006. május), p. 144-147., Szemle

Recenzált művek
Bogdán László: Bűbájosok. Marosvásárhely, Mentor, 2005.

Borcsa János: Pomogáts, a küldetéses ember. A Pomogáts Béla-emlékkönyv margójára, 10. évf., 5. sz. (2006. május), p. 148-151., Szemle

Recenzált művek
Pomogáts-változatok. Budapest, Littera Nova, 2005.

Bakcsi Botond: A kezdet és a végzet nyomában, 10. évf., 5. sz. (2006. május), p. 152-159., Szemle

Recenzált művek
Horváth Andor: A szent liget. Tanulmányok a görög tragédiáról. Kolozsvár, Polis, 2005.

Borsodi L. László: A disznóóllá élt kulturális tér, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 141-149., Szemle

Recenzált művek
Kovács András Ferenc: Porcus Hermeticum (Száztizenegy limerik: 1999-2003). Marosvásárhely, Mentor, 2004.

Gyulai Levente: Überallesbadeni karnevál, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 150-154., Szemle

Recenzált művek
Kovács András Ferenc: Überallesbadeni dalnokversenyek. Kolozsvár, Koinónia, 2005.

Máriás József: Az erdélyi magyar irodalom 1940–44 között, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 155-158., Szemle

Recenzált művek
Vallasek Júlia: Elváltozott világ. Az erdélyi magyar irodalom 1940–44 között. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

Fekete J. József: Az író tartsa tisztán a mondatait!, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 159-164., Szemle

Recenzált művek
Erdélyi szép szó 2005. Szerk. Fekete Vince. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal – Pro-Print.

Péter Árpád: Az olvasó nevet… , 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 136-139., Szemle

Recenzált művek
Balázs Imre József: Mint egy úszó színház. Esszék, kritikák. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2005.

Pécsi Györgyi: Irodalomtörténeti horizontok, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 140-142., Szemle

Recenzált művek
Borcsa János: Irodalmi horizontok. Reflexiók, tanulmányok, interjúk 1995-2004. Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, 2005.

Bakcsi Botond: Irodalmi pillanatfelvételek, a mozgókép kérdésessége, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 143-147., Szemle

Recenzált művek
Borcsa János: Irodalmi horizontok. Reflexiók, tanulmányok, interjúk 1995-2004. Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, 2005.

Schmidt Dániel: Andrei Pleşu könyve az angyalokról, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 148-152., Szemle

Recenzált művek
Andrei Pleşu: Despre îngeri. Bucureşti, Humanitas, 2003. (magyarul: Angyalok. Kolozsvár, Koinónia, 2006. Ford. Székely Melinda)

Virginás Andrea: Mit látott a nimfa?, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 153-157., Szemle

Recenzált művek
Mircea Cartarescu: Lulu. Budapest, Gondolat, 2004. (Ford. Lövétei Lázár László) Eredeti román címe: Travesti. (Buc., Humanitas, 1994)

Oláh Sándor: Az elveszett főváros arcai, 10. évf., 8. sz. (2006. augusztus), p. 141-147., Szemle

Recenzált művek
Gyarmati Zsolt: Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán. Tanulmányok. Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, 2005.

Ercsei Kálmán: Bodó Julianna: "Így kollektivizáltak minket…", 10. évf., 8. sz. (2006. augusztus), p. 149-151., Szemle

Recenzált művek
Bodó Julianna: "Így kollektivizáltak minket... ". Kulturális antropológiai elemzés két székelyföldi településről. Csíkszereda, Pro-Print, 2004.

Peti Lehel: Arctalan alávetettek és védekező technikáik, 10. évf., 8. sz. (2006. augusztus), p. 152-156., Szemle

Recenzált művek
Oláh Sándor: Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén, 1949–1962. Csíkszereda, Pro-Print, 2001.

Szőcs Lóránt: Mikrotársadalmi mentalitások a székelyföldi falvakban, 10. évf., 8. sz. (2006. augusztus), p. 157-164., Szemle

Recenzált művek
Oláh Sándor: Falusi látleletek (1991–2003).Csíkszereda, Pro-Print, 2004.

Orbók Ilona: Orbán János Dénes: Teakönyv, 10. évf., 9. sz. (2006. szeptember), p. 151-156., Szemle

Recenzált művek
Orbán János Dénes: Teakönyv. Kötetlen írások, 1992–2003. Arad, Concord Media, 2003.

Virginás Andrea: A kis erdélyi Jamiroquai, 10. évf., 9. sz. (2006. szeptember), p. 157-160., Szemle

Recenzált művek
Orbán János Dénes: Búbocska. Ördögregény. Sepsiszentgyörgy, Medium – Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 2005.

Zsigmond Andrea: És tudja, és tudja – és tudja?, 10. évf., 9. sz. (2006. szeptember), p. 161-164., Szemle

Recenzált művek
Orbán János Dénes: Vajda Albert csütörtököt mond. Próz. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Előretolt Helyőrség, 2000.

Keszeg Anna: A csángók egy baszk szemével, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 137-141., Szemle

Recenzált művek
Bernard Le calloc'h: Les Csángós de Moldavie. Brest, Editions Armeline, 2005.

Páll Zita: A mesélés diszkrét ízei, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 142-144., Szemle

Recenzált művek
Burus János Botond: Pethő Marcit elhagyja az Isten. Budapest, Fiatal Írók Szövetsége – Kolozsvár, Erdélyi Híradó Kiadó, 2005.

Péter Árpád: "Játszódjatok máshol…", 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 145-149., Szemle

Recenzált művek
Szőcs Attila: Verebek tisztása. Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2005.

Ármeán Otília: Egy könyv határai, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 150-158., Szemle

Recenzált művek
Gregus Zoltán: Közelítésben. Művészetfilozófiai esszék. Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, 2002.

Bakcsi Botond: Egy fenomenológiai Nádas-olvasat, 10. évf., 11. sz. (2006. november), p. 159-164., Szemle

Recenzált művek
Bagi Zsolt: A körülírás. Nádas Péter: Emlékiratok könyve. Pécs, Jelenkor, 2005.

Fekete Vince: Farkas Árpád laudációja, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 132-134., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2006.

Fekete Vince: Orbán János Dénes laudációja, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 134-137., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2006.

Zsigmond Andrea: Orbók Ilona laudációja, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 138-139., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2006.

Lövétei Lázár László: Kemény István laudációja, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 140., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2006.

Ferenczes István: Nagy Gáspár laudációja, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 141-142., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2006.

Simó Márton: Ez az, aminek látszik. (Nem ejsze, hanem az is!), 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 143-151., Szemle

Recenzált művek
Haklik Norbert: Big Székely Só. [Ez vagy valami, vagy mén valahová...]. Budapest, Ulpius-ház, 2006.

Gagyi Ágnes: Piaci székelykedés, magas igényekkel, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 152-155., Szemle

Recenzált művek
Haklik Norbert: Big Székely Só. [Ez vagy valami, vagy mén valahová...]. Budapest, Ulpius-ház, 2006.

Péter Árpád: Tempetőfi és a teoretikusok, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 156-160., Szemle

Recenzált művek
Demeter Szilárd: Egérfelügyelő. Novellák. Arad, Concord Media, 2005. (Irodalmi Jelen könyvek)

Antal Balázs: Olvass rá!, 11. évf., 1. sz. (2007. január), p. 141-143., Szemle

Recenzált művek
Nyilas Atilla: Ráolvasások könyve. Válogatott és új versek. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2005.

Vincze Ferenc: Király Farkas könyvei, 11. évf., 1. sz. (2007. január), p. 144-149., Szemle

Recenzált művek
Király Farkas: Hosszú árnyékok földje. Budapest, Napkút Kiadó, 2004.

Király Farkas: Higanymadár. Kolozsvár, Kriterion, 2002.

Király Farkas: f. versek.Budapest, Napkút Kiadó, 2005.

Lakatos Artur: Kísértetinvázió, 11. évf., 1. sz. (2007. január), p. 150-157., Szemle

Recenzált művek
Raoul şorban: Invazie de stafii. Buc., Ed. Meridiane, 2003.

Demeter M. Attila: Az eredeti demokráciától a maffia-állam felé? Vajon? , 11. évf., 1. sz. (2007. január), p. 158-165., Szemle

Recenzált művek
Bányai Péter: Az eredeti demokráciától a maffia-állam felé? Politikai elemzések Romániáról 1990-től 2005-ig. Kolozsvár, Koinónia, 2005.

Bota Szidónia: A kultúra lokális intézményei, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 147-151., Szemle

Recenzált művek
Térség és kultúra. Szerk. Oláh Sándor. Csíkszereda, Hargita Megyei Kulturális Központ – Alutus Kiadó, 2006.

Kovácsné István Anikó: Erdélyről másként, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 153-155., Szemle

Recenzált művek
Révész Máriusz: Sorsfordítók Erdélyben. Budapest, Kairosz, 2005.

Gagyi Ágnes: Költő a hatalomban, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 156-161., Szemle

Recenzált művek
Franz Hodjak: Legenda a kútról. Versek, elbeszélések és egy monodráma. Ford. Király Zoltán és Szenkovics Enikő. Kolozsvár, Kriterion, 2004.

Bertók Beatrix: Petyusina, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 162-165., Szemle

Recenzált művek
Ingo Schulze: A boldogság 33 pillanata. Budapest, Gondolat, 2004.

Antal Balázs: Akár egy lelki Csernobil, 11. évf., 3. sz. (2007. március), p. 140-142., Szemle

Recenzált művek
Demény Péter: Visszaforgatás. Kolozsvár, Koinónia, 2006.

Lakatos Mihály: Gepárd vadászaton, 11. évf., 3. sz. (2007. március), p. 143-155., Szemle

Recenzált művek
Simó Márton: Bozgor, avagy kísérlet egy szó értelmezésére. Első próbálkozás. Budapest, [A M. Nyelvért Alapítvány], 2004.

Simó Márton: Bozgor, avagy kísérlet egy szó értelmezésére.Második próbálkozás. Budapest, A M. Nyelvért Alapítvány, 2005.

Plainer Zsuzsa: A társadalmi rend alulnézetben, 11. évf., 3. sz. (2007. március), p. 156-159., Szemle

Recenzált művek
D. Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. Csíkszereda, Pro-Print, 2004.

Gergely Orsolya: Számvetés, 11. évf., 3. sz. (2007. március), p. 160-163., Szemle

Recenzált művek
Székelyföld – számokban. Összeáll. Biró A. Zoltán, Zsigmond Csilla. Csíkszereda, Alutus, 2005.

Fekete J. József: Két könyvről, 11. évf., 4. sz. (2007. április), p. 149-154., Szemle

Recenzált művek
Erdélyi szép szó 2006. Szerk. Fekete Vince. Csíkszereda, Pro-Print, 2006.

Lőrincz György: Sóvárgás. Csíkszereda, Pro-Print, 2006.

Gagyi József: Vágyak, rítusok, rítusstratégiák - az emberélet fordulói Csíkszentdomokoson, 11. évf., 4. sz. (2007. április), p. 155-163., Szemle

Recenzált művek
Balázs Lajos: A vágy rítusai – rítusstratégiák. A születés, házasság, halál szokásvilágának lelki hátteréről. Kolozsvár, Scientia, 2006.

Szabó Róbert Csaba: "Hogy a mérték őre egyensúlyt köszöntsön", 11. évf., 5. sz. (2007. május), p. 151-153., Szemle

Recenzált művek
Vermesser Levente: Az egyensúly ígérete. Marosvásárhely, Mentor, 2006.

Borsodi L. László: "Aláaknázott mondatok között", avagy a "lárifári" összhangzattana, 11. évf., 5. sz. (2007. május), p. 154-158., Szemle

Recenzált művek
Vári Attila: Idegen ég. Válogatott versek 1970–2004. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006.

Mirk Szidónia-Kata: Nélkülözhetetlen kézikönyv a moldvai csángókról, 11. évf., 5. sz. (2007. május), p. 159-163., Szemle

Recenzált művek
A moldvai csángók bibliográfiája. Szerk. Ilyés Sándor, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006.

Székely Éva: A kanta legyen veled, 11. évf., 6. sz. (2007. június), p. 156-159., Szemle

Recenzált művek
Grecsó Krisztián: Isten hozott. Budapest, Magvető, 2005.

Fekete Vince: Huszonhárom buborék, 11. évf., 6. sz. (2007. június), p. 160-163., Szemle

Recenzált művek
Egyed Péter: 23 buborék. A Kurszk balladája. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2007.

Szőcs János: A székelyek rövid története, 11. évf., 7. sz. (2007. július), p. 117-125., Szemle

Recenzált művek
Egyed Ákos: A székelyek rövid története. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006.

Sófalvi András: A kettős honfoglalásról, új megvilágításban. Tények és hipotézisek, 11. évf., 7. sz. (2007. július), p. 126-140., Szemle

Recenzált művek
Kolumbán-Antal József: Székely honfoglalás, avagy mikor költözhettek a székelyek a Kárpát-medencébe? Székelyudvarhely, Litera-Veres Kiadó, 2006.

Borcsa János: Láng Gusztáv "köpönyege", 11. évf., 8. sz. (2007. augusztus), p. 149-152., Szemle

Recenzált művek
A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére. Életmű-bibliográfia. Szerk. Fűzfa Balázs. Szombathely, Savaria Univ. Press, 2006.

Láng Gusztáv: Látványok és szövegek. Tanulmányok és kritikák. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2006.

Kovács Noémi: Hány történet az ábécé? , 11. évf., 8. sz. (2007. augusztus), p. 153-155., Szemle

Recenzált művek
Selyem Zsuzsa: 9 kiló. Történet a 119. zsoltárra. Kolozsvár, Koinónia, 2006.

Ambrus Judit: "Édesanyám kicsi korban megtanított…", 11. évf., 8. sz. (2007. augusztus), p. 156-160., Szemle

Recenzált művek
Zakariás Erzsébet: "Édesanyám kicsi korban megtanított…". Kolozsvár, Triade Kiadó, 2006.

Fülöp Orsolya: Rapsóné öröksége, 11. évf., 8. sz. (2007. augusztus), p. 161-164., Szemle

Recenzált művek
Csiki Zoltán [et al.]: Rapsóné öröksége. Tanulmányok Parajd község múltjából. Déva, Corvin, 2006.

Orbók Ilona: Rendszer van, csak meg kell találni, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 161-166., Szemle

Recenzált művek
Bajor Andor: Angyal Bandi illemtana. Kolozsvár, Kriterion, 2005.

Zsigmond Andrea: Fault, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 167-172., Szemle

Recenzált művek
Bajor Andor: Az ezermester. A Valdemár-kódex. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2004.

Nagy Pál: Új monográfia Tamási Áronról, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 173-175., Szemle

Recenzált művek
Sipos Lajos: Tamási Áron. Budapest, Elektra Kiadóház, 2006.

Sántha Attila: Két paprikás székely író: Laji bá és Dani bá, 11. évf., 9. sz. (2007. szeptember), p. 176-180., Szemle

Recenzált művek
Laji bá (Szini Lajos): Küsdeg nyüszkölések. Kézdivásárhely, Zelegor Kiadó, 2007.

Hosszu Zoltán: Dani bá. Kézdivásárhely, Zelegor Kiadó, 2007.

Lakatos Mihály: Jézusfaragó székelyek. A halál-motívum Nyírő József Jézusfaragó ember című művében, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 142-153., Szemle, Tanulmány

Pieldner Judit: "Hogy megtörténik, de mégsem velem", 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 154-158., Szemle

Recenzált művek
Szabó T. Anna: Elhagy. Budapest, Magvető, 2006.

Marczell Péter: Kőrösi Csoma Sándor, a rinocérosz, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 159-164., Szemle

Recenzált művek
Jouty, Sylvain: Celui qui vivait comme un rhinocéros. Alexandre Csoma de Kőrös (1784–1842), le vagabond de l"Himalaya. Paris, Fayard, 2007.

Borsodi L. László: A megsejtett minta vagy annak a visszája, 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 157-161., Szemle

Recenzált művek
Páll Lajos: A csodák házában. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2007.

Lövétei Lázár László: Epilógus, 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 162-164., Szemle

Recenzált művek
Kemény István: Élőbeszéd. Budapest, Magvető, 2006.

Mirk Szidónia-Kata: Balázs Lajos laudációja, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 122-123., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2007.

Ferenczes István: Kenéz Ferenc laudációja, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 124-126., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2007.

Lövétei Lázár László: Kerényi Ferenc laudációja, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 127-128., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2007.

Fekete Vince: Lakatos Mihály laudációja, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 129-131., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2007.

György Attila: Ha én Szőcs Géza lennék… (Szőcs Géza laudációja), 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 132-133., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2007.

Borcsa János: Gazda Ferenc visszaszerzett évei, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 134-137., Szemle

Recenzált művek
Gazda Ferenc: Elrabolt esztendők. Kolozsvár, Polis, 2006.

Nagy Pál: Hitel - Kolozsvárt, 11. évf., 12. sz. (2007. december), p. 138-141., Szemle

Recenzált művek
Szász István Tas: Beszédes hallgatás – avagy a három Hitel és ami utána következett. Kolozsvár, Kriterion, 2007.

Borsodi L. László: A pusztulás poétikája és hit az újraírható mindenségben, 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 140-149., Szemle

Recenzált művek
Gál Éva Emese: A tizenegyedik parancsolat. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2005.

Fekete Vince: Félemeleten, 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 150-152., Szemle

Recenzált művek
Borsodi L. László: Félemelet. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007.

Gergely Orsolya: Sokszínű társadalom. Az Erdélyi Társadalom szociológiai szaklap szemléje., 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 153-159., Szemle

Lövétei Lázár László: "A magyar festészet József Attilája", 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 160-163., Szemle

Recenzált művek
Lóránth László – Sümegi György: Nagy István. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2007.

Fekete Vince: A múlt kertjének elágazó ösvényein, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 153-155., Szemle

Recenzált művek
Bogdán László: Szindbád a taligán. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2007.

Fekete J. József: Az örökké szomjazók könyve, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 156-160., Szemle

Recenzált művek
Sigmond István: Varjúszerenád. Pécs, Alexandra, 2006.

Fenyő D. György: Töredék és teljesség. Emlékek és gondolatok a 10 éve elhunyt Mikó Andrásról, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 161-164., Szemle

Megjegyzés
Elhangzott 2007. dec. 15-én Brassóban, a Mikó András halálának 10. évfordulójára rendezett megemlékezésen.

Kőrössy Erika: Hagyományos és modern különös randevúja Kovács András Ferenc gyermeklírájában, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 167-182., Szemle, Tanulmány

Végh Balázs Béla: Kalandozások az örökmesében, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 183-190., Szemle

Recenzált művek
Kamarás István: Kalamona kalamajka. Budapest, Móra, 2004.

Lovász Andrea: Kortárs irodalmi képeskönyvek, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 191-198., Szemle

Kiss Andrea-Laura: Gyermek-irodalom-elmélet, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 199-202., Szemle

Recenzált művek
Lovász Andrea: Jelen idejű holnemvolt. Szeminárium a meséről. Budapest, Krónika Nova, 2007.

Molnár Péter: Összement identitás, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 203-207., Szemle

Recenzált művek
Kukorelly Endre: Samunadrág. Pozsony, Kalligram, 2005.

Szilágyi Zoltán: Kerek világ, 12. évf., 3. sz. (2008. március), p. 208-212., Szemle

Recenzált művek
Zágoni Balázs: Barni könyve. Kolozsvár, Koinónia, 2005.

Lövétei Lázár László: "Be kell fejeznem - vagy elkezdenem", 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 137-139., Szemle

Recenzált művek
Király László: Míg gyönyörű késemet fenem. Kolozsvár, Kriterion, 2007.

Nagy Pál: A nemzeti önismeret írója: Móricz Zsigmond, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 141-145., Szemle

Recenzált művek
Fáklya volt a kezemben. In memoriam Móricz Zsigmond. [Vál., szerk., összeáll. Márkus Béla.] Budapest, Nap Kiadó, 2007.

Szonda Szabolcs: Helytörténetek egy- és többszuszra, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 147-151., Szemle

Recenzált művek
Váry O. Péter: Város a szivárványban. Sepsiszentgyörgy, H-Press, 2006.

Kemsei István: Vagy Szókratész, vagy Bakunyin, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 152-155., Szemle

Recenzált művek
Albert Gábor: Védekező halálraítéltek. Budapest, Pont Kiadó, 2007.

Pieldner Judit: Az emlékezet üvegkamrái, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 157-161., Szemle

Recenzált művek
Vladimir Nabokov: Szólj, emlékezet! Budapest, Európa, 2006.

Szentpály Miklós: Egy digitális cinematográf felvételei, 12. évf., 5. sz. (2008. május), p. 172-174., Szemle

Recenzált művek
Vida Gábor: Nem szabad és nem királyi. Budapest, Magvető, 2007.

Antal Balázs: Több mint félig tele, 12. évf., 5. sz. (2008. május), p. 175-178., Szemle

Recenzált művek
Demény Péter: A fél flakon. Kolozsvár, Koinónia, 2007.

Szántai János: Jelenés Dívával, Dévával, 12. évf., 5. sz. (2008. május), p. 179-180., Szemle

Recenzált művek
Francois Bréda: Diva Deva. Kolozsvár, Grinta, 2006.

Kovács Noémi: Keletnyugat, 12. évf., 6. sz. (2008. június), p. 135-136., Szemle

Recenzált művek
Kovács András Ferenc: Időmadárkönyv. Kolozsvár, Koinónia, 2007.

Fekete J. József: Töprengések az azúr ozmózisáról, 12. évf., 6. sz. (2008. június), p. 137-140., Szemle

Megjegyzés
Bogdán Lászlóról és költészetéről

Oláh Sándor: A történeti hamistudat székelyföldi forrásairól, 12. évf., 6. sz. (2008. június), p. 141-148., Szemle

Recenzált művek
Hermann Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében. Csíkszereda, Pro-Print, 2007.

Fekete J. József: Szerepjátszók, elbeszélők, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 169-172., Szemle

Recenzált művek
Erdélyi szép szó 2007. Szerk. Fekete Vince. Csíkszereda, Pro-Print, 2007.

Borcsa János: Erdélyi szép szó 2007, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 173-177., Szemle

Recenzált művek
Erdélyi szép szó 2007. Szerk. Fekete Vince. Csíkszereda, Pro-Print, 2007.

Zsidó Ferenc: Szávai bárkája, 12. évf., 7. sz. (2008. július), p. 178-180., Szemle

Recenzált művek
Szávai Géza: Aletta bárkája. Budapest, Pont Kiadó, 2006.

Lövétei Lázár László: "Égre nyíló hajlék a szavakból", 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 171-173., Szemle

Recenzált művek
Buda Ferenc: Mi híja még. Versek, 1955–2005. Budapest, Holnap Kiadó, 2006.

Papp Attila Zsolt: A Kígyóember naplója, 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 174-176., Szemle

Recenzált művek
Nagy Koppány Zsolt: Nagyapám tudott repülni. Budapest, Magvető, 2007.

Fekete J. József: "mindenki keresztül-kasul mászkál az életből a műalkotásba?!", 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 177-180., Szemle

Recenzált művek
Nagy Koppány Zsolt: Jozefát úr, avagy a regénykedés. Pécs, Alexandra, 2006.

Pieldner Judit: A hiányzó többlet, 12. évf., 9. sz. (2008. szeptember), p. 128-132., Szemle

Recenzált művek
Berniczky Éva: Méhe nélkül a bába. Budapest, Magvető, 2007.

Borsodi L. László: "Kánonfeszegetés" – ami a fényből ránk vetül, 12. évf., 9. sz. (2008. szeptember), p. 133-139., Szemle

Recenzált művek
Elek Tibor: Árnyékban és fényben. Darabokra szaggattatott magyar irodalom. Pozsony, Kalligram, 2007.

Borsodi L. László: Az irodalmunkat "leszalámizó divatok"-ról, 12. évf., 9. sz. (2008. szeptember), p. 140-147., Szemle

Recenzált művek
Papp Endre: Szemléletünk próbája. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2007.

Demény Péter: Ha nem járt ott, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 125-128., Szemle

Recenzált művek
Jász Attila: Xantusiana, avagy egy regényes élet kalandjai. Pozsony, Kalligram, 2007.

Sólyom Andrea: Korrekciók közelmúltunk társadalomtörténetéhez, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 129-141., Szemle

Recenzált művek
Oláh Sndor: Kivizsgálás. Írások az állam és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön. Csíkszereda, Pro-Print, 2008.

Forró Albert: Tivai Nagy Imre, az elfeledett gazdasági szakíró, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 143-146., Szemle

Recenzált művek
Tivai Nagy Imre: Közgazdasági írások. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2008.

Antall István: Szereda és Somlyó Vofkori György képeskönyvében, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 147-150., Szemle

Recenzált művek
Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. Békéscsaba, Typografika, 2007.

Kelemen Endre: A teória visszakézből, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 151-158., Szemle

Recenzált művek
Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.

Fekete Vince: Cserepek, törmelékek. Csapongó gondolatok Szilágyi István ürügyén, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 158-163., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2008.

Molnár Vilmos: Gottfried Barna laudációja, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 164-165., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2008.

Lövétei Lázár László: Pieldner Judit laudációja, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 166-167., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2008.

Fekete Vince: Mire jó egy bicska? Zalán Tibor Bicska-díjához, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 168-171., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2008.

Orbók Ilona: Siralomvölgy, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 172-176., Szemle

Recenzált művek
Láng Zsolt: Kovács Emma születése és más elbeszélések. Kolozsvár, Koinónia, 2006.

Patkó Éva: "Tengeri úszóversenyt rendeznek a halak. Elsőnek a cápa ér be, a reményhal meg utoljára", 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 177-180., Szemle

Recenzált művek
Láng Zsolt: Játék a kriptában. Három színpadi játék. Kolozsvár, Koinónia, 2007.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Kezdőknek és újrakezdőknek, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 157-167., Szemle

Recenzált művek
Ágh István: Fénylő parnasszus. Bp., Nap Kiadó, 2008. * Tandori Dezső: Szép Ernő. Bp., Pro Die, 2008. * Oravecz Imre: Ondrok gödre. Pécs, Jelenkor, 2007. * Kontra Ferenc: Drávaszügi keresztek. Szabadka - Eszék - Bp., 2008. * Szávai Géza: Valaki átment a havon. Bp., Pont, 2008.

Kemsei István: Duzma Dözmő titkai, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 168-171., Szemle

Recenzált művek
Lázár Ervin: Napló. Budapest, Osiris, 2007.

Lövétei Lázár László: A halhatatlanok nem halnak meg, ugye?, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 172-174., Szemle

Recenzált művek
Bogdán László: Tatjána. Marosvásárhely, Mentor, 2008.

Borcsa János: Varró János hagyatéka, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 175-180., Szemle

Recenzált művek
Varró János: Erdélyi sorsvallató. Egy erdélyi 56-os utolsó vallomása. Kecskemét, Korda, 2008.

Bombitz Attila: Az ördög ügyvédbojtárja, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 163-168., Szemle

Recenzált művek
Grecsó Krisztián: Tánciskola. Budapest, Magvető, 2008.

Pieldner Judit: Anatómia és poézis, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 169-171., Szemle

Recenzált művek
Farkas Péter: Nyolc perc. Budapest, Magvető, 2007.

Cosutto, Giuseppe: Mikes Kelemen Törökországi levelekje olaszul, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 172-174., Szemle

Megjegyzés
Megjelent: Róma, Lithos, 2006. Fordította: Cinzia Franchi.

Patkó Éva: A sziklavirág, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 175-180., Szemle

Recenzált művek
A sziklavirág. Jávai mesék és legendák. A meséket ford. és az illusztrációkat kész. Kiss Márta. Budapest, Naphegy Kiadó, 2008.

Krebsz János: Eleven költők társasága, 13. évf., 3. sz. (2009. március), p. 164-167., Szemle

Recenzált művek
Simona Popescu: Vedlések. Budapest, Pont Kiadó, 2008. Szonda Szabolcs fordítása.

Pieldner Judit: Képregény, képes regény, 13. évf., 3. sz. (2009. március), p. 168-171., Szemle

Recenzált művek
Umberto Eco: Loana királynő titokzatos tüze. Budapest, Európa, 2007.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Kezdőknek és újrakezdőknek, 13. évf., 3. sz. (2009. március), p. 172-180., Szemle

Recenzált művek
Cs. Szabó László: Hódoltsági irodalom. Az irodalom államosításától a forradalomig. Bp., Mundus, 2008. * Balázs Attila: Kinek észak, kinek dél. Bp., Palatinus, 2008. * Páskándi Géza: Ézagh. Miskolc, Felsőmagyarország K., 2008. * Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! Bp., Vigilia, 2008. * Mikó Csaba: Testínség. Bp., Roham K., 2008.

Borcsa János: Kenéz Ferenc "szégyenversei", 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 153-155., Szemle

Recenzált művek
Kenéz Ferenc: Nagyregény. Válogatott versek 1968–2008. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2008.

Antal Orsolya: A csönd metaforái, 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 156-166., Szemle

Recenzált művek
Cseh Katalin: Ünneplő hétköznapok. Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 2006.

Nagy Pál: A Hitel folyóirat húsz esztendeje, 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 167-170., Szemle

Demeter M. Attila : Politika és identitás, 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 171-179., Szemle

Recenzált művek
Bakk Miklós: Politikai közösség és identitás. Kolozsvár, Komp-Press, 2008.

Fekete J. József: Szerelmes csipkelődések, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 169-171., Szemle

Recenzált művek
Villányi László: Valaki majd. Ismeretlen költőnők versei. Budapest, Orpheusz, 2008.

Balázs Imre József: Északról hallgatás, délről test, keletről álom, nyugatról halál, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 172-174., Szemle

Recenzált művek
Vári Csaba: Kávé, félkeserű. Kolozsvár, Erdélyi Híradó Kiadó - Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy, 2008.

Mezey László Miklós: Köszönet Beke Györgynek, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 175-180., Szemle

Recenzált művek
Beke György emlékezete. Halálának első évfordulójára. Szerk. Pomogáts Béla. Budapest, Közdok, 2008.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Kezdőknek és újrakezdőknek. Szilágyi István újra kiadott regényei, elbeszélései, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 151-160., Szemle

Recenzált művek
Hollóidő (Bp., Magvető, 2008); Kő hull apadó kútba (Bp., Magvető, 2008); Bolygó tüzek (Bp., Magvető, 2009)

Fekete J. József: A határon túlról érkező szép szó, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 161-163., Szemle

Recenzált művek
Hosszúfény. Határon túli magyar írók antológiája. Szerk. Fekete Vince. Budapest, Magvető, 2008.

Pieldner Judit: Történetek a határon "túlról", 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 164-167., Szemle

Recenzált művek
Hosszúfény. Határon túli magyar írók antológiája. Szerk. Fekete Vince. Budapest, Magvető, 2008.

Máriás József: "… Csak reális önismeretre lehet jövőt építeni", 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 168-175., Szemle

Recenzált művek
Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Budapest, Magyar Napló, 2008.

Szalma Anna-Mária: Gondolatok egy képeskönyv margójára, 13. évf., 7. sz. (2009. július), p. 176-180., Szemle

Recenzált művek
Tötszegi Tekla: Satul tradiţional vazut prin obiectivul lui Denis Galloway. Transilvania, Partium, Banat, Bucovina. Cluj-Napoca, Argonaut, 2008.

Borsodi L. László: "Hinni a mérleg kristály-krisztusában", 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 153-160., Szemle

Recenzált művek
Nagy Gáspár: Szaltószabadság. Válogatott versek. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2008.

Tapodi Zsuzsa: Utak az erdélyi irodalomhoz, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 161-167., Szemle

Recenzált művek
Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben (1918–1944). Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2008.

Kántor Lajos: Erdélyről, irodalmáról – józanul, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 168-171., Szemle

Recenzált művek
Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben (1918–1944). Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2008.

Czégényi Dóra: A nótás nap, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 172-174., Szemle

Recenzált művek
Péter László: Kálmány Lajos. Válogatott tanulmányok. Szeged, Bába Kiadó – Pécska, Kálmány Lajos Közműv. Egyes., 2008.

Málnási Levente: A ráció jótékony igája, avagy a mindig aktuális rémálom, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 175-180., Szemle

Recenzált művek
Jevgenyij Ivanovics Zamjatyin: Mi. Budapest, Cartaphilus, 2008.

Fekete J. József: Lehet-e jövőtlenül élni?, 13. évf., 9. sz. (2009. szeptember), p. 131-135., Szemle

Recenzált művek
Lőrincz György: Besúgó voltam, szívem. Csíkszereda, Pro-Print, 2008.

Zsidó Ferenc: Az informátor, 13. évf., 9. sz. (2009. szeptember), p. 136-138., Szemle

Recenzált művek
Lőrincz György: Besúgó voltam, szívem. Csíkszereda, Pro-Print, 2008.

Antal Balázs: Kísérlet posztmodernnel, tudatregénnyel, 13. évf., 9. sz. (2009. szeptember), p. 139-156., Szemle

Recenzált művek
Mózes Attila: Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket. Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 2002.

Borsodi L. László: A száműzetés szabadsága és buktatói, 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 162-170., Szemle

Recenzált művek
Gömöri György: A száműzetés kertje. Újabb versek. Kolozsvár, Komp-Press, 2009.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Kezdőknek és újrakezdőknek, 13. évf., 10. sz. (2009. október), p. 171-180., Szemle

Recenzált művek
Nettitia K. Froese: Lemúria legtetején. Zenta, 2009. * Szabó Tibor Benjámin: 47. Démonok ideje. Bp., Noran 2004 Kiadó, 2009. * Péterfy Gergely: Halál Budán. Pozsony, Kalligram, 2008 * A Vörös István gép vándorévei. Fejlődésregény. Pécs, Jelenkor, 2009. * Kemény István: Kedves ismeretlen. Bp., Magvető, 2009.)

Molnár Vilmos: "Tudom, hogy van egy másik rend is: egy igazi", 13. évf., 11. sz. (2009. november), p. 94-96., Szemle

Recenzált művek
Buda Ferenc: Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból. Budapest, Holnap Kiadó, 2009.

Borcsa János: Boér Géza emlékezete, 13. évf., 11. sz. (2009. november), p. 97-106., Szemle

Megjegyzés
Elhangzott az "Ami kimaradt" – a kortárs magyar irodalom középiskolai oktatásáról című konferencián, Árkoson, 2009. május 8–10-én

Fekete J. József: Perifériáról betekintő, 13. évf., 11. sz. (2009. november), p. 107-118., Szemle

Recenzált művek
Csáth Géza művei * Szentkuthy Miklós: Szent Orpheus breviáriuma I. Széljegyzetek Casanovához. Bp., 2008. * Szentkuthy Miklós: Pendragon és XIII. Apolló. Bp., 2009. * Titkok játéka. Válogatás Szentkuthy Miklós fényképhagyatékából. Vál., szerk. Hegyi Katalin. Bp., 2009 * Danyi Zoltán: Kivezetés a szövegből. Hamvas Béla regényei. Arad, 2008 * Krízis és karnevál. Hamvas Béla emlékezete. Vál., szerk. Ambrus Lajos. Bp., 2009. * Beszédes István: Napkitörés. Kisprózák. Zenta, 2008. * Bencze Erika: A XX. század metaforái. Zenta, 2009.

Antal Balázs: Álomenciklopédia, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 151-155., Szemle

Recenzált művek
Nyilas Atilla: Az Egynek álmai. Álmoskönyv. Miskolc, Szoba Kiadó, 2008.

Peildner Judit: Feszüljön ki az a láthatatlan fonál, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 156-160., Szemle

Recenzált művek
Tóth Krisztina: Vonalkód. Budapest, Magvető, 2006.

Oláh-Gál Elvira: A simogató szavak biztatása, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 161-165., Szemle

Recenzált művek
Koréh Ferenc beszél New Yorkból. [Szerk. M. Szabó Imre]. Veszprém, Viza Kft., 2001.

Kondor Péter: űr-hideg nyugaton és keleten, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 166-174., Szemle

Recenzált művek
John Cheever: Az úszó. In: 2000, 1993/4. (novella)

Bodor Ádám: A részleg. Budapest, Magvető, 2006.

Lövétei Lázár László: Katona Lajos laudációja, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 164-165., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2009.

Fekete Vince: Pécsi Györgyi laudációja, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 165-167., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2009.

Molnár Vilmos: Vári Attila laudációja, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 167-168., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2009.

György Attila: Szálinger Balázs laudációja, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 168-170., Szemle

Megjegyzés
Székelyföld-díjak, 2009.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Kezdőknek és újrakezdőknek, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 171-180., Szemle

Recenzált művek
Péntek Imre: Félrebeszéd. Zalaegerszeg, Pannon Írók Társ., 2009. * Fehér Béla: Lecsó. Bp., Magvető, 2009. * Sajó László: Írottkő. Bp., L'Harmattan, 2009. * Podmaniczky Szilárd: Szép magyar szótár. H. n., Podmaniczky Művészeti Alapítvány, 2009. * Halmai Tamás: Isteni fény, emberi lény. Bp., Kortárs Kiadó, 2009. * Majoros Sándor: Tranzitszálló. Bp., Magyar Napló Kiadó, 2009.)

Antal Balázs: Akik sosem kerülnek sorra, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 160-164., Szemle

Recenzált művek
Tar Sándor: Te következel. Budapest, Magvető, 2008.

Fekete J. József: Vissza Aranyhoz, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 165-167., Szemle

Recenzált művek
Lövétei Lázár László: Arany versek. Széljegyzetek Arany Jánoshoz. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2009.

Papp Attila Zsolt: Az Arany-ember, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 168-170., Szemle

Recenzált művek
Lövétei Lázár László: Arany versek. Széljegyzetek Arany Jánoshoz. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2009.

Fekete Vince: Út az "ismeretlen" önmagunk felé, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 172-176., Szemle

Recenzált művek
Turóczi Ildikó: Buen camino! – Jó utat! Sepsiszentgyörgy, T3 Kiadó, 2008.

Vári Attila: Utazás Délkelet-Nosztalgiába, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 177-180., Szemle

Recenzált művek
Lugosi Papp János: A hargitai kucséber. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2009.

Pieldner Judit: Kányádi arcai, 14. évf., 3. sz. (2010. március), p. 125-129., Szemle

Recenzált művek
Pécsi Györgyi: "Meggyötörten is gyönyörű". Képek és tények Kányádi Sándor életéből. Budapest, Helikon, 2009.

Keszeg Vilmos: Kutatható-e a társadalom intim élete? , 14. évf., 3. sz. (2010. március), p. 131-136., Szemle

Recenzált művek
Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon. Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2009.

Gagyi József: Szokott ön hengergőzni? , 14. évf., 3. sz. (2010. március), p. 137-148., Szemle

Recenzált művek
Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon. Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2009.

Demény Péter: Enzimek a sorközökben, 14. évf., 4. sz. (2010. április), p. 175-177., Szemle

Recenzált művek
Román Dekameron. Huszadik századi román novellák. A kötetet válogatta és szerkesztette Vallasek Júlia. Budapest, Noran, 2009.

Bogdán László: Egy bánsági családtörténet, 14. évf., 4. sz. (2010. április), p. 178-180., Szemle

Recenzált művek
Richard Wagner: Ingóságok. Csíkszereda, Bookart Kiadó, 2009. Kurdy Imre fordítása.

Papp Attila Zsolt: Békebel, 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 163-166., Szemle

Recenzált művek
Fekete Vince: Udvartér. Sepsiszentgyörgy, Kaláka Könyvek, 2008.

Fekete J. József: "Hogyan legyünk boldogok?", 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 167-169., Szemle

Recenzált művek
Fekete Vince: Udvartér. Sepsiszentgyörgy, Kaláka Könyvek, 2008.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Kezdőknek és újrakezdőknek, 14. évf., 5. sz. (2010. május), p. 171-179., Szemle

Recenzált művek
Rakovszky Zsuzsa: A hold a hetedik házban. Bp., Magvető, 2009. * Kiss Judit Ágnes: Üdvtörténeti lexikon. Bp., Európa K., 2009. * Kiss Noémi: Rongyos ékszerdoboz. Utazások keleten. Bp., Magvető, 2009. * Erdei Lilla: A vendég. Bp., Stádium, 2008. * Tóth Krisztina: Magas labda. Bp., Magvető, 2009.

Máriás József: A bonchidai Prospero, 14. évf., 6. sz. (2010. június), p. 161-166., Szemle

Recenzált művek
Bánffy Miklós: Összes drámái. Kolozsvár, Polis, 2009.

Kozma Dezső: Madách lírai versei – kettős tükörben, 14. évf., 6. sz. (2010. június), p. 167-172., Szemle

Recenzált művek
Máté Zsuzsanna – Bene Kálmán: Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból. Szeged, Madách Irod. Társ., 2008.

Abkarovits Endre: Erdélyi drámák angolul, 14. évf., 6. sz. (2010. június), p. 173-176., Szemle

Recenzált művek
Silenced Voices. Válog. és szerk. Bertha Csilla és Dolnald E. Morse. Dublin, Carysfort, 2008.

Lövétei Lázár László: Futballdráma, 14. évf., 6. sz. (2010. június), p. 177-180., Szemle

Recenzált művek
Borsi-Kálmán Béla: Az Aranycsapat és a kapitánya. Budapest, Kortárs Kiadó, 2008.

Pieldner Judit: A székelység természetrajza, 14. évf., 7. sz. (2010. július), p. 159-162., Szemle

Recenzált művek
György Attila: Hajós a kikötőben. Debrecen, Méry Ratio Kiadó, 2009.

Sántha Attila: A székely ember természetrajza, 14. évf., 7. sz. (2010. július), p. 163-166., Szemle

Recenzált művek
György Attila: Hajós a kikötőben. Debrecen, Méry Ratio Kiadó, 2009.

Zsidó Ferenc: A hídon, 14. évf., 7. sz. (2010. július), p. 167-170., Szemle

Recenzált művek
György Attila: Hajós a kikötőben. Debrecen, Méry Ratio Kiadó, 2009.

Nagy Réka: Tanítói élettörténetek a 20. századból, 14. évf., 7. sz. (2010. július), p. 171-175., Szemle

Recenzált művek
Bálint Dezső – Kovács Piroska – Balázsi Dénes: Lámpások voltunk… Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete. Marosvásárhely, Mentor, 2009.

Boda Edit: A szabadulás útja, 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 139-141., Szemle

Recenzált művek
Egyed Emese: Szabadító versek. Marosvásárhely, Mentor, 2009.

Fekete J. József: "Szomorú heteronimák", 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 143-148., Szemle

Recenzált művek
Bogdán László: Ricardo Reis Tahitin. Arad, Concord Media Jelen, 2009.

Borcsa János: Akiben sok idegen én bolyong, 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 149-155., Szemle

Recenzált művek
Bogdán László: Ricardo Reis Tahitin. Arad, Concord Media Jelen, 2009.

Balássy Enikő: "Kincsásó" könyv, 14. évf., 8. sz. (2010. augusztus), p. 156-159., Szemle

Recenzált művek
A kincskeresés 400 éve Magyarországon. Kézikönyvek és olvasóik. Szerk. Láng Benedek, Tóth G. Péter. Budapest, L'Harmattan, 2009.

Borcsa János: Erdélyi magyar ellenzéki a zsarnokság idején, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 159-164., Szemle

Recenzált művek
Cs. Gyimesi Éva: Szem a láncban. Bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába. Kolozsvár, Komp-Press, 2009.

Zsidó Ferenc: Mamóra várva, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 166-168., Szemle

Recenzált művek
Máté Angi: Mamó. Kolozsvár, Koinónia, 2009.

Kozma Dezső: Új Petőfi-életrajz, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 169-173., Szemle

Recenzált művek
Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Budapest, Osiris, 2008.

Papp Attila Zsolt: Heartland fekete kútja, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 175-178., Szemle

Recenzált művek
Viktor Pelevin: Empire 'V'. Elbeszélés a valódi felsőbbrendű emberről. Budapest, Európa K., 2008.

Borcsa János: Nagy Attila és az irodalmi örökség, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 125-128., Szemle

Recenzált művek
Nagy Attila: Gazdátlan sorok. Marosvásárhely, Mentor, 2009.

Borsodi L. László: Szétgyalogolt úton új Olimposz felé, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 129-138., Szemle

Recenzált művek
Dobai Bálint: Megfáztam egy temetésen. Kolozsvár, Erdélyi Híradó Könyvkiadó, 2009.

Kemsei István: Nem szamárlegelő, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 139-143., Szemle

Recenzált művek
Lövétei Lázár László: Árkádia-féle. Válogatott és új versek. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Budapest, Ráció, 2009.

Sarány István: Kis magyar abszurd, avagy Szőcs Géza nyolc dokumentuma Farkas Wellmann Endre-i olvasatban, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 144-147., Szemle

Recenzált művek
Szőcs Géza – Farkas Wellmann Endre: Amikor fordul az ezred. Beszélgetőkönyv és dokumentumgyűjtemény. Budapest, Ulpius-ház, 2009.

Peti Lehel: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás monográfiájáról, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 148-153., Szemle

Recenzált művek
Mohay Tamás: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány. Budapest, L'Harmattan, 2009.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Kezdőknek és újrakezdőknek, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 154-162., Szemle

Recenzált művek
Vári Fábián László: Jég és korbács. Versek (2002-2010). Bp., Széphalom Könyvműhely, 2010. * Markó Béla: Tulajdonképpen minden. Csíkszereda, Bookart, 2010. * Szentmártoni János: Ballada hétköznapi díszletekkel. Bp., Stádium, 2010. * Poós Zoltán: A szív határai. Pozsony, kalligram, 2009. * Csender Levente: Fordított zuhanás. Bp., Magyar Napló, 2010.

Fekete J. József: Perifériáról betekintő, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 163-172., Szemle

Recenzált művek
Bálint Péter: Utazás és idegenség. Bp., Kortárs, 2009. * Bence Erika: Másra mutató műfajolvasás. Bp., Napkút, 2009. * "Csak nézni kell ezeket a rajzokat...". Csáth Géza földesi naplórajzainak és rajzfüzetének atlasza. Szabadka, Városi Könyvtár, 2009. * Dragan Velikic: Orosz ablak. Bp., Geopen, 2009. * Fenyvesi Ottó: Némely részletek. Szeged, Universitas Szeged Kiadó, 2009. * Szűgyi Zoltán: Pillangóversek. Bp., Orpheus, 2009.

Olvasólámpa, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 173-178., Szemle

Recenzált művek
Szaltikov-Scsedrin: A Galavljov család. Bp., 1954. * Mika Waltari: Turms, a halhatatlan. Bp., 1987. * Szabó Gyula: A sátán labdái. I. köt. Buk., 1978. * Demeter Szilárd: Lüdércnyomás. Kolozsvár-Bp., 2010.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Pieldner Judit: Sebköltészet, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 139-144., Szemle

Recenzált művek
Iancu Laura: Névtelen nap. Budapest, Kortárs, 2009.

Szántai János: Afók és ködök, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 145-147., Szemle

Recenzált művek
Bréda Ferenc: Apolló apológiái. Pozsony, AB-ART, 2009.

Farkas Wellmann Endre: Tanár úr, kérem!, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 149-151., Szemle

Recenzált művek
Makkai Ádám: Kutyapest. Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 2010.

Borsodi L. László: Az üldöztetések boldogsága, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 153-163., Szemle

Recenzált művek
Sarány István: Erdélyi Fioretti. Ferencesek kényszerlakhelyen. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2010.

Megjegyzés
Elhangzott a kötet bemutatóján, 2010. máj. 12-én, a csíksomlyói ferences kolostorban.

Czégényi Dóra: A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 164-172., Szemle

Recenzált művek
Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. Szerk. Keszeg Vilmos. Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008.

Olvasólámpa, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 173-178., Szemle

Recenzált művek
Tompa Andrea: A hóhér háza. Pozsony, Kalligram, 2010. * Marcus Aurelius: Elmélkedések. Bp., Kossuth, 1996. * József Attila: Nagyon fáj. Bp., Cserépfalvi, é. n. * Bernád Ilona: Lélekföld (Tibet, Belső-Mongólia). Kovászna, 2008.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Borsodi L. László: Fióküzenetek a Balkánról, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 109-117., Szemle

Recenzált művek
Király Zoltán: Férfifiók. Válogatott és új versek. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Budapest, Ráció, 2009.

Bogdán László: A jóról, ami a rosszból származik, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 118-122., Szemle

Recenzált művek
Benedek Szabolcs: Az élcsapat, avagy Tanácsköztársaság 1919. Budapest, Pont Kiadó, 2009.

Nagy Szabolcs: Az első Kratochvil-portré, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 123-126., Szemle

Recenzált művek
Domonkos László: Az elfelejtett parancsnok. Budapest, Masszi Kiadó, 2010.

Gáll Erwin dr.: Kényes témában őszintén, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 127-136., Szemle

Recenzált művek
Neagu Djuvara: Thocomerius-Negru Voda. Un voievod de origine cumana la începuturile ţarii Româneşti. Buc., Ed. Humanitas, 2007.

Borcsa János: Molter Károly, az építő magyarság írója, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 137-147., Szemle

Recenzált művek
Molter Károly: Metánia RT.; Tibold Márton. Két regény. Buk., Irodalmi Könyvkiadó, 1969.

Megjegyzés
Elhangzott 2010. jún. 29-én Marosvásárhelyt, a Helikon – Kemény János Alapítvány által indított előadássorozat keretében.

Olvasólámpa, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 148-153., Szemle

Recenzált művek
Szőcs Kálmán: Töklámpás. Buk., Kriterion, 1974. * Eugen Barbu: A fejedelem. Buk., Kriterion, 1984. * Katona Szabó István: A nagy remények kora. Erdélyi demokrácia. 1944-1948. Bp., Magvető, 1990. * Gazda József: A megpecsételt vég. Kilencven év Erdély földjén. Bp., Hét Krajcár Kiadó, 2010.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Borsodi L. László: Tél van, vagy lisztet szitál dédanyám?, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 153-157., Szemle

Recenzált művek
Molnár Vilmos: Postakocsi. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Budapest, Ráció Kiadó, 2010.

Benkő Elek: Múltunk ösvényein, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 158-162., Szemle

Recenzált művek
Szőcs Vince – Dr. Szőcs András: Lármafák öröksége – Csíkszentmihály. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2008.

Megjegyzés
A Szőcs Vince – Szőcs András szerzőpáros könyvének második kiadásához írt előszó.

Csergő Melinda: A fiatalok vasárnapja Európában, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 163-167., Szemle

Recenzált művek
Kriza Könyvek 35. Szerk. Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc, Tötszegi Tekla. Kolozsvár, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, 2009.

Székelyföld-díjak, 2010, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 168-172., Szemle

Megjegyzés
Tartalmazza: Molnár Vilmos: Nyelvrégészet. Czakó Gábor laudációja; György Attila: Mózes Attila laudációja; Fekete Vince: Rendészet. Laudáció helyett Térey Jánosnak)

Olvasólámpa, 15. évf., 1. sz. (2011. január), p. 173-178., Szemle

Recenzált művek
Jaroslav Hašek: Švejk. Bukarest, Kriterion, 1988. * Nádasdy Borbála: A szabadság zaga. Bp., Méry Ráció, 2009. * Márai Sándor: A nővér. Bp., Helikon, 2002. * Csender Levente: Fordított zuhanás. Bp., Magyar Napló K., 2010.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Egyed Péter: A földi szellem partitúrái. Palocsay Zsigmond lírájáról, 15. évf., 2. sz. (2011. február), p. 148-161., Szemle

Borcsa János: Tendenciák Méliusz József szépírói művében, 15. évf., 2. sz. (2011. február), p. 163-171., Szemle

Megjegyzés
Készült a Méliusz József évszázada című konferenciára (Bukarest, 2010. márc. 8.). Az előadás alapja a szerző Méliusz József írói életműve című doktori disszertációja

Olvasólámpa, 15. évf., 2. sz. (2011. február), p. 172-178., Szemle

Recenzált művek
Venyegyikt Jerofejev: Moszkva – Petuski. Pécs, JAK-Jelenkor, é.n. * Farkas Boglárka: Befejezetlenül. Bp., Kairosz, 2009. * Teherán, Jalta, Potsdam. Bp., Kossuth K., 1969. * Máthé László: Cigánytáltosok. Zágoni roma mesék. Sepsiszentgyörgy, 2010.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Tófalvi Zoltán: Versekben tündöklő Sóvidék, 15. évf., 3. sz. (2011. március), p. 109-126., Szemle

Recenzált művek
111 vers a Sóvidékről. Szerk. Katona Éva. Kolozsvár, Kriterion, 2010.

Simó Márton: Tárlat – hosszabbított nyitási renddel, 15. évf., 3. sz. (2011. március), p. 127-131., Szemle

Recenzált művek
Spiró György: Tavaszi tárlat. Budapest, Magvető, 2010.

Olvasólámpa, 15. évf., 3. sz. (2011. március), p. 132-137., Szemle

Recenzált művek
Viktor Jerofejev: Férfiak. Bp., Európa, 1998. * Gáti István: "Hozott szalonnával..." A huszadik század apróban. Apróhírdetések 1900-tól 2000-ig. Bp., Fekete Sas, 2006. * Jules Verne: Nemo kapitány. Tenger alatt a világ körül. Bp., Móra, 1975. * A megbabonázott puding. Ír tündérmesék és babonák. Vál., ford. Rakovszky Zsuzsa. Sopron, Artemisz, 2008.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Xantus Boróka: Ismerős ismeretlen, 15. évf., 4. sz. (2011. április), p. 165-168., Szemle

Recenzált művek
Huszadik századi román novellák. [Vál. és szerk. Vallasek Júlia]. Budapest, Noran, 2009.

Benkő Levente: Közeledő közelítések, 15. évf., 4. sz. (2011. április), p. 169-170., Szemle

Recenzált művek
Neagu Djuvara: A románok rövid története. Kolozsvár, Koinónia, 2010.

Olvasólámpa, 15. évf., 4. sz. (2011. április), p. 172-177., Szemle

Recenzált művek
Titus Popovici: Ipu két halála. Buk., Kriterion, 1972. * Vasile Voiculescu: Zahei, a vak. Kolozsvár, Dacia, 1972 * Zaharia Stancu: Játék a halállal. Buk., Eminescu, 1974.

Megjegyzés
Fekete Vince, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Pieldner Judit: Szonettek kertje, 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 142-145., Szemle

Recenzált művek
Markó Béla: Tulajdonképpen minden. Csíkszereda, Bookart, 2010.

Guszev, Jurij: Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regénye oroszul, 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 146-149., Szemle

Megjegyzés
Nagy István fordítása

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Kezdőknek és újrakezdőknek, 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 150-156., Szemle

Recenzált művek
Térey János: Protokoll. Regény versekben. Bp., Magvető, 2010. * Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz. Bp., Magvető, 2010. * Nagy Koppány Zsolt: Amelyben Ekler Ágostra. Emlékezünk. Bp., Magvető, 2010. * Móricz Zsigmond Naplók 1924–1925. Bp., Noran Kiadó 2004, 2010.

Borcsa János: Fábián Ernő naplója a diktatúrából – a szabad gondolkodás foglalata, 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 157-164., Szemle

Recenzált művek
Fábián Ernő: Naplójegyzetek. Kolozsvár, Kriterion, 2010.

Oláh Sándor: "…A legteljesebb búcsúvétel…", 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 165-173., Szemle

Recenzált művek
Füzi László: Világok határán. Ikerkönyv. Pozsony, Kalligram, 2010.

Fekete J. József: "Nemsokára oly tökéletes leszek, mint egy Petrarca-szonett", 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 145-148., Szemle

Recenzált művek
Mózes Attila: Zsibvásár. Szövegek egyetlen hangulatra. Kolozsvár, Erdélyi Híradó - Budapest, Ráció Kiadó, 2010.

Zsidó Ferenc: Erről van szó!, 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 149-152., Szemle

Recenzált művek
Mózes Attila: Zsibvásár. Szövegek egyetlen hangulatra. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Budapest, Ráció Kiadó, 2010.

Bonczidai Éva: Szempontok egy számvetéshez, 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 153-156., Szemle

Recenzált művek
Jancsó Miklós: A kényelmetlen hős. Kolozsvár, Stúdium, 2010.

Borsodi L. László: "Kinézések" – törésvonalak poétikája, 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 157-161., Szemle

Recenzált művek
Varga Borbála: Seurat és az áriák. Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 2008.

Deák Ferenc Loránd: Kézdiszentléleki breviárium, 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 162-165., Szemle

Recenzált művek
Kézdiszentléleki breviárium. Kézdivásárhely, Ambrózia, 2009.

Olvasólámpa, 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 166-171., Szemle

Recenzált művek
Dino Buzzati: Riadalom a Scalában. Bp., Európa, 2003. * Artyom Veszjolij: Vérmosta Oroszország. Bukarest, Kriterion, 1979. * Sherwood Anderson: Winesburg, Ohio. Bp., Európa, 1962.

Megjegyzés
Fekete Vince, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Tánczos Vilmos: Búcsú Varga E. Árpádtól (1952. április 11. – 2011. május 1.), 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 172-178., Szemle

Megjegyzés
Elhangzott Pestszentlőrincen az Árpád-házi Szent Margit plébániatemplomban, 2011. május 13-án.

Fekete Vince: Köd, 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 139-142., Szemle

Recenzált művek
Garaczi László: Arc és hátraarc. Budapest, Magvető, 2010.

Máriás József: "Körmünk alá néz az idő", 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 143-149., Szemle

Recenzált művek
Cseke Gábor: Szerpentin vándora. Szigorúan válogatott versek, 1967–2010. Kolozsvár, Polis, 2010.

Murádin László: Anyanyelvünk, 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 150-151., Szemle

Recenzált művek
Komoróczy György: Édes anyanyelvünk. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2009.

Olvasólámpa, 15. évf., 7. sz. (2011. július), p. 152-157., Szemle

Recenzált művek
Rónay Ernő: Krasznojárszk. Nagyvárad, Grafica Oradea, 1939. * Ny. V. Gogol: Tarasz Bulba. In: uő: Kisregények és elbeszélések. Bp., Európa, 1957. * Mircea Cartarescu: Sárkányok enciklopédiája. Csíkszereda, Bookart, 2011.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila és Molnár Vilmos írásai.

Máriás József: "Solus eris", 15. évf., 8. sz. (2011. augusztus), p. 151-155., Szemle

Recenzált művek
Lőrinczi László: Szomszédok. Regény. Kolozsvár, Polis, 2010.

Lőrinczi László: Üzenetek Erdélybe. Esszék és jegyzetek. Kolozsvár, Polis, 2010.

Szász István Tas: Vadasdi krónika. Gondolatok egy székely falu helytörténeti adatainak olvasásakor, 15. évf., 8. sz. (2011. augusztus), p. 157-160., Szemle

Recenzált művek
Vadasdi krónika írásban és képekben – 2010. Összeáll., bev. és jegyz. ellátta Székely Ferenc. Marosvásárhely, Silver Tek Kiadó, 2010.

Olvasólámpa, 15. évf., 8. sz. (2011. augusztus), p. 161-167., Szemle

Recenzált művek
Gabriel García Márquez: Tizenkét vándor novella. Budapest, Magvető, 1992. * Raffay Ernő: Balkáni Birodalom – Nagy-Románia létrejötte 1866-1920. Budapest, Kárpátia Stúdió, 2010. * Mihály János: Gyalogosan a két Homoród mentén. Útirajzok 2009–2010. Székelyudvarhely, 2011. * Gellérd Judit: Ahol leoldom saruimat. Csíkszereda, Pro-Print, 2011.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Borcsa János: Ferenczes és az ő ibér dalköltő "felmenője", 15. évf., 9. sz. (2011. szeptember), p. 126-130., Szemle

Recenzált művek
Ferenczes István: Zazpi. Budapest, Kortárs Kiadó, 2010.

Czegő Zoltán: A meglévőből egy új világot, 15. évf., 9. sz. (2011. szeptember), p. 131-134., Szemle

Recenzált művek
Ferenczes István: Zazpi. Budapest, Kortárs Kiadó, 2010.

Lövétei Lázár László: "Salve mundi domina". Ferenczes István istenes verseiről, 15. évf., 9. sz. (2011. szeptember), p. 135-136., Szemle

Megjegyzés
Elhangzott 2011. jan. 28-án Csíkszeredában, Ferenczes István Amor mystica című kötetének bemutatóján.

Olvasólámpa, 15. évf., 9. sz. (2011. szeptember), p. 138-144., Szemle

Recenzált művek
Plinio Apuleyo Mendoza – Gabriel García Márquez: A guajava illata. Bp., Magvető, 1997. * Lukács Csaba: Diktátorok könyve. Pozsony, Méry Ratio, 2011. * Kassák Lajos: A tölgyfa levelei. Bp., Magvető, 1964. * Saul Bellow: Henderson, az esőkirály. Bp., Európa, 1970.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Jankó Szép Yvette: Levél Tompa Andreának, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 147-149., Szemle

Recenzált művek
Tompa Andrea: A hóhér háza. Történetek az aranykorból. Regény. Pozsony, Kalligram, 2010.

Zsidó Ferenc: Szubjektív objektivitás, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 150-155., Szemle

Recenzált művek
Tompa Andrea: A hóhér háza. Történetek az aranykorból. Regény. Pozsony, Kalligram, 2010.

Borsodi L. László: Szerenád két tételben, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 156-160., Szemle

Recenzált művek
Lakatos Mihály: Bolhaszerenád. Kolozsvár, Erdélyi Híradó – Budapest, Ráció Kiadó, 2010.

Olvasólámpa, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 161-166., Szemle

Recenzált művek
Az Ínyesmester szakácskönyve. Bp., Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1935. * Gellért Sándor: A magány szikláján. Buk., Kriterion, 1983. * Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Buk., Irodalmi Kvk., 1967.

Megjegyzés
Fekete Vince, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

Xantus Boróka: "Szervusz, újépítésű ember!" , 15. évf., 11. sz. (2011. november), p. 104-106., Szemle

Recenzált művek
Szálinger Balázs: M1/M7. Budapest, Magvető, 2009.

Borcsa János: Szépségkereső – szépségteremtő, 15. évf., 11. sz. (2011. november), p. 107-110., Szemle

Recenzált művek
Jancsik Pál: Vox humana. Kolozsvár, Kriterion, 2010.

Tóth-Bartos András: Észak-Erdélyt a népnek!, 15. évf., 11. sz. (2011. november), p. 111-116., Szemle

Recenzált művek
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940–1944. Budapest, Jaffa Kiadó, 2011.

Olvasólámpa, 15. évf., 11. sz. (2011. november), p. 117-121., Szemle

Recenzált művek
Veress Magda: Gombáskönyv. Bukarest, Kriterion, 1982. * Tari István: Akarsz egy Jugoszláviát? Újvidék, Fórum, 2002. * Buda Ferenc: Világ, világom. Budapest, Holnap, 2011.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila és Molnár Vilmos írásai.

Benedek Ágnes: Kötéltánc, 15. évf., 12. sz. (2011. december), p. 155-156., Szemle

Recenzált művek
Jancsó Noémi: Emotikon. Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 2008.

Elekes Tibor: Erdély történetének atlasza, 15. évf., 12. sz. (2011. december), p. 157-158., Szemle

Recenzált művek
Bereznay András: Erdély történetének atlasza. Pozsony, Méry Ratio Kiadó, 2011.

Olvasólámpa, 15. évf., 12. sz. (2011. december), p. 159-165., Szemle

Recenzált művek
Elekes György: Szibériában pergő homok-szemcsék zenéje. Nyomtatott a Kézdivásárhelyi Könyvnyomda R.-T.-nél, 1921. * Paolo Santarcangeli: A betűk mágiája. Bp., Európa, 1971. * William Faulkner: A legyőzetlenek. Pozsony, Kalligram, 2010. * Otto Fritz Jickeli: Nemzedékek. Bukarest, Kriterion, 1990.

Megjegyzés
Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos írásai.

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék