Kuszálik Eszter
Székelyföld repertórium 1997 - 2011

 

       bibliográfiák   » Székelyföld repertórium 1997 - 2011
    év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w x z  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  rovat a b e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  műfaj a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Cseke Péter: Omló partok gátkötői. Németh László, Jancsó Béla, Tamási Áron, 5. évf., 9. sz. (2001. szeptember), p. 66-94., Ködoszlás, Tanulmány

Láng Gusztáv: Szólások és szólásformájú fordulatok Nyírő József Kopjafák című rövidpróza-kötetében, 6. évf., 2. sz. (2002. február), p. 149-154., Szemle

Megjegyzés
Elhangzott 2001. okt. 8-án, Miskolcon, az Intertextualitás a két világháború közötti romániai magyar prózában című tudományos tanácskozáson.

Egyed Péter: Román-magyar irodalmi kapcsolatok, 6. évf., 7. sz. (2002. július), p. 88-97., Scripta Mundi, Tanulmány

Láng Gusztáv: A Jónás könyve értelmezéstörténete, 7. évf., 2. sz. (2003. február), p. 33-43., Scripta Mundi, Tanulmány

Pomogáts Béla: Dsida Jenő és a katolikus költészet, 8. évf., 2. sz. (2004. február), p. 133-147., Szemle, Tanulmány

Füzi László: "(Győzelem ha van)". Gondolkodástörténeti párhuzamok József Attila és Németh László világában, 8. évf., 3. sz. (2004. március), p. 140-150., Vendégház, Tanulmány

"Mivel nagyon szeretem a jó könyveket, nagyon tisztelem a jó írókat". Máthé Éva beszélgetése Marosi Ildikó marosvásárhelyi irodalomtörténésszel, 8. évf., 10. sz. (2004. október), p. 95-114., Academica Transsylvanica

Cseke Péter: József Attila, a "félig székely", 9. évf., 7. sz. (2005. július), p. 54-72., Literata Hungarica

Megjegyzés
A Szabédi Napokon (József Attila erdélyi kortársai és az utókor. Kolozsvár, 2005. május 13–14.) elhangzott előadás szerkesztett változata

Láng Gusztáv: Expanzív erdélyiség, 9. évf., 9. sz. (2005. szeptember), p. 51-66., Literata Hungarica

Megjegyzés
Elhangzott a 2003-as zetelaki írótáborban

Kerényi Ferenc: Valami a magyar romantikáról. Kisfaludy Károly 175. és Vörösmarty Mihály 150. halálozási évfordulójára, 9. évf., 11 . sz. (2005. november), p. 57-63., Literata Hungarica, Cikk

Kántor Lajos: A mennyei kapu. Apokrif kerekasztal, 10. évf., 2 . sz. (2006. február), p. 49-74., Literata Hungarica

Megjegyzés
Részletek a Korona Kiadónál (Budapest) 2006-ban megjelent kötetből.

Végh Balázs Béla: Benedek Elek gyermekirodalmi kánonja, 10. évf., 4. sz. (2006. április), p. 68-83., Literata Hungarica, Tanulmány

Pomogáts Béla: A kereszténység és a magyar költészet, 10. évf., 5. sz. (2006. május), p. 74-81., Scripta Mundi

Megjegyzés
Elhangzott 2005. szept. 23-án Szatmárnémetiben, a Kálvinizmus és a magyar kultúra című konferencián

Kántor Lajos: Előtte és utána. Visszaemlékezés egy irodalomtörténeti könyvre, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 56-59., Literata Hungarica

Megjegyzés
Vitaindító előadás az Erdélyi Magyar Írók Ligája 2005-ös zetelaki rendezvényén

Láng Gusztáv: Kántor – Láng. Vallomás és meditáció, 10. évf., 6. sz. (2006. június), p. 61-66., Literata Hungarica

Megjegyzés
Vitaindító előadás az Erdélyi Magyar Írók Ligája 2005-ös zetelaki rendezvényén

Nagy Pál: Wass Albert a Helikonban, 10. évf., 7. sz. (2006. július), p. 57-65., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Az első marosvécsi írótalálkozó 80. évfordulója alkalmából.

Pomogáts Béla: Ötvenhatos újjászületés. Két hét a magyar irodalomban, 10. évf., 10. sz. (2006. október), p. 49-69., Literata Hungarica, Tanulmány

Madách és Petőfi irodalmi hagyatéka. Bartha Katalin Ágnes beszélgetése Kerényi Ferenc irodalomtörténésszel, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 41-61., Literata Hungarica

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor ballada-korszaka, 11. évf., 2. sz. (2007. február), p. 62-71., Literata Hungarica, Tanulmány

Kozma Dezső: Regionalizmus és egyetemesség változó világban. Irodalmi és művelődési törekvések Erdélyben a 19. század végén, 11. évf., 8. sz. (2007. augusztus), p. 41-50., Literata Hungarica

Megjegyzés
Az írás a 2006. aug. 23–26. között Debrecenben megtartott VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadás szerkesztett változata.

Márkus Béla: Korváltás vagy értékmegáradás?, 12. évf., 10. sz. (2008. október), p. 46-71., Szilágyi István 70 éves, Tanulmány

Pomogáts Béla: Megőrzendő hagyományok, 13. évf., 1. sz. (2009. január), p. 51-72., Literata Hungarica, Tanulmány

Nagy Pál: Bözödi és a Termés, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 36-44., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Vallasek Júlia: Bözödi "pásztor-regénye" és előzményei, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 45-50., Literata Hungarica, Tanulmány

Recenzált művek
Bözödi György: Nyugtalan pásztorok. Regény. Bp., M. Téka, 1945.

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Cseke Péter: Bözödi György és a kentaur. A Székely bánja megjelenésének hetvenedik évfordulóján, 13. évf., 2. sz. (2009. február), p. 51-64., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Kolozsváron, 2008. nov. 7-én, a Bözödi-konferencián.

Tapodi Zsuzsa: A románságkép változatai XIX. századi magyar regényekben, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 43-52., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. ápr. 24-én, a Sapientia EMTE által szervezett Románok a magyar irodalomban, magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián.

Ciocian, Maria-Nicoleta: A szeretet mint román–magyar közeledési szertartás Liviu Rebreanu Akasztottak erdeje című regényében, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 53-58., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. ápr. 24-én, a Sapientia EMTE által szervezett Románok a magyar irodalomban, magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián. Czégényi Krisztina Julianna fordítása.

Papp Kincses Emese: Illúzió és időszerűség. Kánon és kanonizáció Kós Károly transzszilvanizmusában, 13. évf., 12. sz. (2009. december), p. 59-68., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. ápr. 24-én, a Sapientia EMTE által szervezett Románok a magyar irodalomban, magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián.

Cseke Péter: "Inkább a székely hódítson meg bennünket". Móricz Zsigmond és a székelyek, 14. évf., 1. sz. (2010. január), p. 62-80., Scripta Mundi, Tanulmány

Nagy Imola: Magyar transzszilvanizmus, román transzszilvanizmus, 14. évf., 4. sz. (2010. április), p. 91-121., Scripta Mundi, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott Csíkszeredában, 2009. ápr. 24-én, a Sapientia-EMTE által szervezett Románok a magyar irodalomban, magyarok a román irodalomban című imagológiai konferencián.

Kelemen Endre: És én melyik pályán játsszam? Az értelmiség útja a "szkizofréniához", avagy a totalitarizmus politikai reflexeinek hatása a "nyolcvanas" nemzedék írásművészetére, 14. évf., 4. sz. (2010. április), p. 133-145., Ködoszlás, Tanulmány

Cseke Péter: Szabó Gyula tényszemlélete, 14. évf., 9. sz. (2010. szeptember), p. 96-107., Literata Hungarica, Tanulmány

Láng Gusztáv: Szerep és identitás Radnóti Miklós költészetében, avagy útban az Eclogákhoz, 14. évf., 10. sz. (2010. október), p. 45-53., Literata Hungarica, Tanulmány

Pomogáts Béla: Kuncz Aladár emlékezete, 14. évf., 11. sz. (2010. november), p. 77-85., Literata Hungarica, Tanulmány

Megjegyzés
Elhangzott 2010. aug. 28-án, Marosvécsen.

Bartusz-Dobosi László: "Légy, akit várunk!" Kazinczy Ferenc és Eötvös József kapcsolata, 14. évf., 12. sz. (2010. december), p. 41-50., Literata Hungarica, Tanulmány

Miskolczy Ambrus: Ki menti meg A báránykát? Avagy 150 esztendő román eszmetörténete, 15. évf., 4. sz. (2011. április), p. 109-125., Vox Populi, Tanulmány

Megjegyzés
A Mioriţa című román balladáról.

kapcsolódó
»  A Székelyföld kulturális havilap honlapja
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Mûvészet – Új Élet – Erdélyi Figyelõ (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék