Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Lőrincz György: Kulákok, 2. évf., 1. sz. (1998. január), p. 63-75., Ujjlenyomat, Dokumentumok

Megjegyzés
1. rész

Lőrincz György: Kulákok, 2. évf., 2. sz. (1998. február), p. 60-71., Ujjlenyomat, Dokumentumok

Megjegyzés
2. rész

Szabó Katalin: Megyecsinálók, 2. évf., 2. sz. (1998. február), p. 72-117., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Lőrincz György: Kulákok, 2. évf., 3. sz. (1998. március), p. 176-188., Ujjlenyomat, Dokumentumok

Megjegyzés
3. rész

Gazda József: Arcok, népek, emberek… , 2. évf., 4. sz. (1998. április), p. 61-78., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részlet az Emlékek Ázsiája című könyvből. (megjelent: Sepsiszentgyörgy, Uránia, 2003, illetve Budapest, Terebess, 2003.)

Gazda József: Sorsunkról meditálón. A megpróbáltatott nemzet, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 57-64., Ujjlenyomat, Esszé

Benkő Levente: A földvári haláltábor foglyai. További adalékok a tragédiához, 2. évf., 7. sz. (1998. július), p. 65-85., Ujjlenyomat

Megjegyzés
3. rész. Beszélgetés id. Sebestyén József, Incze Imre és id. Józsa László egykori foglyokkal

Gazda József: Századelő a Székelyföldön, 2. évf., 8. sz. (1998. augusztus), p. 54-70., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Benkő Levente: A földvári haláltábor foglyai (2.), 2. évf., 8. sz. (1998. augusztus), p. 71-86., Ujjlenyomat

Megjegyzés
4. rész. Beszélgetések az internálást elkerülőkkel, valamint közel 200, Földváron elhunyt fogoly neve és adatai a hídvégi református egyházközség halotti anyakönyve alapján

Gazda József: A Székelyföld XX. századi történelméből… 1916, 2. évf., 9. sz. (1998. szeptember), p. 73-91., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai, 2. évf., 10. sz. (1998. október), p. 104-119., Ujjlenyomat, Tanulmány

Fodor Sándor: Palczer tanár úr, 2. évf., 10. sz. (1998. október), p. 120-122., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Bevezető Palczer Károly, az 1956-os forradalom kapcsán börtönbüntetésre ítélt tanár emlékirata elé

Palczer Károly: Szenvedésünk évei, 2. évf., 10. sz. (1998. október), p. 123-141., Ujjlenyomat, Emlékirat

Megjegyzés
1. rész

Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai (2. rész). A megtorlás halálos áldozatai, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 114-142., Ujjlenyomat, Tanulmány

Palczer Károly: Szenvedésünk évei, 2. évf., 11. sz. (1998. november), p. 143-156., Ujjlenyomat, Emlékirat

Megjegyzés
2. rész

Palczer Károly: Szenvedésünk évei, 2. évf., 12. sz. (1998. december), p. 118-137., Ujjlenyomat, Emlékirat

Megjegyzés
3. rész

Palczer Károly: Szenvedésünk évei , 3. évf., 1. sz. (1999. január), p. 97-113., Ujjlenyomat, Emlékirat

Megjegyzés
4. rész

Gazda József: A Székelyföld XX. századi történelméből… A háború keresztjei (1914–1918), 3. évf., 2. sz. (1999. február), p. 116-146., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Balogh László: E' má' ilyen vót, 3. évf., 3. sz. (1999. március), p. 103-115., Ujjlenyomat, Riport

Gazda József: A Székelyföld XX. századi történelméből. Forradalmakban, 3. évf., 4. sz. (1999. április), p. 83-111., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Albert Dávid: Régi iskoláink korabeli ellenőrzése és kritikája, 3. évf., 5. sz. (1999. május), p. 57-65., Ujjlenyomat, Tanulmány

Gazda József: A Székelyföld XX. századi történelméből. A megpecsételtetett vég, 3. évf., 8. sz. (1999. augusztus), p. 65-85., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Benkő Levente: Hova mennek a bányászok? , 3. évf., 9. sz. (1999. szeptember), p. 63-79., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részlet az Erdővidék metamorfózisáról szóló szocioriport-kötetből

Molnár Jenő: Bárhol, de mindig otthon, 3. évf., 10. sz. (1999. október), p. 86-97., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Szemelvények az önéletírásból. A szerző közeli barátja volt Tamási Áronnak a székelyudvarhelyi diákévek alatt, erről az időszakról emlékezik. 1. rész

Molnár Jenő: Bárhol, de mindig otthon, 3. évf., 11. sz. (1999. november), p. 125-138., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Szemelvények az önéletírásból. A szerző közeli barátja volt Tamási Áronnak a székelyudvarhelyi diákévek alatt, erről az időszakról emlékezik. 2. rész

Gazda József: A Székelyföld XX. századi történelméből. Megdermedt élet, 4. évf., 1. sz. (2000. január), p. 110-132., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Tófalvi Zoltán: A tångagärdei önképzőköri tábor, 4. évf., 3. sz. (2000. március), p. 84-99., Ujjlenyomat, Interjú

Megjegyzés
A Stockholmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör 1998-ban ünnepelte nyári táborainak tizedik évfordulóját - ebből az alaklomból beszélget a szerző az egyik kezdeményezővel, Vánky Farkasné Szentkirályi Annával

Vass István: Homo ornat locum, 4. évf., 4. sz. (2000. április), p. 89-97., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Beszélgetés Pakot József volt székelykeresztúri polgármesterrel

Benkő Levente: Jött a román világ, az orosz világ s a kommunizmus..., 4. évf., 5. sz. (2000. május), p. 76-95., Ujjlenyomat, Riport

Megjegyzés
Néhai Máthé János, krizbai evangélikus lelkész özvegye emlékezik az 1940-es évekre

Molnár Jenő: Ez marad: az emlékezet, 4. évf., 7. sz. (2000. július), p. 100-122., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Visszaemlékezés az első világháború éveire, az azt követő olasz hadifogságra, valamint a szerző volt osztálytársára és barátjára, Tamási Áronra

Benkő Levente: Meglátták a világot, 4. évf., 8. sz. (2000. augusztus), p. 77-121., Ujjlenyomat

Megjegyzés
A köpeci származású Égető Jenő visszaemlékezése a második világháborúra, foksányi internálására, szökési kísérleteire

Vass Zoltán: Reflexiók egy önéletrajzra, 4. évf., 11. sz. (2000. november), p. 125-135., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Beszélgetés a 87 éves Kiss Elekkel, az élete során átélt eseményekről

Benkő Levente: Ha hazakerülök, nem lesztek árvák, 5. évf., 1. sz. (2001. január), p. 104-125., Ujjlenyomat, Riport

Megjegyzés
A második bécsi döntés után Dél-Erdélyben maradt Ürmös faluból származik Bódi Áron bácsi, aki akkori szökési kísérletére és az orosz fogságra emlékezik vissza.

Nóvé Béla: Eleven legenda volt..., 5. évf., 4. sz. (2001. április), p. 117-132., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Összeállítás Tódor Albert homoródalmási származású matematikatanár emlékére (a Határ/idő/napló című szamizdat folyóirat egyik elindítója)

Balogh László: Szelíd gyilkos és könyörtelen áldozat. Ami a könyvekből kimaradt, 5. évf., 6. sz. (2001. június), p. 116-133., Ujjlenyomat

János Pál: Múlt idők iskolája, tanárai, 5. évf., 7. sz. (2001. július), p. 106-119., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Benkő Levente: Muszáj volt élni valahogy, 5. évf., 8. sz. (2001. augusztus), p. 116-139., Ujjlenyomat, Riport

Megjegyzés
Moré Mihály, volt földvári fogoly visszaemlékezései

Gajdos Balogh Attila: Varjúvár és környéke - tegnap, ma, holnap, 5. évf., 9. sz. (2001. szeptember), p. 95-119., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Beszélgetések Kós Károly egykori sztánai ismerőseivel, illetve Kós néhány 1945-ből származó levele – Erdély című könyve kapcsán.

Fodor Sándor: Az Istvánok, 5. évf., 10. sz. (2001. október), p. 32-53., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részlet a Kortársuk voltam - kortársaim voltak (Csíkszereda, Pro-Print, 2003) című könyvből: személyes élmények az 1940–1960-as évek erdélyi magyar irodalmáról, Asztalos, Horváth és Nagy István írókról és munkásságukról.

Beke György: A legszebben beszélő magyar diák. Dr. Kicsi Sándor történész, lexikonszerkesztő emlékezik, 5. évf., 12. sz. (2001. december), p. 112-132., Ujjlenyomat, Interjú

Sokszor álmodom ma is, hogy üldöznek… Vári Fábián László beszélgetése egy '56-os kárpátaljai magyar tolmáccsal, 6. évf., 1. sz. (2002. január), p. 84-91., Ujjlenyomat

Veres Emese-Gyöngyvér: "Mikor Oláhország háborut izene…" Az 1916-os menekülés néhány barcasági csángó tollforgató visszaemlékezésének tükrében, 6. évf., 2. sz. (2002. február), p. 125-144., Ujjlenyomat

Balogh László: A legszebb férfikor. Bencze Géza életútja, 6. évf., 3. sz. (2002. március), p. 116-148., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Dokumentumriport a kommunizmus alatt elszenvedett meghurcoltatásokról. 1. rész.

Gagyi József: "Soha még ilyen egységesen, lelkesen…" Ünnepek, kampányok a kommunista hatalomátvétel utáni első évben (1949) a Székelyföldön, 6. évf., 6. sz. (2002. június), p. 93-122., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Az írás A krízis éve. 1949 a Székelyföldön című, kéziratban levő könyv egyik fejezete (megjelent: A krízis éve a Székelyföldön 1949. Csíkszereda, Pro-Print, 2004.)

Simó István: Visszasütő napsugár, 6. évf., 6. sz. (2002. június), p. 124-144., Ujjlenyomat, Önéletírás

Megjegyzés
Közzéteszi Szabó Katalin. 1. rész

Simó István: Visszasütő napsugár, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 121-136., Ujjlenyomat, Önéletírás

Megjegyzés
Közzéteszi Szabó Katalin. 2. rész

Bartha Miklós: Háborús napló, 6. évf., 8. sz. (2002. augusztus), p. 128-141., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Bartha György bevezetőjével és utóiratával

Szabó Gyula: Kálmán és Mózes szivárványíve, 6. évf., 9. sz. (2002. szeptember), p. 125-137., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Családtörténeti előadás a Kriza Jánosról való megemlékezésen

Gazda József: Megtörni, beolvasztani! A Székelyföld történetéből, 6. évf., 10. sz. (2002. október), p. 132-155., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Visszaemlékezések a román hatalomátvételre és az azt követő korszakra

Cs. Kovács Katalin: "Ez a falu maga Erdély", 6. évf., 11. sz. (2002. november), p. 122-147., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részlet a szerző Időringató vizek című készülő regényéből (utólag megjelent: Időringató. Barangolások térben és időben. Sepsiszentgyörgy, Charta, 2009)

Gazda József: Gazdasági helyzet a két világháború között. A Székelyföld történetéből, 6. évf., 12. sz. (2002. december), p. 117-142., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
1. rész

Gazda József: Gazdasági helyzet a két világháború között II. A Székelyföld történetéből, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 109-132., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
2. rész

Benkő Levente: Mindent, ami egyszer volt. Maksa 1950 szeptemberében és utána, 7. évf., 3. sz. (2003. március), p. 111-139., Ujjlenyomat, Visszaemlékezések

Gazda József: A megmaradás szalmaszálai III. A Székelyföld történetéből, 7. évf., 4. sz. (2003. április), p. 109-132., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
3. rész. (Az előző két rész címe: Gazdasági helyzet a két világháború között. 2002/12 és 2003/2)

Molnár H. Lajos: Az egymillió tonnás hazugság, 7. évf., 5. sz. (2003. május), p. 123-129., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Gazda József: Szolgálatban IV. A Székelyföld történetéből, 7. évf., 6. sz. (2003. június), p. 117-141., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
4. rész. (Az előző rész címe: A megmaradás szalmaszálai. 2003/4)

Benkő Levente: Élet a sakktáblán, 7. évf., 7. sz. (2003. július), p. 112-139., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Gocz József visszaemlékezései háborúra, fogságra.

Gazda József: Templom és iskola V. A Székelyföld történetéből, 7. évf., 8. sz. (2003. augusztus), p. 114-137., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
5. rész. (Az előző rész címe: Szolgálatban. 2003/6)

Illésfalvi Péter: Harctéri levelezőlapok, 7. évf., 9. sz. (2003. szeptember), p. 89-108., Ujjlenyomat, Tanulmány

Megjegyzés
Fotókkal illusztrálva (Nagy Ottília; Siklósi János Gyula tartalékos zászlós; A m. kir. IX. híradó zászlóalj harctérre induló menetszázada 1943. szept. 12-én)

Földtulajdon, földhasználat mai székelyföldi falvakban, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 103-104., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Bevezető egy átfogó kutatómunka eredményeit bemutató összeállítás elé

Gagyi József: Birtokmegosztás, földhasználat, gazdálkodó társadalom Kisbaconban, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 105-119., Ujjlenyomat, Tanulmány

Ferencz Angéla: Földtulajdon, gazdálkodás Csíkkozmáson, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 120-130., Ujjlenyomat, Tanulmány

Oláh Sándor: A fiatfalvi földhasználat 2003-ban, 7. évf., 10. sz. (2003. október), p. 131-145., Ujjlenyomat, Tanulmány

Bakk Pál: Életmentő cigaretták. Emberi sors - magyar sors, 7. évf., 11. sz. (2003. november), p. 123-132., Ujjlenyomat

Gazda József: Politikai harcok a két világháború között VI. A Székelyföld történetéből, 7. évf., 12. sz. (2003. december), p. 120-143., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
6. rész. (Az előző rész címe: Templom és iskola. 2003/8)

Sipos Ferenc: Sétáim Tamási Áronnal. A sógor emlékei, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 109-132., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Tamási sógorának visszaemlékezései 1985-ben íródtak. Közreadja Nagy Pál.

Sas Péter: A Székelyföld Köpeczi Sebestyén József munkásságában, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 101-116., Ujjlenyomat, Tanulmány

Gazda József: Visszacsatolás VII. A Székelyföld történetéből, 8. évf., 4. sz. (2004. április), p. 113-137., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
7. rész. (Az előző rész címe: Politikai harcok a két világháború között. 2003/12)

Gagyi József: Föld és gazdálkodás: régi és új modellek egy székelyföldi faluban, 8. évf., 5. sz. (2004. május), p. 111-145., Ujjlenyomat, Tanulmány

Gazda József: A négy "magyar" év alulnézetből VIII. A Székelyföld történetéből, 8. évf., 6. sz. (2004. június), p. 119-144., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
8. rész. (Az előző rész címe: Visszacsatolás. 2004/4)

Molnár H. Lajos: Végleges betiltásom története, 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 139-145., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Földi István: A vargák emberközelből. A hetivásár napja, 8. évf., 7. sz. (2004. július), p. 147-155., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részlet a szerző Századelő az udvartereken. Rendhagyó szociográfia című könyvéből. (Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2004.)

Antal Imre: Néhány adat az 1944. évi Gyimes-völgyi harcokhoz, 8. évf., 8. sz. (2004. augusztus), p. 127-152., Ujjlenyomat

Gazda József: Megint háború I. A Székelyföld történetéből, 8. évf., 9. sz. (2004. szeptember), p. 144-164., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Werczberger Péter dr.: Kommandó múltja, jelene, 8. évf., 10. sz. (2004. október), p. 145-151., Ujjlenyomat, Cikk

Gazda József: Megint háború II. A Székelyföld történetéből, 8. évf., 12. sz. (2004. december), p. 111-138., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Beke György: Várak a Homoród mentén, 9. évf., 1. sz. (2005. január), p. 118-138., Ujjlenyomat, Cikk

Cseke Péter: Elődeim kezét fogom, az ő munkájukat folytatom, 9. évf., 2. sz. (2005. február), p. 123-132., Ujjlenyomat

Megjegyzés
"In honorem László Gyula"

Gazda József: Felfordult világ. A Székelyföld történetéből, 9. évf., 3. sz. (2005. március), p. 132-151., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Gazda József: Fogolytáborok, haláltáborok… A Székelyföld történetéből, 9. évf., 6. sz. (2005. június), p. 115-132., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Szabó Mária: "Életemet a polgár emberjegyben igyekeztem megvalósítani". Dr. Traub Vilmos élete, 9. évf., 8. sz. (2005. augusztus), p. 89-119., Ujjlenyomat

Megjegyzés
A szerző egyes szám első személyben meséli el néhai férje életét.

Gazda József: Újra szétszakítva. A Székelyföld történetéből, 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 132-152., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Csiszér József: "A halogatástól az ember könnyen megravaszodik…", 9. évf., 10 . sz. (2005. október), p. 129-152., Ujjlenyomat, Önéletírás

Megjegyzés
Kézirat Domokos Pál Péter hagyatékából

Tömöry Péter: Erdélyi anekdotika (A vörösbogyók szigete; Megyünk vagy visznek?; Hogyan lesz valakiből író?; Akikért nem szól a taps; Sus maghiare, ţara toata…), 9. évf., 12 . sz. (2005. december), p. 125-147., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részletek az azonos című könyvből (megjelent: Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006)

Gazda József: Emlékszilánkok az erdélyi 1956-ról, 10. évf., 1 . sz. (2006. január), p. 324-354., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Ráduly Béla: Lágerből lágerbe. Egy hadifogoly emlékei, 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 109-145., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részletek a Törhetetlen hittel című, a kézdivásárhelyi Ambrózia Kiadónál megjelent (2005) könyvből.

Gazda József: "Bűnöm a magyarságom". Erdélyi ötvenhatosok, 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 124-149., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Nagy Pál: Falu a Korhány alatt, 10. évf., 5. sz. (2006. május), p. 126-136., Ujjlenyomat

István Lajos: "Az élet mindig nehéz volt…" A korondi fazekasság múltjáról, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 127-140., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Gazda József: Vörös, vörös… – az "új világ" kezdetei. A Székelyföld történetéből, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 114-135., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Kurucz Istvánné György Zsuzsanna: Amikor Csíkba' megszülettem…, 10. évf., 8. sz. (2006. augusztus), p. 97-140., Ujjlenyomat

Megjegyzés
1976 augusztusában halt meg Zsögödi Nagy Imre festőművész. Emléke előtt tisztelegve közli a szerkesztőség unokahúga visszaemlékezéseit.

Kiss András dr.: A Piros a vér a pesti utcán – Marosvásárhelyen, 10. évf., 9. sz. (2006. szeptember), p. 127-146., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Benkő Levente: A szentgyörgyi koszorúzástól a román Gulágig, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 209-239., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részletek. Gyertyánosi Csaba visszaemlékezése 1956-os szervezkedésekre.

Gazda József: Az emberkínzás színterei Romániában. 1956 megtorlása, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 240-262., Ujjlenyomat

Veress Sándor: Hét év kálváriája, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 263-276., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Megjegyzés
Részletek

Vorzsák János: Akkor féltek a hatalmasok, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 277-289., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Szőts Dániel dr.: Úzvölgye térsége 1944 koraőszén, 10. évf., 12. sz. (2006. december), p. 117-129., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Gazda József: Háború után – idegenben. A Székelyföld történetéből, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 115-143., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Zsidó Ferenc: Elhervadt a túróvirág… A "kicsi magyar világ" lokális történelme egy határszelte kisrégióban, 11. évf., 4. sz. (2007. április), p. 126-145., Ujjlenyomat, Tanulmány

Megjegyzés
Az 1940–44-es évekre vonatkozó történeti néphagyomány vizsgálata egy Nagy-Küküllő menti kisrégióban.

Gazda József: Új világ. A Székelyföld történetéből, 11. évf., 5. sz. (2007. május), p. 117-144., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Gazda József: "A boldogság felé" - kollektivizálás I. A Székelyföld történetéből, 11. évf., 8. sz. (2007. augusztus), p. 105-128., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Borsi-Kálmán Béla: PUSKÁSok, muskétások, történészek, 11. évf., 10. sz. (2007. október), p. 111-135., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részlet az azonos című esszékötetből.

Gazda József: "A boldogság felé" - kollektivizálás II. A Székelyföld történetéből., 11. évf., 11. sz. (2007. november), p. 131-154., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Tánczos Vilmos: Hajnali varázslat, 12. évf., 1. sz. (2008. január), p. 129-134., Ujjlenyomat

Gazda József: Térdre kényszerítve - kollektivizálás III. A Székelyföld történetéből, 12. évf., 2. sz. (2008. február), p. 114-135., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Zsidó Ferenc: Együttélő naiv történelmek, 12. évf., 4. sz. (2008. április), p. 101-136., Ujjlenyomat, Tanulmány

Gazda József: Sarkából kifordult élet. A Székelyföld történetéből, 12. évf., 5. sz. (2008. május), p. 139-161., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Gazda József: Az üldözött Isten. A Székelyföld történetéből, 12. évf., 8. sz. (2008. augusztus), p. 133-160., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Gazda József: Iskoláink, gyermekeink. A Székelyföld történetéből, 12. évf., 11. sz. (2008. november), p. 98-124., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Tánczos Vilmos: A csodálatos tehénfogat, 12. évf., 12. sz. (2008. december), p. 139-157., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Széki-Soós János: Az élet ment el, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 157-162., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Megjegyzés
Részlet egy készülő könyvből

Gazda József: Az autó magyar volt… A Székelyföld történetéből, 13. évf., 3. sz. (2009. március), p. 137-163., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Tankó Gyula: Felejtünk, emberek, felejtünk. Naplótöredékek nehéz évekből, 13. évf., 4. sz. (2009. április), p. 114-149., Ujjlenyomat

Gazda József: Az elgyökértelenítés folyamata. A '60-as, '70-es, '80-as évek székely faluja, 13. évf., 6. sz. (2009. június), p. 145-168.., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Makkai Ádám: Makkai János amerikai utóélete: adalékok politikai és írói arcképéhez. Gondolatok Csizmadia Ervin apámról szóló könyvéről, 13. évf., 8. sz. (2009. augusztus), p. 69-90., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Recenzált művek
Csizmadia Ervin: Makkai János. Ösztön és politika. Makkai János és a reformjobboldal a két háború között. Budapest, Új Mandátum, 2001.

Gazda József: Ingázók, életkeresők. A Székelyföld történetéből, 13. évf., 9. sz. (2009. szeptember), p. 106-127., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Koréh Ferenc: Önéletrajz. Részlet, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 141-150., Ujjlenyomat

Gazda József: "Mint fészket ütik le a kis falut". A Székelyföld történetéből, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 134-162., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Megjegyzés
A romániai falurombolásról.

Puskás Attila: Szép szavakban forradalom, 14. évf., 2. sz. (2010. február), p. 138-159., Ujjlenyomat, Visszaemlékezés

Gazda József: Végleg bekebelezni… Törekvések a Székelyföld elrománosítására, 14. évf., 4. sz. (2010. április), p. 147-173., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Gazda József: A végnapok előtt… A Székelyföld történetéből…, 14. évf., 7. sz. (2010. július), p. 122-148., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Katona Lajos: Borospincénk a Pőcsik-hegyen, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 142-157., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részlet a szerző készülő önéletírásából.

Gazda József: Hamvaiba hulló tűz – 1989. A Székelyföld történetéből, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 81-108., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Gazda József: Marosvásárhely fekete márciusa. A Székelyföld történetéből, 15. évf., 3. sz. (2011. március), p. 78-109., Ujjlenyomat, Dokumentumriport

Tőkés Béla: Meghatározó iskolaévek, 15. évf., 5. sz. (2011. május), p. 118-140., Ujjlenyomat

Megjegyzés
Részletek a szerző Négymenetes spirális erőtér című könyvéből.

Hints Miklós: Levelek a Don-kanyarból Marosvásárhelyre, 15. évf., 6. sz. (2011. június), p. 132-142., Ujjlenyomat, Forrásközlés

Megjegyzés
A szerző édesapjának levelei 1942-ből.

Gagyi József: "Az idősebbeknek az csak egy papír". Beszélgetés a jobbágyfalvi Balogh Pali bácsival, 15. évf., 10. sz. (2011. október), p. 122-146., Ujjlenyomat

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék